Przekazy Duchowe

Życie w Miłości – Bóg Ojciec

Zycie-w-Milosci-Bog-Ojciec

Życie w Miłości - Bóg Ojciec

”Jest Moją wolą i pragnieniem, aby Miłość jednoczyła wszystkie Moje dzieci, całe stworzenie, abyśmy wszyscy wzrastali w Miłości, Która jest nieogarnięta, niezmierzona, doskonała w Swojej doskonałości, ofiarowująca się wszystkim, którzy są otwarci na Jej przyjęcie.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”’Słucham Was Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Maryja,

Błogosławię ciebie Światłem Mojej Miłości. Przyjmij z wdzięcznością dary Mego serca, obficie darowane z całego bogactwa, którym jest Bóg, z Którym Jestem w nierozerwalnej i pełnej jedności. Czerpię z Jego skarbca obficie, aby rozprzestrzeniać Miłość, zgodnie z Jej naturą, na wszystkich otwartych na Jej przyjęcie. Bądź zawsze otwarty na Miłość, a Ja, Która Jestem Miłością, będę się tobie ofiarowywała Moimi łaskami i darami dla twojego wznoszenia się ku Boskości, dla urzeczywistniania łatwiejszego i szczęśliwszego życia, aby w coraz większym stopniu stawało się ono ofiarną i pokorną służbą dla Miłości.

Maryja

Dziecko Moje kochane, to Ja Ojciec-Matka stale w tobie Obecny. Błogosławię ciebie Światłem Mojej Miłości. Jesteś otwarty na łaski i dary, które przesyłam tobie z całego bogactwa, którym jest Miłość, Którą Jestem. Pozwalaj sobie na przyjmowanie darów Miłości i rozprzestrzeniaj Ją dalej, zgodnie z Jej naturą i wolą, aby Miłość była udziałem całego Mojego stworzenia. Proszę ciebie o to, jako Mój instrument, instrument Światła i Miłości. Jest Moją wolą i pragnieniem, aby Miłość jednoczyła wszystkie Moje dzieci, całe stworzenie, abyśmy wszyscy wzrastali w Miłości, Która jest nieogarnięta, niezmierzona, doskonała w Swojej doskonałości, ofiarowująca się wszystkim, którzy są otwarci na Jej przyjęcie.

Krocz z całą konsekwencją ścieżkami Miłości, do Boskości, Która jest w tobie, do całkowitej jedności ze Mną – twoim Stworzycielem. Jesteś stworzony na Moje podobieństwo, na podobieństwo Boga, Który wyłonił się z Miłości, Który Jest Miłością. Zatem, twoją naturą jest Miłość. Wzrastaj w Niej, rozwijaj i wzbogacaj Jej przymioty i właściwości. Rozprzestrzeniaj Miłość na krańce, które nie mają granic. Nie ma ich bowiem dla Miłości. Nie ma też ich w tobie, który jesteś Miłością. Podobnie jak Ja, ty także nie masz granic dla twojego przejawiania się w Źródle, w całym bogactwie jaką Jest Miłość. Uwierz, że tak jest i urzeczywistniaj to w twoim życiu najpełniej i najpiękniej jak to potrafisz, w jedności ze Mną i z całym stworzeniem. Wzrastasz wówczas, a wraz z tobą Ja wzrastam, a także wzbogaca się Miłość. Nasze doświadczenia są bowiem doświadczeniami Miłości, bo wszystko jest jednością zanurzone w Miłości, we Mnie, Który Jest Miłością.

Kochaj i bądź kochany. Kochaj wszystko i wszystkich. Bądź pełnią z Mojej pełni. Masz do tego prawo jako cząstka stworzona z Miłości, wyposażona w całe bogactwo jaką Ona Jest, darowująca się całemu Swemu stworzeniu. Także i ty, podobnie jak Miłość, daruj się całemu stworzeniu. I nie twórz granic między tobą a Mną, czy między Miłością, bliźnim, gdyż nie ma granic w Miłości, bo Jej naturą jest jedność w niewyobrażalnym bogactwie różnorodności Jej przejawiania się. Pamiętaj zawsze o tym, że jesteś Miłością, stworzony z Miłości, dla Miłości. Żyj i doświadczaj w pełni najpiękniejszych i najwspanialszych właściwości i przejawów Miłości, w jedności ze Mną, a życie twoje będzie spełnione i doskonalone z każdą chwilą naszego wspólnego życia.

Z Miłością,

Miłość, Bóg, Ojciec-Matka, Źródło”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *