Mistrzowie duchowi

Duchowi Nauczyciele Miłości

Duchowi-Nauczyciele-Milosci

Duchowi Nauczyciele Miłości

Duchowi Nauczyciele Miłości

Istnieje wiele określeń Przewodników Duchowych, np.: Opiekun Duchowy, Wyższe Ja, Aniołowie, Mistrzowie, Święci, Istoty Niebiańskie, Wyższe Hierarchie Duchowe, Wyższy Kosmiczny Rozum, Światło, Nauczyciele Duchowi. Przewodnikiem Duchowym może być też sam Stwórca, Źródło, Bóg. To Źródło zadecyduje, którzy z Duchowych Nauczycieli Miłości będą się z nami bezpośrednio kontaktowali, a którzy pozostaną jakby w ukryciu, pracując jednak z nami poza naszą ludzką świadomością.

Duchowych Nauczycieli Miłości jest tak wielu, że można śmiało powiedzieć o nieskończonej liczbie Istot, Bytów Duchowych, które są czystym przejawem Miłości we Wszechświecie. Wśród nich są ci, którzy doświadczyli życia na Ziemi, jak też ci, którzy nigdy nie przejawiali się w naszej rzeczywistości. Jednak każdy z Nich może być dla nas Nauczycielem i przekaźnikiem Energii Miłości. Każdy z Nich pomoże nam w pełniejszym i szybszym przejawieniu naszej Duszy, podniesieniu naszego Ducha i świadomości do najczystszych wibracji Miłości, tak abyśmy stali się Miłością, przejawiając Boga w sobie.

Duchowych Nauczycieli Miłości można przedstawić według następującego, uproszczonego podziału:
  1. Stwórca – Bóg Ojciec
  2. Mistrzowie Wniebowstąpieni
  3. Aniołowie
  4. Kosmiczne Istoty Ducha Miłości

Podział ten nie oddaje w pełni całej złożoności i zakresu świata Duchowych Nauczycieli Miłości. Pomaga nam przybliżyć i uświadomić bogactwo i różnorodność Nauczycieli. Każdy z Nich (Nauczycieli) będzie dla nas promieniem Miłości, Jej Duchem, Energią i Świadomością, która będzie nas łączyła i stapiała z samym Źródłem, pomagając nam w przejawianiu Miłości tu i teraz.

Stwórca – Bóg Ojciec

Stwórca Stwórców, Bóg Bogów stworzony z Miłości! To On stworzył pierwotne światy widzialne i niewidzialne, kreując wszystko z Miłości, w Miłości i dla Miłości, dając początek wszelkiemu życiu i istnieniu. Jest wszędzie, ale jest dla nas niewidzialny. Jest wyczuwalny, ale nie możemy go dotknąć. Jest tu i teraz. Był, jest i będzie! Jest Wszechmocny i Nieskończony! Jest bezosobową Najwyższą Energią i Mocą! Jest naszym Ojcem i Matką! Jest naszym Bogiem! Jest Wszechogarniającą Miłością, Światłem i Dobrocią! Jest Czującą Obecnością Miłości!

Stwórca znany jest na Ziemi i we Wszechświecie pod wieloma imionami czy określeniami, jak np.: Bóg, Jam Jest, Jahwe, Abba-Amma, Ojciec Ellochet, Najwyższy Absolut, Źródło, Pierwotny Impuls, Praźródło, Najwyższa Inteligencja, Pierwotna Energia itd.

Mistrzowie Wniebowstąpieni, Wzniesieni

Duchowi-Nauczyciele-Milosci-Ilustracja

Mistrzowie Wniebowstąpieni to istoty Ducha Miłości, które inkarnowały się na planecie Ziemia i doświadczyły życia w ciele człowieka. Osiągnęli Mistrzostwo poprzez przejawienie Miłości na Ziemi, życiu w zgodzie z Prawami Miłości, wypełnianiu woli Źródła i poświęceniu swojego życia Bogu tak jak np.: Jezus Chrystus, Maryja, Saint Germanin, El Morya, Melchizedek, Serapis Bey, Budda, Hipokrates i wielu innych. Miano Mistrzów Wniebowstąpionych uzyskali oni w oczach Boga, bo to On o tym decyduje, a nie dana instytucja czy hierarchia religijna. Najczęściej przedstawiają się imionami ich najbardziej znanych ziemskich inkarnacji, które odzwierciedlają w dużym stopniu ich duchową rolę i misję we Wszechświecie. Oznacza to, że dany Mistrz może nam przedstawić się kilkoma imionami, bo inkarnował się na Ziemi wielokrotnie.

Aniołowie

Anioły to nieśmiertelne, bezcielesne istoty duchowe posiadające swoją osobowość, rozum i wolę. W całym swoim bycie Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Są Jego promieniami, które pomagają człowiekowi rozświetlić jego istotę i dotrzeć do Źródła. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z Nimi, będziemy mogli poznać Aniołów, które nie są jeszcze znane i nie występują w literaturze. Bądźby na taką sytuację po prostu otwarci.

Aniołowie mimo, że posiadają swoje hierarchie i związane z tym prawa i obowiązki, są równi wobec Boga. Aniołowie nie tylko mogą być naszymi Nauczycielami, ale również mogą nam i całej ludzkości bardzo wiele pomóc. Aby to się dokonało, należy Je wzywać poprzez modlitwę i rozmowę, prosić Ich o wstawiennictwo w danej sprawie. Należy jednak zdać sobie sprawę, że Aniołowie pomagają nam tylko wtedy, gdy jest to zgodne z Prawami Kosmosu i wolą Boga, bo to jemu Służą, a nie nam.

Kosmiczne Istoty Ducha Miłości

Kosmiczne Istoty Ducha Miłości to istoty Ducha Miłości, które rozwijają się służąc Źródłu Miłości, Bogu w Mega Kosmosie, ale nie doświadczyły przejawienia w ciele człowieka, np. KROM (Centralne Wszechgalkatyczne Słońce), Koidesz. Większość z nich może być nam zupełnie nieznana, co może budzić pewne obawy, co do ich rzeczywistej roli i intencji. Należy wtedy zadać im pytanie – „Czy służysz Miłości? Czy żyjesz i rozwijasz się w zgodzie z prawami Miłości?” Pozytywna odpowiedź na te pytania powinna nas upewnić w czystości kontaktu, ale nie zwalnia od kolejnych stopni weryfikacji przekazu (dotyczy to też wszystkich innych kontaktów – szerzej opisane jest to w dziale poświęconej Świadomej Teleaptii Miłości).

Możemy również poprosić o przekazanie wiedzy na temat ich roli, zadań jak i podpowiedzenia, gdzie lub u kogo możemy znaleźć trochę informacji na ich temat. Jeżeli nie otrzymamy natychmiastowo wyczerpujących wyjaśnień, pozwólmy sobie na rozsądne doświadczanie zarówno kontaktu jak i naszej cierpliwości. Może okazać się, że za kilka dni spotkamy osobę, kupimy książkę, gdzie coś znajdziemy na ich temat.

To już tyle na temat „Duchowi Nauczyciele Miłości”. Dla osób, które chcą nauczyć się Telepatii Duchowej lub nawiązać kontakt z Aniołami i nie tylko, polecamy przeczytać artykuł o Świadomej Telepatii Miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *