Mistrzowie duchowi

Melchizedek – Mistrz duchowy

Melchizedek-Mistrz-duchowy-1

Melchizedek – Mistrz duchowy

Melchizedek – Mistrz duchowy. Jego przesłanie brzmi Mój Pan jest Sprawiedliwością!

Nauczyciel, który niewiele mówi o sobie i swoich poprzednich wcieleniach. Woli koncentrować się na konkretnych sprawach i zagadnieniach niż na omawianiu spraw przeszłych. Wspaniale prowadzi swoich uczniów. Pojawia się i odchodzi gdy podopieczny wykona powierzone mu zadanie, które wymaga nauk i pomocy Melchizedeka. Przekazuje czasami teksty trudne do zrozumienia, które opowiadają o wszechświecie i jego tajemnicach.

Melchizedek – Mistrz duchowy obecnie pracuje z różnymi osobami, które mają przekazać wszystkim informację o tym, aby jak najlepiej wykorzystać światło oraz przywileje, które daje wiedza i energia zawierająca się w nich. Chce abyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy częścią całości, którym jest Sektor Galaktyczny. Pragnie aby ludzie i ziemia w pełni zrozumieli znaczenie podłączenia do Centrum Galaktycznego, czyli centrum tworzenia we Wszechświecie.

Melchizedek – Mistrz duchowy jest istotą, która mieści w swojej duszy cały wszechświat. Wszelkie nauki duchowe na Ziemi były inicjowane przez Niego! Znany jest też jako Nieśmiertelny Pan Światła – Uniwersalne Znaki, które odpowiedzialne są za organizację poziomów niebiańskich światów w celu przejścia w nowe stworzenie. Spełnia również rolę łącznika między galaktycznego, podtrzymuje energię Galaktyki i życia w niej siłą swojej świadomości i istotą swojej myśli. Z ramienia Centrum Galaktycznego i Galaktycznej Rady Dwunastu nadzoruje i prowadzi, ocenia i prowadzi wiele osób żyjących na ziemi.

Wspólnie z Hipokratesem stoi na czele piątego poziomu w Hierarchii Siódmego Promienia gdzie razem z Sanit Germain odpowiada za podtrzymywanie Galaktycznych struktur w stanie równowagi i za zabezpieczenie trans galaktycznych przelotów. Jego portret, namalowany podczas wizji, promieniuje miłością i siłą, mądrością i spokojem. Możesz skupić się na jego trzecim oku (czole), wejść mentalnie w to światło i zacząć odczuwać lub medytować. Spróbuj zrozumieć, co ma nam do przekazania Melchizedek.

Wcielenia Melchizedka – Mistrza duchowego

Melchizedek – najbardziej znane wcielenie tego Nauczyciela. Był to tajemniczy król Szalemu (najprawdopodobniej Jerozalima), kapłan Boga Najwyższego, któremu nawet Abraham, po zawarciu przymierza z Bogiem i po wygranej przez niego „wojnie królów” zapłacił mu dziesięcinę i otrzymał od niego błogosławieństwo.

Melchizedek – Mistrz duchowy spełniał podwójną rolę – był równocześnie kapłanem i królem: królem sprawiedliwości i pokoju, jak i kapłanem Boga Najwyższego. Nie tylko sprawiedliwie rządził ludźmi i przynosił im pokój, ale był też ich reprezentantem wobec Boga i reprezentantem Boga dla nich, rozdzielając jego błogosławieństwo. Kapłanem stajemy się wtedy gdy ofiarujemy coś Bogu. Cóż takiego musiał ofiarować Melchizedek Bogu aby w owym czasie zasłużyć na miano kapłana Boga Najwyższego?

Przekaz od Melchizedka

Przekaz otrzymany przez Rosyjskiego ratownika:

„Witam was, moi kochani przyjaciele. Mam wiele imion, ale imię Melchizedek jest wam najbardziej znane. Jestem jednym z członków Rady Nadzorującej wasz Sektor Galaktyczny. Wraz z Nimi podtrzymuję energię Galaktyki i życie w niej za pomocą świadomości i istoty myśli. Wszedłem do składu Rady stosunkowo niedawno. Kiedy rozpoczynałem pracę z Ziemią, podporządkowywałem się Radzie Galaktycznej i byłem łącznikiem pomiędzy Ziemią, innymi planetami i Galaktycznym Centrum, co w znacznej mierze przyśpieszyło mój rozwój, w wyniki czego wiele się nauczyłem. Obecne zastępuję innego członka Rady, który otrzymał nominację na poziom całego Wszechświata.

Mam głęboki związek z Ziemią, ponieważ spędziłem na niej kilka inkarnacji oraz współpracowałem z nią na wewnętrznych planach.

Wielu z was zna mnie, z wieloma rozmawiałem, choć możliwe, że istnieje wiele osób, którzy nie znają mnie pod tym imieniem albo nie do końca rozumieją, kim jestem. Wchodząc z wami w kontakt, zawsze dążyłem aby Ziemia w pełnej mierze odczuła przewagę podłączenia do takiego centrum twórczości, jakim jest Centrum Galaktyczne. Wszechświat rozchodzi się we wszystkie strony ze swojego centrum, dzieląc się na Galaktyki i sektory galaktyczne. Dalej idą coraz mniejsze jednostki – systemy słoneczne, gwiazdy, planety.

Centrum Galaktyczne jest tym twórczym fokusem, z którego wszystko się rozwija i do którego na koniec wszystko powraca. Tworzy połączenie z jeszcze bardziej większą jednością. Ostatnie wcielenie na Ziemi przeżyłem jako król Melchizedek. Również nadzoruję, oceniam i prowadzę niektóre istnienia na Ziemi. Możliwe, że znacie imię Enocha, który pozwolił mi na skorzystanie z jego ciała fizycznego. Byłem jakby jego duszą, jego świadomością i mogłem bezpośrednio pracować z Ziemią. Enoch był bardzo rozwiniętą osobą. Dzięki pracy z moimi energiami dokonał podniesienia pod koniec swego życia. Potem Enoch powrócił na Ziemię, aby dalej pracować samodzielnie.

W podobny sposób, ale mniej intensywnie współpracowałem z innymi istotami na waszej planecie. Nawet teraz czasami przychodzę i na jakiś czas „oceniam” określone jednostki w interesie Centrum Galaktycznego i Galaktycznej Rady Dwunastu. Nie jestem jedynym z współtwórców tego poziomu, którzy odwiedzają Ziemię lub inne planety w celu dokonania kontaktów w ramach świata materialnego, aby ponownie naładować energią duchowe aspekty określonych istnień. Wielu z nich były naukowcami lub działaczami państwowymi, którzy przynieśli na Ziemię rewolucyjne pomysły, które pomogły ludzkości i planecie pójść do przodu.

Obecnie pracuję z różnymi osobami, aby przekazać wszystkim wam informację o tym, jak najlepiej wykorzystywać światło oraz przywileje które daje wam wiedza i energia zawierająca się w nim. Istnieje wiele poziomów światła niewidocznych dla was. Zapoznaliście się z widocznym aspektem światła i wiecie, że nauka próbuje rozpoznać również aspekt niewidoczny. Jednakże istnieje spektrum jeszcze bardziej subtelnych wibracji. Tworzą najbardziej delikatne formy materii fizycznej – na tyle subtelne, że już nie potraficie odebrać je jako materię. Wasi naukowcy odkryli, że atom składa się z energii różnych poziomów.

Jeżeli rozszczepić atom i pójść dalej, to znajdziecie cząstki z jeszcze wyższym potencjałem energetycznym. Uwierzcie, że jeżeli przenikniecie jeszcze głębiej (i tak w końcu się stanie) w atomową strukturę materii, w jej duchowne a nie tylko materialne aspekty, dojdziecie do samego Źródła.

W całym Wszechświecie, w każdej jego cząstce materii znajduje się centrum Istnienia. Energia tego centrum jest dostępna dla każdego z was. Należy tylko przeniknąć w siebie coraz głębiej, zdejmując jak skórkę warstwy niepojmowania i ignorancji, nieuctwa, które nie pozwalają zaświecić waszemu centrum. Świecenia tego nie można otrzymać na zamówienie, jego też nie można go złapać wyciągając rękę. Osiągacie go tylko w wyniku nieustannych poszukiwań. Posiadacie najbardziej odpowiedni instrument za pomocą którego możecie odkryć to, co znajduje się wewnątrz was – Światło.

Składa się ono z wielu poziomów energii, od najbardziej materialnego do najwyższego duchowego. Światło jest zamknięte wewnątrz was. Pozwólcie mu zaiskrzyć i wytrysnąć na zewnątrz. Dla was są dostępne nawet najbardziej subtelne poziomy światła. Nauczcie się je widzieć i korzystać z nich. Światło w swojej strukturze jest krystaliczne. Podobnie do kryształu kwarcu ma jednakowe kąty i boki. Kryształ kwarcu składa się z coraz mniejszych struktur, forma których powtarza formę samego kryształu. Dzięki takiej formie, kwarc bardzo dobrze odbiera naturę światła i może przepuszczać go przez siebie oświetlając swoje głębiny.

Każdy z was również ma taką strukturę krystaliczną. Możecie wykorzystać kryształ kwarcu aby pomóc waszej podświadomości zrozumieć, jak należy wykorzystywać światło wpuszczając je wewnątrz siebie, aby oświetliło ono najgłębsze zakamarki waszej krystalicznej struktury. Królestwo kryształów i ludzkość mogą wspaniałe współdziałać ze sobą, podtrzymując i dopełniając siebie nawzajem w wykorzystywaniu światła. Ludzkość będąc strukturą krystaliczną, powinna nauczyć się twórczo wykorzystywać światło poza granicami swojego materialnego odbioru.

Medytując z kryształem kwarcu odkryjecie nowe głębiny światła wewnątrz siebie, osiągniecie stan większego odbioru.

W skład Ziemi wchodzi duża ilość kwarcu, który tak jak człowiek może zbierać światło. Królestwo kryształów pomoże ludzkości i Ziemi nauczyć się wykorzystywać światło i oświecać swoją jasną krystaliczną strukturę, istotę ich boskości. Centrum Galaktyczne opracowało Program ewolucji Ziemi. Ci z nas, którzy kierują różnymi częściami Galaktyki w ich ruchu ewolucyjnym, uważnie obserwują rozwój w każdym systemie słonecznym i na każdej planecie. Kiedy kończy się lub zbliża się ku końcowi jedno ze stadiów, wysyłamy do was lub sami dostarczamy informację świetlną o następnym poziome ewolucji. Obecnie Ziemia znajduje się w kolejnym stadium Programu ewolucyjnego, który pozwoli ludzkości zrozumieć i wcielić Plan Źródła przekazany przez Centrum Galaktyczne.

Program został zakodowany w każdym fotonie światła, który dobiega do waszej planety. Każdy z fotonów funkcjonuje na wielu poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, duchowym i zawiera rozmaite aspekty Założenia. Informacja o waszym kolejnym kroku w etapie ewolucyjnym odzwierciedla się w świetle. Przekazuje się na coraz wyższych częstotliwościach wibracyjnych, aniżeli wcześniej potrafiliście odbierać. Światło tego typu jest materiałem, który należy wykorzystać aby wcielić Plan. On niesie w sobie nie tylko Program, ale i energię niezbędną dla jego realizacji.

Aby ją spożytkować, należy zwyczajnie pozwolić światłu przenikać przez was, aktywizując wasz potencjał twórczy. Potem pozwólcie sobie sami tworzyć. Światło będzie stymulowało w was to, co jest niezbędne dla realizacji Planu. Światło nie bombarduje waszego ciała, tak jak promienia rentgenowskie. Ono nie niszczy waszej struktury fizycznej. Na odwrót, jest to podtrzymujący i odżywczy strumień. Przenika zewsząd, a wy znajdujecie się w epicentrum energii, która jest stała i dostarcza wam niezbędnych sił. Ci z nas, którzy są w stanie świadomie podtrzymywać pracę twórczą jakim jest Sektor Galaktyczny, jest właściwie materiałem i strukturą każdej jego części. Światło Planu, które was napełnia, jest energią, która płynie w naszych ciałach duchowych, a zorganizowana jest w uporządkowaną strukturę naszymi i waszymi myślami.

Wy jesteście cząstką nas, a my razem jesteśmy jedną Całością. Powinniście uczyć się wykorzystywać coraz bardziej głębsze poziomy tej Całości i rozszerzać pojmowanie swojego miejsca w tej strukturze.

Światło jest najbardziej oczywistym elementem twórczej substancji, która jest rozpowszechniona wszędzie we Wszechświecie a w tym i w waszym systemie słonecznym. Jest odżywiane miłością Stwórcy, samego Źródła, które przecieka przez każdego z nas, członków Rady Dwunastu. Współpracujemy z Ziemią i ze wszystkimi z wami – duchowymi istotami, częścią świata materialnego na Ziemi. Nasza miłość jest jak magnes. Przyciąga do siebie wszystko to, co potrzebuje samo wyrażenia się na drodze twórczości i światła, aby odczuć Plan i jego zrealizować. Możliwe, że trudno wam będzie zrozumieć przedstawiony punkt widzenia, ponieważ w istocie swej jest kosmiczny. Ale chciałbym abyście uświadomili sobie, że jesteście cząstką całości, którą jest Sektor Galaktyczny. Każdy z was, jak i każdy z nas jest istotą duchową i współtworzy w tej jedności. Wy tworzycie Ziemię, która bezpośrednio wpływa na was.

Każdy z was niesie odpowiedzialność za to otoczenie, które stworzył wokół siebie, za podtrzymanie swojego fizycznego istnienia, za stworzenie nowych możliwości dla rozwoju świata materialnego. Jak każdy z nas, otrzymujecie niezbędną pomoc z wewnętrznych Planów, których na razie jeszcze sobie nie uświadamiacie. Kiedy poznacie siebie jako współtwórców, wtedy głębiej zrozumiecie proces tworzenia. Będziecie mogli szerzej zobaczyć, jak odbywa się twórczość, ale wtedy na was też zostanie przeniesiona cała odpowiedzialność za inne dziedziny życia, w których należy szlifować waszą twórczą doskonałość. Ponieważ jesteście ograniczeni fizycznością, nie zawsze rozumiecie, że wami kierujemy i okazujemy wam ogromną pomoc, abyście mogli nauczyć się być współtwórcami na swojej planecie. Mam nadzieje, że ten przekaz pomoże wam odkryć i docenić pomoc duchową, którą wam proponujemy.

Kiedy uświadomicie sobie ten wewnętrzny mechanizm, który zabezpiecza waszą twórczość, wtedy zaczniecie pracować na wyższym poziomie postrzegania. I do niego teraz dążycie. Jest to nowy poziom wykorzystywania światła wysokiej częstotliwości, który pozwoli wam lepiej kierować otaczającym was światem i tworzyć Ziemie taką, jaką chcecie ją widzieć. Stworzycie dla siebie bardziej doskonałe ciała, które pozwolą wam żyć zdrowiej i szczęśliwej na waszej Ziemi. Ustanowicie nowy ustrój socjalno-polityczny, a wasze życie zacznie przynosić wam więcej zadowolenia. Nauczycie się współpracować z Ziemią i stworzycie najlepsze otoczenie dla każdego z was. Wszystko, czego potrzebujecie znajduje się w świetle, które na różnych poziomach podtrzymuje was z centrum waszej Galaktyki.

Z miłością,
Melchizedek”

To już tyle na temat „Melchizedek – Mistrz duchowy”. Dla osób, które chcą nauczyć się Telepatii Duchowej i nawiązać kontakt z Mistrzami Duchowymi i nie tylko, oferujemy kurs online w naszym sklepie.

DOSTĘPNY JEST KURS O TELEPATII DUCHOWEJ

Warsztat: Telepatia Duchowa (Stopień 1)

99,00

Interesuje Cię telepatia duchowa? Chcesz doświadczać samodzielnych, bezpośrednich kontaktów telepatycznych? Bez pośredników, dogmatów, ponad religiami i tradycjami? Poszerzyć przestrzeń serca? Dostroić się do Boskiej Matrycy?

Naucz się Świadomej Telepatii Miłości i korzystaj z mądrości i wsparcia Duchowych Wymiarów Istnienia. Skorzystaj z doświadczenia prowadzącego i tysięcy ludzi, którzy dzięki Świadomej Telepatii Miłości zmienili swoje życie na lepsze.

W ofercie dostęp do video-kursu na platformie VOD. Kupując teraz otrzymujesz dodatkowe bonusy:
- PDF z przekazami o Miłości kobiety i mężczyzny
- dostęp do części LIVE Webinarów 'Pytania i odpowiedzi' raz na miesiąc (szansa na weryfikację wątpliwości na żywo)

Po zakupie otrzymasz na swój e-mail DOSTĘP do platformy szkoleniowej VOD 24/7 z pełnym kursem oraz bonusami.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *