Przekazy Duchowe

Życie w świadomości jedni – Jezus Chrystus i Stwórca

Życie w świadomości jedni – Jezus Chrystus i Stwórca

Życie w świadomości jedni - Jezus Chrystus i Stwórca

”Niechaj świadomość istnienia nierozerwalnego związku człowieka z Bogiem stanowi twój niezachwiany paradygmat. Uświadomienie przez człowieka tej zagubionej prawdy pozwoli mu na odzyskanie obecnych w nim, a uśpionych, Boskich przymiotów …”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Nauczyciel Miłości Jezus Chrystus,

Pozwól, aby Światło i Miłość Boga prowadziły ciebie przez życie, do Boskości, do Boga Ojca-Matki obecnego w tobie. Jesteś bowiem w nierozerwalnej jedności, w jedni z Bogiem. Niechaj świadomość istnienia nierozerwalnego związku człowieka z Bogiem stanowi twój niezachwiany paradygmat. Uświadomienie przez człowieka tej zagubionej prawdy pozwoli mu na odzyskanie obecnych w nim, a uśpionych, Boskich przymiotów, a w szczególności Miłości, mądrości i mocy. Odzyskaj świadomość posiadania w tobie tego Boskiego źródła siły, dostępnego ci, gdy jesteś jednią z Bogiem. Pozwól sobie na świadomość bycia jednią z Bogiem i stań się Nim. Pozwól też Bogu stać się jednią z tobą, poprzez zaakceptowanie tego faktu na trwałe w całym twoim jestestwie, w twojej świadomości człowieka, jako Bogo-Człowieka.

Nie sposób przecenić w życiu człowieka znaczenia potrzeby uświadomienia na trwałe, na zawsze, tej fundamentalnej prawdy o związku człowieka z Bogiem, o jedni jaką oni stanowią, której nikt i nic nie może zmienić. Żyj taką świadomością. Ona jest bowiem źródłem siły w człowieku. Pozwala wzrastać człowiekowi w jedności z Bogiem, a także Bogu pozwala coraz pełniej przejawiać się w człowieku.

Wyrażaj wdzięczność Bogu za odzyskanie tej świadomości i za pomoc w jej utrwaleniu, jako paradygmatu na jakim jest oparta ludzka egzystencja – na nierozerwalnym związku człowieka z Bogiem i z całym stworzeniem. Wszystko jest bowiem jednością z Bogiem i w Bogu. Pamiętaj o tym. Dbaj, aby nikt i nic nie zamącało w tobie tej transcendentalnej prawdy.

Z Miłością,

Jezus Chrystus

Moje kochane dziecko, wsłuchuj się w Mój głos w tobie, bo to głos Boga, odwiecznej prawdy przejawiającej się w tobie. Wsłuchuj się w Mój głos i pozwól sobie być przeze Mnie prowadzony, bo to nasze wspólne życie, życie Boga i życie człowieka, stanowiących jednię. Żyjąc w świadomości jedni i ze świadomością jedni nigdy nie zbłądzisz, bo za przewodnika i przyjaciela masz Mnie, Który jestem najwyższą mocą, Miłością i mądrością w całym kosmosie. Ja pragnę przejawiać się i wzrastać w tobie i przez ciebie w jedności, jaką stanowimy. Takie jest Moje odwieczne marzenie. Taki też był jeden z celów Mego przekształcenia się w niezmierzone formy wyposażone w Moją świadomość, którą jedną z nich ty jesteś. Wyrażaj wdzięczność za ten dar. Tym sposobem najpełniej akceptujesz Mnie i akceptujesz siebie jako Mnie, jako będącego Moim aspektem.

Czuj się Bogiem w jedności ze Mną Ojcem-Matką, Źródłem. Wszystko czyń w jedności ze Mną, w Moim Imieniu, dla twojego najwyższego dobra, uwzględniającego dobro całego wszechświata i Moją chwałę, jako Boga przejawiającego się w tobie i przez ciebie. Ile radości sprawiasz Mi, i sobie samemu, żyjąc ze świadomością jedni ze Mną i z całym stworzeniem. Pogłębiaj tę jedność. Pogłębiaj Miłość w swoim życiu, w pierwszej kolejności do siebie samego, do Mnie, do twoich współbraci. Miłość, tak jak oddech, jest niezbędna do życia. Bez Miłości życie nie byłoby możliwe, nie miałoby też sensu. Umacniam ciebie w Miłości. Przyjmij Moją Miłość. Pogłębiaj Ją w jedności ze Mną we wszystkich sprawach i aspektach twojego życia, dla twojego najwyższego dobra, dla dobra całego stworzenia i Mojej chwały.

Amen,

Stwórca”

ZNAKI MIŁOŚCI – WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE

Pielęgnowanie miłości do siebie jest kluczem do szczęścia i pełni życia. Gdy doceniamy swoją wartość, potrafimy lepiej kochać innych i świat wokół nas. W kategorii „Znaki miłości” w naszym sklepie znajdziesz piękne symbole przypominające o wartości samokochania oraz inspirujące do dzielenia się tą miłością z innymi. Dzięki tym unikalnym przedmiotom będziesz mógł/a codziennie przypominać sobie o znaczeniu miłości własnej i pozytywnego oddziaływania na otaczającą cię rzeczywistość. Zapraszamy do odkrycia tych wyjątkowych znaków miłości i wprowadzenia ich do swojego życia!

CHCESZ ODBIERAĆ PRZEKAZY DUCHOWE?

Kursy rozwoju duchowego 4 w 1 zawierają wszystko, czego potrzebujesz na drodze uniwersalnego rozwoju duchowego, poszerzania świadomości w wibracjach bezwarunkowej miłości:

a) naukę duchowej telepatii – na wprost, bez pośredników, ponad religiami i dogmatami. Nauczysz się rozpoznawać wewnętrzny głos Źródła Wszechistnienia w sobie.

b) przeprogramowanie podświadomości, uwolnienie blokad,  emocji, ograniczeń

c)  naukę komunikacji, kreacji i uzdrawiania z Archaniołami i Aniołami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *