Przekazy Duchowe

Co się dzieje z energią wydzielaną podczas stosunku seksualnego

Co się dzieje z energią wydzielaną podczas stosunku seksualnego

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski 31.03.2007 r. o godz. 11:37

„Drodzy Nauczyciele! Co się dzieje z energią wydzielaną podczas stosunku seksualnego? Jak się kochać w zgodzie z Prawami Kosmicznymi? 
Mówi Saint Germain

Potencjał energii wynikający ze zbliżenia seksualnego pary ludzi jest ogromny, niesamowicie wielki. Nawet sobie nie zdajcie sprawy, jak wiele wspaniałej energii może się wytworzyć i oddziaływać na waszą rzeczywistość. Dlatego warto przed przystąpieniem (albo już w trakcie jego trwania) wyrazić intencję, aby był on wykorzystany zgodnie z wolą Stwórcy.

Nie trzeba się zbytnio koncentrować, gdzie i którędy ta energia seksualna popłynie, bo wtedy wszystko dzieje się samoistnie. Taki akt staje się uświęcony, bo jest poświęcony Miłości Wszechświata. Pomyślcie, ile ludzi kocha się, uprawia seks codziennie, w każdej godzinie i sekundzie życia na całej kuli Ziemskiej.

Jaki jest to niesamowity potencjał. Ile wspaniałych uniesień mogłoby zasilać energię Ziemi i ziemskich przestrzeni? Ile cudów uzdrowienia mogłoby się wtedy dokonać, począwszy od samego związku tych ludzi, a skończywszy na oczyszczaniu eteru i astralu?

Wystarczy tylko wypuścić intencję oddania się i prowadzenia przez Stwórcę w trakcie kochania się, aby ze zwykłego parzenia zrobić coś niesamowicie wzniosłego. Tak mało ludzi to robi. A szkoda, bo tak tą energię się marnotrawi, a co gorsza umożliwia się jej pożytkowanie przez niższe byty, szare wibracje i istoty ciemności. One lubują się w jej konsumowaniu, bo wy jako ludzie nie określiliście jej przeznaczenia, czym stwarzacie pole pozbawione kierunku oddziaływania.

Wystarczy powiedzieć tylko, że cały akt seksualny służy wzmocnieniu waszej i ogólnej Miłości na świecie, i już tylko siły Miłości mogą ją dysponować i pożytkować zgodnie z wolą Stwórcy.

Możecie nadawać waszemu aktu miłosnemu konkretny cel, konkretne przeznaczenie np. uzdrowienie babci, uleczenie waszego chorego organu, pokój w rodzinie itp. Możecie też wzmacniać swoje ciało duchowe, swoje wszystkie ciała subtelne.

Jeżeli poświęcicie akt seksualny Bogu i zaprosicie Nas do zarządzania i dysponowania tą energią, to zauważycie po pewnym okresie czasu, jak zmienia się jakość waszego kochania, jak zwiększy się percepcja odczuwania przepływów energetycznych, bez jakiegokolwiek specjalnego treningu i konieczności długotrwałych ćwiczeń, które mogą niektórych dziwić, żenować, a nawet oburzać. Skupcie się wtedy na miłości, czułości do partnera, na tym, aby okazać mu jak najwięcej radości z samego faktu kochania się, bycia ze sobą, z samej chwili przebywania w waszych ramionach.

Jest oczywiste, że najlepsze efekty osiąga się przy parze, która jest sobie wierna i wspólnie podąża drogą rozwoju duchowego, integruje się z Boską Wolą. Sam akt seksualny jest pełną wymianą energii pomiędzy stronami, dlatego też tak ważna jest wzajemna czystość partnerów (fizyczna, psychiczna, energetyczna i duchowa).

Jeżeli skaczecie z jednego kwiatka na drugi, to ciągniecie za sobą ogony energetyczne poprzednich stosunków, co może mieć niekorzystny wpływ na wasze zdrowie, na wasz związek i rozwój. Nigdy nie wiecie, co druga, przypadkowa spotkana osoba ma w swoich ciałach subtelnych, jakie byty i energie tam goszczą. Lepiej być czasowo wstrzemięźliwy, jak szybko i byle jak zaspakajającym się samcem czy samicą.

Jesteście ludźmi, którzy powinni rozumieć moc i znaczenie stosunku seksualnego, wiedzieć, jakie pożytki i szkody może on wyrządzić. Skupiając się tylko na konsumpcyjnej stronie aktu znacznie go ograniczacie i zawężacie.

Miłość fizyczna kobiety i mężczyzny jest jednym z najpiękniejszych aktów stwórczych, dosłownie i w przenośni. W jej efekcie może pojawić się nowy człowiek, nowe życie, ale może stworzyć się też energetyczny potencjał twórczy lub transformujący istniejącą już rzeczywistość.

Wystarczy kochać się ze sobą, pamiętając, że jest się dzieckiem Boga i jemu poświęcać te wspaniałe, niesamowite uniesienie. Wyrazicie w ten sposób swoje zaufanie i wdzięczność Stwórcy za to, co możecie dzięki Niemu przeżywać.

Kochajcie się kochani, i platonicznie i fizycznie, cieszcie się tą miłością, cieszcie się każdą sekundą i spojrzeniem, każdym dotykiem i pogłębionym oddechem, twardością i miękkością pożycia, tym wszystkim, co dał wam w prezencie Bóg, abyście poczuli, co znaczy Boskie Uniesienie, Boska Ekstaza. Wtedy jesteście jednością, całkowicie sobą zauroczeni i stopieni w swej wewnętrzności i zewnętrzności. Jeżeli tego jeszcze nie doświadczaliście, to z Bogiem tego doznacie.

Z miłością,
Saint Germain”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *