Mistrzowie duchowi

Maryja – Matka matek

Maryja-Matka-matek

Maryja – Matka matek

Maryja – Matka matek. W wierze chrześcijańskiej objawiła się jako Maryja z Nazaretu, matka Jezusa.

W wierze chrześcijańskiej Maryja (Maria z Nazaretu) objawiła się jako matka Jezusa, który począł się w sposób nadprzyrodzony. Zanim Jezus się narodził Maryja była już świadoma swojej roli i misji jaką miała wykonać w tym wcieleniu na Ziemi. Po jej śmierci nastąpiło Wniebowstąpienie Maryi w cielesnej postaci. Wtedy Apostołowie i ludzie zrozumieli, że nie tylko dzięki Chrystusowi ale również żeńskiemu aspektowi miłości i miłosierdzia zostanie zbawiony nasz świat tj. Ziemia i ludzkość. Maryja zaczęła się objawiać już za czasów swojego ówczesnego życia (Saragossa /Hiszpania, 41r.). Do chwili obecnej udokumentowanych jest ponad 900 objawień, które wydarzyły się na przestrzeni XX wieków włącznie z pierwszym uznanym przez Kościół Katolicki objawieniem XXI wieku w Kibeho w Ruandzie.

Maryja-Matka-matek-ilustracja

Maryja była i jest najdoskonalszym wcieleniem Matki Boskiej na Ziemi! Jednak Jej działania nie ustały z chwilą fizycznej śmierci. Wręcz odwrotnie! Z każdym kolejnym objawieniem i towarzyszącymi temu cudami, przemowami i orędziami skierowanymi do ludzkości coraz wyraźniejsza i bardziej zrozumiała stawała się rola Matki Boskiej na Ziemi. Głównie jest to działalność Współodkupicielki, która prosi Boga Ojca o wybaczenie za grzechy ludzkości, wstawia się nieustannie za wszystkimi swoimi dziećmi, otacza je Miłością, która zdolna jest zbawić nasz świat. Rolą Matki Boskiej na Ziemi jest bycie orędowniczką, nauczycielką i powierniczką na naszej duchowej drodze, mającej zbliżyć nas do Boga, a tak naprawdę do pełnego zjednoczenia się z Nim. Wskazuje nam środki, przy pomocy których można oczyścić Ziemię od sił ciemności jak i zbawić ludzkość – to zaprzestanie obrazy Boskiej poprzez nawrócenie, pokutę, modlitwę i prośbę o łaskę, wsparcie i ocalenie. To posłuszeństwo prawom i woli Boga!

Maryja objawiała się w wielu postaciach i na całym naszym globie m.in. jako Włoszka, Francuska, Węgierka, Hiszpanka, Niemka, Hinduska, Arabka, Murzynka, Niepokalane Poczęcie, Matka miłosierdzia, Ucieczka grzesznych, Pocieszycielka strapionych, Matka Bolesna, Królowa Aniołów, Królowa Niebios i Ziemi, Oblubienica Ducha Świętego, Królowa Wszechświata. Wszystkie te postacie i tytuły zostały przekazane w czasie objawień. Mają one nam uświadomić rolę Maryi nie tylko w rozumieniu naszego świata. Jest Królową Niebios i Ziemi, Aniołów i Wszechświata. Jej Duch realizuje się w całym Wszechświecie! Jest Matką Boską Wszechświata! Źródłem łaski, miłosierdzia, radości i doskonałej, bezwarunkowej Miłości.

Więcej o Maryji

Matka Maryja piastuje stanowisko Archaii Piątego Promienia, emanującego Szmaragdowo Zielonym Światłem, które przejawia Boże Uzdrowienie. Jest boskim dopełnieniem Archanioła Rafaela. Razem z Nim uzdrawia nie tylko ciało a przede wszystkich Ducha. Na poziomie energetycznym jest kreatorką podtrzymującą formy życia we Wszechświecie, jest kosmicznym spoiwem leżącym u źródeł wszelkiego stworzenia. W niej przejawia się żeński aspekt Pokarmu Bogów, który jest doskonałą miłością i mądrością.

Na Ziemi promieniuje również poprzez Najwyższą Kapłankę, która zapewnia płodność i ciągłe tworzenie. Najwyższa Kapłanka sama jest boginią i znana jest powszechnie jako np. Kwan Yin (Azja), Izis (Egipt), Atena (Grecja) i Riannon (Celtowie). We wszystkich tych postaciach Najwyższa Kapłanka stanowi ucieleśnienie miłości, litości i miłosierdzia.

Matka Boska jest jednym z przedstawicieli Boskich Wojowników, którzy służyli we wszystkich swoich wcieleniach na Ziemi przykładem Boskiego Macierzyństwa. Od pierwszych dni Atlantydy przygotowywała się do swojego finalnego wcielenia, oczekując kiedy nadejdzie czas urodzenia „syna” (Duszy) Dawida, ponownie narodzonego, aby stać się Awatarem epoki Ryb. Na Atlantydzie Maryja służyła jako kapłanka w Świątyni Prawdy, poznając sztukę leczenia oraz nauczając jej, kierując poprzez swoje Niepokalane Serce światło niewypowiedzianego Słowa milionom osób, którzy zamieszkiwali ten kontynent. Również była matką Dawida, króla Izraela. Na Atlantydzie Maryja poznała wyższe stopnie nauki niepokalanego poczęcia, które najpierw praktykowała w Niebiosach, co pomogło jej stać się sługą Boską i przygotować cztery dolne ciała do zainicjowania Słowa w Jezusie Chrystusie. Po zakończeniu tej misji, wykonawszy Boski plan Stwórcy, Maryja wniebowstąpiła w serce Ojca. Módlmy się do Niej, chłońmy Ją, oddychajmy Nią a znajdziemy się sami bardzo szybko blisko Źródła.

Przekaz od Maryji

Na podstawie „Poematu Boga człowieka – Księga Pierwsza” Maria Valtorta fragmenty przekazu odebranego przez Marię Valtoraty 27 sierpnia 1944.  „Jej Dusza ukazuje się piękna i nieskalana, jaką była w zamyśle Ojca”:

Maryja opowiada o sobie: „Pan mnie stworzył (Maryję), swe arcydzieło, jako początek swojej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, nim ziemia powstała. … Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, … gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły … Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich …”

Stwórca opowiada o Maryi: „Mieć Maryję, aby być przez Nią kochanym. O, warto było stworzyć człowieka i pozostawić go przy życiu, i postanowić przebaczyć mu, aby mieć Dziewice Piękną, Dziewicę Świętą … Córkę Umiłowaną, Matkę Najczystszą, Ukochaną Oblubienicę …”

Jezus opowiada o Maryi:  „Najwyższy Rozum, który zna wszystko, wiedział – zanim człowiek zaistniał – że uczyni on siebie złodziejem i zabójcą … Ponieważ jednak Wieczna Dobroć nie ma granic w Swojej dobroci, zanim zaistniał Grzech, pomyślała o Środku, aby go usunąć. Tym środkiem jestem Ja, Słowo. (Odwieczna Dobroć wymyśliła też) Narzędzie, dzięki któremu Ten, który jest Środkiem (zbawczym) mógł działać (w ciele): Maryję. I tak Dziewica pojawiła się we wzniosłej myśli Boga”. Jezus dalej mówi „… Ale ( jako Bóg jestem ) Istotą duchową.

Musiałem (jeszcze) stać się Ciałem: Ciałem, by zbawić ciało … Aby stać się Ciałem, potrzebowałem Matki. Ponieważ jednak byłem Bogiem, trzeba było, aby (jedynym Moim) Ojcem był (tylko) Bóg. I tak Bóg (w swoim odwiecznym Umyśle) stwarza sobie Oblubienicę i mówi do Niej: „Pójdź ze Mną. (Stań) u Mego boku i patrz, co stwarzam dla Naszego Syna. Patrz i raduj się, odwieczna Dziewico, wieczna Dziewico! Nich Twój uśmiech napełnia (radością) najwyższe niebo, niech podaje aniołom ton i niech uczy Raj niebiańskiej harmonii. …Dla Ciebie są gwiazdy i planety. … o Piękna Moja, o Matko Mojego Syna, Królowo Mojego Raju … Miłości Twojego Boga, Kochająca w pełni. Przygotuj do miłowania Mnie cały świat, stwarzany z godziny na godzinę i piękniejący dzięki Twemu uśmiechowi … (Matka) Jest Jedyną. Jest Doskonałą. Jest w pełni Doskonałą. Jako taka została pomyślana i taka została zrodzona. … Jest bezmiarem nienaruszalności, czystości i łaski, zatracającym się w przepaści, z której wytrysnęła: w Bogu.”

To już tyle na temat „Maryja – Matka matek”. W naszym sklepie oferujemy zbiór różnych grafik duchowych, z Maryją, Jezusem i innymi Mistrzami Duchowymi. Idealne do medytacji i modlitwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *