Przekazy Duchowe

Dla służby Bogu poświęć swoje ego – Jezus

Dla służby Bogu poświęć swoje ego – Jezus

Dla służby Bogu poświęć swoje ego - Jezus

”Bóg nigdy ciebie nie odrzuci, nie wyśmieje, jak wy nie raz to czynicie, nie poniży, lecz podniesie na duchu, wskaże drogę wyjścia z zaułków ludzkiego ego.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Jezus.

Jestem Miłością, gdyż jestem w Bogu, Który jest Miłością. Bądź i ty świadomie w Nim, zawierzając się Bogu bez reszty, traktując siebie jako oddaną Mu cząstkę, podległą Jego woli, prowadzeniu, przewodnictwu. W Moim ziemskim życiu takim właśnie byłem. Tak jest i teraz, kiedy przebywam w świetlistych częściach Wszechświata. Bierz przykłady z Mojego ziemskiego życia. Ja nie zabiegałem o własne korzyści czy zaszczyty, choć mogłem je osiągnąć, lecz spełniałem wolę Ojca-Matki w zaprowadzaniu Światła na Ziemi, w sercach i umysłach ludzkich dzieci. Ty także to czyń. Miej zaufanie w możliwości uzdrawiania własnego życia i otoczenia, w którym przebywasz, mocą Boga obecnego w tobie, z Którym zawsze bądź w świadomej jedności.

Kochaj Boga Ojca-Matkę pełnią Miłości, z całego serca, gdyż On jest Miłością i taka też jest twoja natura. Bez Miłości twoje życie nie miałoby żadnej wartości. Byłoby puste, bezcelowe, degradujące do poziomu bezdusznego automatu. Źródła Miłości szukaj zawsze w Bogu, Który jest w tobie obecny. We dnie, czy w nocy On jest do twojej dyspozycji. On jest przejawem wielkiej pokory i ty także bądź pokorny. Bóg nigdy ciebie nie odrzuci, nie wyśmieje, jak wy nie raz to czynicie, nie poniży, lecz podniesie na duchu, wskaże drogę wyjścia z zaułków ludzkiego ego.

Życie w jedności z Bogiem pozwala na doświadczanie piękna w najprostszych sytuacjach życiowych. Daje pewność, że się nie błądzi, że nie czyni się niczego co może się przeciwko tobie obrócić. Nie trać czasu nad wymyślaniem własnych scenariuszy życia. Żyjąc w jedności z Bogiem, Który jest we wszystkim obecny, On zadba, aby twoja praca, rozrywka, czy inny przejaw aktywności wznosiły ciebie. Wówczas uświadomisz sobie jak niewiele potrzeba, aby żyć pełnią życia dla twojego Najwyższego dobra i Boskiej chwały. Z wdzięcznością przyjmuj więc ofertę jaką samo życie tobie daje, gdyż Bóg jest życiem. Wówczas On będzie się w tobie coraz pełniej przejawiał i wzrastał, a ty razem z Nim. Dla służby Bogu poświęć siebie, swoje ludzkie ego.

Jezus”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *