Kochani przyjaciele!

Fundacja „Świadomość Ziemi” została powołana do działania w dniu

4 listopada 2004 roku

Jednak jej idea i przesłanie zrodziło się kilka miesięcy wcześniej. Osoby prowadzące i działające w fundacji, od kilku lat interesowały się sprawami rozwoju duchowego, postrzegania swojej roli na Ziemi, znaczenia i sensu naszego istnienia we Wszechświecie. Podążając tą ścieżką, pracując nad rozwojem osobistym, uczestnicząc w wielu kursach, praktykując modlitwę i medytacje, spotykając się z wieloma ludźmi, przeglądając internet dotarło do nas przesłanie Najwyższych Sił Miłości. Treści w nich przekazane doprowadziły do nawiązania kontaktu telepatycznego z Duchowymi Nauczycielami Miłości, a w jego efekcie m.in. do powołania fundacji. Jednakże sama fundacja nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem ułatwiającym i umożliwiającym skuteczną realizację postawionych sobie celów i zadań.

Mamy nadzieję, że wielu z Państwa podzieli naszą troskę o losy Ziemi, ludzkości i Wszechświata, rozumiejąc, że tylko podążając drogą bezwarunkowej Miłości, duchowego rozwoju osobistego i zbiorowego, można doprowadzić do sprowadzenia Nieba na Ziemię.

Z miłością,
Helena Nieczyporenko
Fundacja „Świadomość Ziemi”

Cele i zadania Fundacji 'Świadomość Ziemi'

Celem Fundacji „Świadomość Ziemi” jest:

– Przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości,

– Szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości,

– Wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchownego i twórczego rozwoju,

– Poznawanie i popularyzowanie doświadczeń duchowego doskonalenia ludzi.

Fundacja „Świadomość Ziemi” realizuje swoje cele poprzez:

– Zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

– Pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy państwami, narodami, nacjami i wszystkimi ludźmi,

– Wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka, a w szczególności zdolności duchowych i para naturalnych,

– Propagowanie ideałów dobra, miłości, czystości i wybaczenia,

– Propagowanie zdrowego trybu życia,

– Uczestniczenia w formowaniu doskonałego społeczeństwa, bazującego na zasadach wysokiej duchowości i sprawiedliwości,

– Wspomaganie ludzi w rozwiązywaniu problemów ekologicznych ,

– Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,

– Działalność charytatywną,

– Pomoc organizacyjna i prawna w tworzeniu wspólnych polsko-zagranicznych przedsięwzięć dotyczących w/w punktów,

UWAGA: Godziny pracy biura są ruchome! Przed przyjściem do nas prosimy o telefoniczny kontakt w celu umówienia się. Jeżeli nas nie ma, to prosimy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce – oddzwonimy, jak tylko odsłuchamy nagranie.

Jak pomóc Fundacji 'Świadomość Ziemi'

Pomoc na rzecz Fundacji

Fundacja „Świadomość Ziemi” jest organizacją działającą na zasadzie non profit,  utrzymującą się wyłącznie z darowizn i działalności statutowej. Jednakże posiadane przez nas środki i możliwości organizacyjne  nie umożliwiają nam pełnej realizacji postawionych celów.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o wspomożenie  naszej działalności w każdy możliwy sposób taki jak:
 1. Pomoc w organizowaniu spotkań w kraju i zagranicą, na których przedstawiana i przybliżana byłaby prezentowana wiedza i metody.
 2. Pomoc w tłumaczeniu tekstów,  a w szczególności język angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski  i rosyjski.
 3. Przesyłanie tekstów i materiałów dotyczących zakresu działalności fundacji.
 4. Pomoc materialną w  wszelakiej postaci  m.in.:
  – środki finansowe
  – sprzęt biurowy
  – dofinansowywanie spotkań i wyjazdów
  – tani druk materiałów, broszur, książek itp.

Pomagając i przekazując środki na rzecz fundacji możecie być państwo pewni, że zostaną one wykorzystane tylko na działalność zgodną ze statutem Fundacji „Świadomość Ziemi”.

Wszystkim osobom, organizacjom i firmom, które dotychczas wspomogły, jak i tym którzy w przyszłości wspomogą w jakikolwiek sposób działalność fundacji serdecznie dziękujemy.

Wpłaty gotówkowe prosimy dokonywać na konto Santander:
34 1090 1102 0000 0001 0346 6287

Dla przelewów z zagranicy:
IBAN PL 34 1090 1102 0000 0001 0346 6287
SWIFT (BIC Code):  WBKPPLPP

Lub pocztą na adres:

Fundacja „Świadomość Ziemi”
ul. Mariana Hemara 2
05-500 Piaseczno

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000222428.
NIP – 9581479686 ; Regon – 193114774;
Prezes Zarządu – Helena Nieczyporenko

Darowizny

Istnieje możliwość odliczenia darowizny na rzecz Fundacji „Świadomość Ziemi” od dochodu rocznego w następujących wysokościach:
a) osoby fizyczne i podmioty gospodarcze – 6% dochodu (przychodu)
b) osoby prawne – 10% dochodu wolnego

PODSTAWY PRAWNE NA DZIEŃ 15.05.2006r.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz 176, z późniejszymi zmianami) łączna kwota odliczeń z tytułów określonych m.in. w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) nie może przekraczać 6% dochodu (przychodu).

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000 r nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy nie może przekraczać 10% od dochodu wolnego.

Uwaga: Odliczenia stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek od towarów i usług.

Centrum Rozwoju Duchowego Fundacji 'Świadomość Ziemi'

W marcu 2006 roku uruchomiliśmy Centrum Rozwoju Duchowego Fundacji „Świadomość Ziemi”. Obecnie Centrum mieści się w Piasecznie koło Warszawy przy ul. Mariana Hemara 2, a jego głównymi przesłaniami są:

 1. Wspólne prace i medytacje na rzecz ratowania Ziemi, ludzkości i Kosmosu oraz złagodzenia skutków nieharmonijnych działań człowieka.
 2. Miejsce spotkań, prac i wymiany doświadczeń dla ludzi chcących podążać drogą rozwoju duchowego i ratowania Ziemi pod kierunkiem Duchowych Nauczycieli Miłości.
 3. Duchowe Uzdrawianie osób chorych na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i duchowej.

Prowadzimy następujące regularne spotkania:

Medytacyjny Krąg Uzdrawianiakażdy wtorek od godziny 19:00 do 21:00 w Piasecznie i Warszawie co dwa tygodnie. Wstęp wolny!  
Jesteś zainteresowany – zadzwoń aby dowiedzieć się gdzie w danym tygodniu
odbywa się medytacja 🙂

UWAGA: Ze względu na obecne ograniczenia w zgromadzeniach grupowych spowodowane pandemia koronowirusa Medytacjny Krąg Uzdrawiania został przeniesiony na spotkania online. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ.

Jak doszło do powstania Centrum Rozwoju Duchowego „Świadomość Ziemi”?

Rok 2003 obfitował w Naszym życiu we wiele wspaniałych inicjacji duchowych. Coraz bardziej poznawaliśmy świat Energii i Ducha. Zaczęliśmy doświadczać ich dobroczynny wpływ na wiele sytuacji i aspektów życia. Powoli miejsce strachu, zgorzknienia, rozczarowania życiem zaczęła wypełniać wdzięczność i zrozumienie.

15.10.2003 roku (w kalendarzu Majów, Fala Orła – Siła Wizji, co uświadomiłem sobie dopiero dzień później, gdy robiłem notatki z tego dnia) doszliśmy z Heleną do wniosku, że trzeba będzie jakoś się odwdzięczyć Niebu za te wszystkie dary i pomoc jaką otrzymaliśmy. Pomyśleliśmy, że dobrze by było poprowadzić taki dom, ośrodek Anielsko-Majowy, w którym przekazywalibyśmy wiedzę na ten temat. Przyrzekliśmy, że kiedyś doprowadzimy do tego.

Pamiętaliśmy o tym, ale cały czas ważniejsze były sprawy zawodowe. To one dominowały w Naszym życiu. Było tak, aż do 2005 roku. Coraz bardziej poświęcaliśmy się działaniom na rzecz Fundacji, która pochłaniała już prawie połowę Naszego czasu.

Mieszkaliśmy wtedy w Gdyni. W listopadzie 2005 roku osoba, która wydzierżawiła Nam mieszkanie, poinformowała Nas, że musimy je opuścić w ciągu 2-3 tygodni. No cóż, co robić. Zaczęliśmy szukać mieszkania w Trójmieście, ale Nauczyciele powiedzieli Nam, że mamy przeprowadzić się do Warszawy i m.in. uruchomić Centrum Duchowe. Byliśmy trochę zaskoczeni. Jak to! A co z pracą, co z mieszkaniem, jak to wszystko opłacić? Nauczyciele powiedzieli, że nie mamy się czym martwić i przejmować. Mamy zaufać i spokojnie działać. Wszystko przebiegało płynnie i bez większych problemów. W grudniu mieszkaliśmy już w Warszawie, a w marcu 2006 uruchomiliśmy Centrum Duchowe.

Znakiem charakterystycznym Fundacji jest Znak Miłości, który posiada uzdrawiające właściwości. Poniżej zamieszczamy opinie i podziękowania na temat produktów z tym znakiem.