Mistrzowie duchowi

Jezus Chrystus Sananda

Jezus-Chrystus-Sananda

Jezus Chrystus Sananda

Jezus Chrystus Sananda. Bogo-Człowiek, Mistrz Wieku Ryb.

Jezus Chrystus Sananda inkarnował się na ziemi wielokrotnie. Niechętnie podaje szczegóły. Jego misje m.in. za czasów Lemurii, Atlantydy były zawsze związane z kapłaństwem, niesieniem miłości, pokoju i wiary w Boga Ojca.

JEZUS-CHRYSTUS-SANANDA-ilustracja

Jezus pragnie, abyśmy koncentrowali się na bieżącym życiu, na zdaniu sobie sprawy z bycia tu i teraz. To właśnie w tym życiu mamy osiągnąć zbawienie i wniebowstąpienie. Mamy stać się mistrzami za tego życia. Nie mamy się oglądać wstecz. To już było, minęło i nigdy nie powróci. Ważniejsze jest czynienie dobra dzisiaj, bo poprzez oddawanie oczyszczamy siebie i innych, rozwijamy się i zmazujemy stare obciążenia, winy, również te z poprzednich inkarnacji.

Dla chcących poznać Jego nauki z okresu wcielenia jako Chrystusa, poleca studiowanie Biblii i apokryfów z punktu widzenia Ducha, Duszy i niewidzialnego dla nas świata wypełnionego światłem, subtelnymi energiami jak i demonami. To światło, o którym tyle mówił jest prawdziwe i realne, ono rodzi i kształtuje każde życie i zachowanie we Wszechświecie. Wtedy dopiero odnajdzie się prawdziwy sens jego słów i zachowań – kto mądry ten zrozumie, kto chce ten odczyta, kto wątpi ten niech uwierzy, kto grzeszy niech się nawróci, kto nienawidzi niech zacznie kochać. Taką wskazywał i wskazuje obecnie drogę do Ojca. Chrystus zaleca wszystkim ludziom wyższy stopień obcowania z Bogiem – Służbę. Ta droga zapewnia bardzo dużą szansę na wniebowstąpienie. W Zegarze Mistrzów Jezus odpowiada za Opanowanie.

Jemu również podlega okres epoki Ryb, który obecnie dobiega końca. Jezus nadzoruje wszelkie działania, które dotyczą przejścia Ziemian w IV wymiar z zachowaniem ciała fizycznego. Sananda, co oznacza Radość, jest imieniem energetycznym Jezusa. Zaprasza On nas wszystkich, abyśmy dzielili z nim radość z odradzania się Ziemi, podążali razem z Nim i pomagali mu w tym procesie.

Przekaz od Jezusa

Przekaz Jezusa odebrany przez Mariusza Brzoskowskiego w dniu 02.06.2005r.

„Jam Jest Jezus Chrystus Sananda. Urodziłem się na planecie Orion eony wieków temu, zanim jeszcze Ziemia powstała, zanim wasz Wszechświat powstał. Moim pierwowzorem narodzin była myśl Ojca i wtedy powstałem. Tak jak wy wszyscy powstaliście, tak i ja powstałem. Z woli Ojca. I o tym trzeba zawsze pamiętać. To On nam daje życie, On stwarza warunki życia, On jest Prawem i Miłością, Dobrocią i Łaską. I za to trzeba mu zawsze okazywać Szacunek, a najlepiej Miłość, miłość w pełni oddaną naszemu Niebiańskiemu Ojcu. Ja tą miłość odwzajemniłem i krok po kroku rozwijałem się. Z czasem stałem się jednym z Jego umiłowanych dzieci.

Synem gotowym poświęcić wszystko aby być przez niego kochanym i wywyższonym. Wywyższonym nie w znaczeniu hierarchicznego ujęcia, tytułów i dostojeństw, a wywyższonym w znaczeniu przebywania w najbliższym obliczu Boga Ojca Wszechmogącego. Z czasem Ojciec i Matka zaczęli mi powierzać coraz to ważniejsze misje we wszechświecie. Misje pokoju, miłości i nawrócenia się. Jedną z tych misji to planeta Ziemia a raczej wasza galaktyka. To ja w niej działam teraz, sprawuję władzę i nadzór nad wszystkim co się dzieje. Ja strzegę Praw Ojca. Ja również im podlegam, tak jak i wy im podlegacie. Dlatego już czas najwyższy abyście w końcu to zrozumieli i zaczęli się do nich stosować.

Wasze grzeszne życie poprzez nieposzanowanie praw Boskich powoduje wiele problemów i uciążliwości we wszechświecie.

Zakłócacie go! Zniekształcacie to, co mogłoby być takie piękne. Wasze życie może być piękne, bajkowe, rajskie. Aby to się stało i ziściło należy tylko postępować zgodnie z wolą Ojca. I tylko ci ludzie, którzy będą się starali, prosili o wybaczenie, spowiadali się, będą podniesieni do IV wymiaru. To jest ta zapowiedziana Apokalipsa. Nastąpi ona szybciej, niż myślicie. Można powiedzieć, że za waszego życia. Bądźcie czujni, zwracajcie uwagę na znaki. Bądźcie Ufni i Wierni a Niebo będzie na Ziemi. Wszystkich was, pokornych i miłujących czeka zbawienie. Nawet jeżeli odejdziecie z tego świata, to zmartwychwstaniecie i powrócicie do niego.

Ja wam to mówię,
Jezus Chrystus Sananda przez was zwany Bogiem”

Nauki Jezusa

Nauki Jezusa są aktualne nie tylko tu na Ziemi. Są uniwersalne i obowiązują w całym wszechświecie. Chcemy podkreślić kilka z nich:

– Miłość bezwarunkowa czyli taka, która honoruje każde inne życie na ziemi, przyjmuje wszystko takim jakim jest, miłość która nie oczekuje nic w zamian i wszystko wybacza, gdzie stawia się dobro innych ponad swoim dobrem.

– Bycie sprawiedliwym ale nie sędzią.

– Sami mamy przestrzegać praw Boskich, dołożyć starań aby inni je poznali a ostateczny osąd wszelkich spraw zostawić Bogu; – zbawienie można osiągnąć dwoma drogami. Pierwsza to spokojne, Bogobojne życie z poczuciem lęku o sprawy doczesne i obawą przed sądem ostatecznym. Druga drogą to bezgraniczne zaufanie Bogu, umiłowanie Jego pełnią duszy i serca, oddanie się Jemu w całości. Kochać Go tak, abyśmy mogli się do Niego przytulić z takim zaufaniem i miłością, jak dziecko przytula się do swojej Matki. Takie podejście otwiera drzwi nie tylko do zbawienia ale i do wniebowstąpienia.

– Życia zgodnie z głosem i wolą duszy – mamy dążyć do usłyszenia głosu swojej duszy. Nauczyć się podążać za jej głosem, a nie naszego ego w życiu codziennym. Mamy świadomie dopuścić do siebie światło, które płynie ze Źródła i wypełnić wolę Boga na ziemi. Chrystus przyszedł na ten ziemski świat z określona misją. Miał prawo wyboru. Był przecież człowiekiem, żyjącym w strefie wolnej woli. Podlegał wszelkim ziemskim przyjemnością i ciężarom. Był kuszony przez Szatana, który obiecywał mu wiele za zejście z drogi. Jednak Jezus wybrał męczeńską śmierć. Chrystus konając powiedział „Wypełniło się”(Jan 19/30). Tak ot wypełniła się misja jego duszy ograniczonej w fizycznym ciele. Przyniosła ona zbawienie całej ludzkości i wskazała drogę, którą każdy człowiek może podążać aby być zbawionym i wniebowstąpionym – być miłującym i wybaczającym, ufnym i wierzącym, być sługą i przyjacielem Boga.

Słowa inspiracji od Jezusa Chrystusa Sanandy

Fragmenty przekazu Jezusa otrzymanego przez Mariusza Brzoskowskiego w dniu 09.07.2005 r.

„Wyższą formą miłości i oddania się Bogu jest służba, ale tu zapraszamy tylko chętnych, tych co chcą być kapłanami, tych co chcą coś od siebie ofiarować. Z własnej, nieprzymuszonej woli. To jest wybór każdego człowieka i jego duszy. Ale im więcej światła dotrze do duszy, tym bardziej się człowiek na nie otwiera. Im bardziej się człowiek otwiera, tym bardziej wznosi się on i jego Dusza. Tym silniejsze jest pragnienie powrotu i jedności z Ojcem. Tym łatwiej się znosi drogę doczesnego życia i związanych z tym wyrzeczeń. Jest to wtedy zrozumiałe i nie powoduje żadnych złych wibracji. Niech ludzie się po prostu otworzą na to światło. Niech się nie boją zmian, bo one są konieczne.

Taki rozwój jest jak remont domu. Trzeba stare zdrapać, zużyte wyrzucić, co przeszkadza usunąć i na koniec wszystko odmalować i na nowo poustawiać meble. To będzie ten sam dom ale już jaki inny. Będzie jaśniał i świecił, będzie czysty i przyjazny. Każdy kto do niego wejdzie powie – ale pięknie, jak to zrobiłeś? A ty mu odpowiesz – uwierzyłem, że mogę go wyremontować, zaufałem sobie, że dam radę, krok po kroku to zrobić. Im więcej i szybciej go oczyszczałem tym łatwiej mi szło. A Bóg był cały czas ze mną i teraz zaprasza innych. Ładny dom w brzydkiej okolicy kole w oczy, nie pasuje do niej. Ale taki jeden ładny dom podnosi poprzeczkę sąsiadom. Za chwilę ktoś umyje okna, pomaluje drzwi, wpuści świeżego powietrza. Dlatego warto świecić nawet w największych ciemnościach”.

Jezus po zmartwychwstaniu „stał się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka (por.Hbr 6/20)”.

Aby być arcykapłanem, trzeba złożyć coś specjalnego w ofierze. Chrystus złożył siebie, prosząc Boga o wybaczenie ludzkości mówiąc – „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łuk. 23/34) . Bóg Ojciec przyjął tą ofiarę z radością i nadal ją przyjmuje. Bo Jezus cały czas się za nami wstawia. Dzięki temu Bóg dał swoją chwałę Synowi, a On przekazał tę chwałę swoim uczniom mówiąc ” Tę chwałę, którą mi dałeś, daję teraz im” (Jan 17/22). W ten oto sposób otrzymaliśmy możliwość naszego rozwoju jako Bogo-Człowieka. Teraz od każdego z nas zależy jak wykorzysta ten dar.

Poemat Boga–Człowieka

Fragmenty z książki Maria Valtorta „Poemat Boga -Człowieka” Księga Trzecia z rozdziału „Pouczenie uczniów w drodze do Arymatei” Apostołowie słuchają Jezusa:

„[…] Nie możecie sobie wyobrazić ogromu zła, jakie człowiek może wyrządzić człowiekowi przez nieprzejednaną nienawiść. Proszę was, abyście pamiętali, że wasz Nauczyciel zawsze był życzliwy wobec chorych duchowo. Sądzicie, że Moje największe cuda i największą moc przejawia się w uzdrawianiu ciał. Nie, przyjaciele… Moje główne dzieła, te które najbardziej świadczą o Mojej naturze i o Mojej misji, te , na które Ojciec patrzy z radością – to leczenie serc albo uzdrowienia z jakiejś wady lub licznych grzechów głównych; to również ustępowanie rozpaczy zrodzonej z przekonania, że jest się dotkniętym i opuszczonym przez Boga. (..) Ja wysłaniec Boży, gromadzę tych, których człowiek zaniepokoił lub których szatan powalił. Ocalam ich. Oto Moje dzieło. Dzieło prawdziwie Moje.

Uzdrawianie ciała to ( ujawnienie ) mocy Bożej. Zbawienie duchów to dzieło Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela. Myślę i nie mylę się, że ci, którzy dzięki Mnie odzyskali swą wartość w oczach Bożych i we własnych oczach, będą Moimi uczniami wiernymi. Ci będą mogli z większa mocą pociągnąć tłumy ku Bogu mówiąc „Jesteście grzesznikami? Ja też. Jesteście poniżeni? Ja również. Zrozpaczeni? Ja także. A jednak, popatrzcie, Mesjasz miał litość nad moją duchową nędza i chciał abym był Jego kapłanem. On bowiem jest Miłosierdziem i chce, by świat był tego pewien, a nikt nie jest bardziej zdolny do przekonywania od tego, kto tego doświadczył”.

To już tyle na temat „Jezus Chrystus Sananda”. Dla osób, które chcą nauczyć się Telepatii Duchowej i nawiązać kontakt z Aniołami i nie tylko, oferujemy kurs online w naszym sklepie.

DOSTĘPNY JEST KURS O ANIOŁACH

Warsztat: Anioły i Archaniołowie – kreacja, komunikacja, uzdrowienie (Stopień 1)

440,00

"Na kursie o Aniołach podzielę się moimi doświadczeniami, wizjami, wglądami para-naturalnymi, które przeżyłem dzięki otwarciu się na świat Aniołów.

Przekażę Ci, jak się z nimi komunikować. Jak współpracować z Aniołami. Jak kreować życie doczesne i wieczne. Jak uzdrawiać siebie, ludzi, zwierzęta, naturę za pomocą Aniołów.

Wprowadzę Cię nie tylko we wspaniały świat Aniołów, ale również Archaniołów i Archaii (żeńskie aspekty Archaniołów). Pomogę odkryć i zrozumieć niewidzialnych posłańców Praźródła, Wszechducha, Ojca-Matki Wszechistnienia. Zrozumieć rolę i zadania Aniołów w aspekcie ludzkim, ziemskim, kosmicznym i duchowym."
~ Prowadzący, Mariusz Brzoskowski

W ofercie dostęp do video-kursu na platformie VOD. Kurs odbył się w sierpniu 2020 i został nagrany z myślą o osobach, które chcą mieć dożywotni dostęp do platformy i treści. Kupując teraz otrzymujesz dodatkowe bonusy:
- PDF z opisem wybranych ćwiczeń z Aniołami 
- dostęp do części LIVE Webinarów 'Pytania i odpowiedzi' raz na miesiąc (szansa na weryfikację wątpliwości na żywo)

Po zakupie otrzymasz na swój e-mail DOSTĘP do platformy szkoleniowej VOD 24/7 z pełnym kursem oraz bonusami.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *