Przekazy Duchowe

Miłosierny Bóg

Milosierny-Bog

Miłosierny Bóg

”Jestem Bogiem sprawiedliwym, to prawda. Ale prawdą jest również, że jestem Bogiem miłosiernym i Moje miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością. W Mojej naturze miłosierdzia nie ma miejsca na zemstę, na wyrównanie w całości krzywd według formuły oko za oko, ząb za ząb.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Bóg Stwórca,

Odwzajemniaj Moją Miłość zawsze i wszędzie. Odwzajemnienie zawiera w sobie akt dziękczynienia za Moje łaski i dary, a zarazem otwiera ciebie na przyjmowanie nowych, abyś także i ty darował innym to co masz w nadmiarze, i odbierał przejawy wdzięczności, tak jak i Ja odbieram. Tak postępując pogłębiasz więzy Miłości między tobą i Mną, a także we wzajemnych relacjach ze współbraćmi. Bądź wielkoduszny. Wszystko co darujesz, z Mego bogactwa darujesz. Takim jest wszechświat. Natomiast ubóstwo jest przejawem iluzji stwarzanej przez umysł, pogłębianej takim stanem bycia. Nie dawaj się w to wciągać.

Jest Moim pragnieniem, aby wszyscy żyli w dostatku jak królewskie dzieci, gdyż zrodzone są z Mego ducha, z Miłości. Czy myślisz, że odradzając się w człowieku czerpię radość z doświadczania przez niego ubóstwa, albo że oczekuję tego jako swoistej ofiary? Jeśli tak, to jesteś w błędzie. Oczywiście, wszystko przyjmę co z Miłością jest Mi darowane. Ale przecież jest wiele innych możliwości i form przejawiania Miłości wobec Mnie.

Prawdą jest też, że wiele obciążonych dusz, które inkarnowały się na Ziemi, doświadcza stanu ubóstwa, będącego następstwem wykroczeń przeciwko Miłości we wcześniejszych wcieleniach. Nie oznacza to jednak, że muszą tego doświadczać do końca swych dni. Jestem Bogiem sprawiedliwym, to prawda. Ale prawdą jest również, że jestem Bogiem miłosiernym i Moje miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością. W Mojej naturze miłosierdzia nie ma miejsca na zemstę, na wyrównanie w całości krzywd według formuły oko za oko, ząb za ząb. Toteż, okazuję akty miłosierdzia wobec obciążonych dusz w szacie ziemskiej człowieka i wiele odejmuję z tego co człowiek musiałby odcierpieć biorąc pod uwagę ludzkie kryteria sprawiedliwości. To szeroki temat. Można powiedzieć, że aby doznać Mego miłosierdzia wskazane jest zaakceptowanie przez człowieka swojej odpowiedzialności za stan, w którym się znajduje, a nade wszystko trwałe zaniechanie postępowania, które wydało negatywny plon, od którego chce się uwolnić. Jako cząstka Boga człowiek musi też mieć świadomość bycia twórcą. Najogólniej mówiąc powinien prowadzić życie zgodnie z Miłością, jeżeli takich owoców chce doświadczać.

Bóg Stwórca”
Back to list

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.