Medytacje Miłości

X Medytacja Miłości 13/04/2008

X Medytacja Miłości 13/04/2008

X Medytacja Miłości 13/04/2008

Każdy dzień przynosi nowe zdarzenia we wszystkich aspektach naszego życia. Nieustanie, dzień po dniu kształtujemy i uczestniczymy w tworzeniu naszej rzeczywistości. A jest ona wynikiem przenikania się wielu sfer – duchowej, mentalnej, emocjonalnej, świetlistej, energetycznej, materialnej i oczywiście samej Miłości, która roztacza przed nami coraz to piękniejsze wizje i możliwości, rozlewa i wypromieniowuje coraz to wyższe wibracje Światła Miłości.

Obecnie mamy wspaniałą sposobność uczestniczenia w różnych poziomach i wymiarach Aktu Tworzenia, które zostały otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą współpracować z Bogiem. Jest to możliwe dzięki Świadomej Telepatii Miłości, która otwiera przed nami wymiary, o których do tej pory mało, co wiemy. Teraz możemy rozmawiać i tworzyć razem z Nauczycielami Miłości, mieć świadomość zachodzących zmian nie tylko w materii, ale też i w sferze Ducha i Energii. Dla nas jest to coś pięknego, wzruszającego, pobudzającego i dającego ufność w sprowadzenie Nieba na Ziemię, w zwycięstwo Miłości. Wiemy już, że to, co dokona się w Duchu Miłości prędzej czy później zamanifestuje się w materii. Jesteśmy więc optymistycznie nastawieni do życia i nadchodzących zmian. Nie lękamy się, nie straszymy kataklizmami i końcem świata, bo mamy świadomość zmian, które zachodzą w Sferach Tworzenia Miłości we Wszechświecie. A są one niesamowite i wspaniałe. Bóg wraz z naszym Duchowym Aspektem Przejawienia tworzy epokę Miłości, Złotą Erę Ludzkości. Ona już zaistniała w Duchu, a Światło Miłości wieść o tym niesie. Czyste Energie Miłości sieją i podlewają to, co ma wyrosnąć i wydać owoce w niedługim czasie.

W tym Boskim Planie człowiekowi, a raczej całej ludzkości przypada znamienita rola – osiągnąć stan Bogo-Człowieka i dopomóc Ziemi, aby Perłą Galaktyk się Stała.

Piękne wyzwanie, które niejednego wzniosło i zaprowadziło tam, gdzie się tego nie spodziewał (oczywiście w sensie pozytywnym, choć czasami na początku tak to nie wygląda). Tak i my uczestnicząc w X Medytacji Miłości (13 kwiecień 2008 roku) zostaliśmy kolejni raz zaskoczeni skalą, rozmachem, głębią i poziomem prac przygotowanych przez Nauczycieli Miłości. A były one głównie w tonacji Nieskazitelnego Światła Perłowego. Czysta Boska Alchemia Tworzenia. Perłowe Istoty Miłości budowały krystaliczno-perłowe kanały komunikacji transgalaktycznej, wzmacniały i rozbudowywały Siatkę Świadomości Chrystusowej wokół Ziemi, wprowadzając do niej Perłowe Struktury. Sam Stwórca kilka dni wcześniej złożył w Energetycznym Jądrze Ziemi Nową Perłę Ziemi. Umożliwiło to prowadzenie prac na poziomach i wymiarach Czysto Perłowych. Perłowym Światłem nasączana była Ziemia, ludzie, flora i fauna w skali, jakiej jeszcze nie doświadczyliśmy. Ta praca miała wymiar wielopoziomowy i globalny, była dynamiczna i kotwicząca, posiadająca Moc i Mądrość Boga, choć zarazem była subtelna i kojąca, wznosząca ku Miłości i radości życia.

To, co dokonało się podczas X Medytacji Miłości było szerokorozumianą kontynuacją i pogłębieniem wcześniejszych prac przygotowawczych, w których uczestniczyliśmy w tym i poprzednich latach. Perłowe Światło Miłości rozlało się po Ziemi i Kosmosie, i na trwałe weszło w struktury energetyczne Wszechświata, zbliżając w ten sposób Niebo do Ziemi, do naszego Układu Słonecznego, Galaktyki jak i innych Wszechświatów. Dokonał się kolejny kwantowy skok w niewidzialnej energetyce Kosmosu, który niedługo przejawi się w naszej rzeczywistości. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w tym Wzniosłym i Niezapomnianym Kosmicznym Wydarzeniu, dzięki któremu nasza Ziemia staje się Perłą Galaktyk.
Z miłością,
Fundacja „Świadomość Ziemi”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *