Przekazy Duchowe

Poczekaj aż emocje opadną – Chrystus

Poczekaj aż emocje opadną – Chrystus

Poczekaj aż emocje opadną - Chrystus

”Nie kieruj się emocjami. Odczekaj aż opadną, aby nie przysłoniły cichego głosu Miłości, głosu Boga w tobie.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Chrystus,

Moja Miłość jest przy tobie. Czerp z Jej pokładów i wzrastaj w Niej i z Nią. Wszystko czyń kierując się Miłością i w jedności z Nią. Ona jest Bogiem, kosmiczną inteligencją i mocą. Ona wyłoniła z Siebie Boga, Ojca-Matkę, Który jest Miłością.

Wyrażaj Miłość całym swoim życiem najpełniej i najpiękniej jak potrafisz. Czyń wszystko z Miłością i dla Miłości. Módl się w intencji kierowania się Miłością w twoim życiu. Podkreśl to. Módl się także w intencji, aby Miłość była wyznacznikiem i drogowskazem w życiu publicznym mieszkańców twojej planety. Podkreśl to. Modlitwy w intencji Miłości, czynione z czystych pobudek, bez pragnienia zaspokajania własnych, osobistych celów, mają dużą moc zaprowadzania Miłości w tobie, w twoim otoczeniu, w życiu współbraci. Niech to będzie modlitwa wdzięczności za kierowanie się Miłością przez ciebie, współbraci, a także w życiu publicznym mieszkańców Ziemi. Niech ta modlitwa popłynie z głębi twojej duszy i wyraża najczystsze Jej pragnienia skierowane do Stwórcy, do Miłości, aby wszystkim Ona kierowała. Stań się Miłością, jako Jej cząstka, Która stworzyła ciebie, abyś Jej doświadczał, dla Miłości.

Wyrażaj w życiu, najpełniej jak potrafisz, uczucie jedności ze Stwórcą i całym Jego stworzeniem. Módl się w intencji takiej jedności. Ufaj, że tak się dzieje. Powierzaj się Bogu, Który jest Miłością, w ofiarnej, pełnej pokory, uważności i spostrzegawczości służbie. Czyń wszystko w jedności z Bogiem, powierzając się Jemu. Powierzaj Bogu swoje plany, wszystkie, nawet te najdrobniejsze, gdyż z nich także składa się twoje życie. Wówczas Bóg pomaga, doradzi, dokona stosownej korekty, zaprowadzi pokój i harmonię w życiu Jego dziecka.

Żyj dla Miłości, dla Boga, dla Jego stworzenia i pod tym kątem doświadczaj bogactwa życia w całej pełni. Nie stwarzaj barier między tobą a Bogiem, między tobą a bliźnimi, gdyż wszystko jest jednością w Bogu. Dostrzegaj tę jedność w każdym przejawie życia. Wykazuj zrozumienie dla potrzeb, zarówno twoich, jak i bliźnich. Zachowuj w tym wszystkim harmonię i równowagę.

Nie kieruj się emocjami. Odczekaj aż opadną, aby nie przysłoniły cichego głosu Miłości, głosu Boga w tobie. Wsłuchuj się w ten głos i czyń według Niego, a nie zbłądzisz. Wsłuchując się w głos Boga i postępując zgodnie z tym, jesteś w świadomej jedności z Bogiem, jako Jego ofiarny sługa. Ćwicz się w takich zachowaniach, aż stanie się to trwałym odruchem.

Pozostawiam ciebie w Moim Świetle i pod Moją ochroną.

Chrystus”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *