Przekazy Duchowe

Miłość drogowskazem w życiu – Saint Germain

Miłość drogowskazem w życiu – Saint Germain

Miłość drogowskazem w życiu - Saint Germain

”Miłość jest jedyną nadzieją ludzkości dla wyjścia z labiryntu zła, w jakim się znalazła.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Saint Germain,

W Miłości leży moc uzdrawiania wszystkiego co Nią nie jest, co jest niedoskonałe. Dlatego rozwijaj w sobie Miłość. Wszystko czyń z Miłością, w jedności z Nią. Miłość pragnie być urzeczywistniana w życiu każdej czującej istoty. Rozprzestrzeniaj Ją w jedności z Ojcem na wszystkich, których spotykasz na swojej drodze. Módl się w intencji rozprzestrzeniania się Miłości w sercach i umysłach dzieci ludzkich, aby Miłość była drogowskazem i wyznacznikiem dla ciebie, każdego człowieka i w życiu publicznym mieszkańców twojej planety.

Za mało jest Miłości w ludzkich dzieciach. Z powodu Jej braku w waszym życiu cierpicie, krzywdzicie się sami, nie widzicie potrzeby rozwijania Miłości i jej urzeczywistniania. To jest poważny błąd, który może drogo kosztować, zarówno pojedynczego człowieka pozbawionego Miłości, jak i całe grupy społeczne pozbawione tego daru, który stanowi istotę najgłębszej natury człowieka. Uświadamiaj sobie wciąż na nowo potrzebę Miłości w tobie, w twoim życiu, jak i w życiu mieszkańców planety. Miłość potrzebna jest wszystkim i wszędzie, także i w interesach, w działalności gospodarczej, czy w życiu politycznym. Bez Miłości człowiek staje się automatem, istotą bezduszną, bez czucia, kierowaną przez umysł, czy ego. Skutki takiego stanu rzeczy są opłakane, na co dobitnie wskazuje sytuacja w jakiej znalazła się obecnie ludzkość. Miliony ludzi żyje na terenach objętych konfliktami zbrojnymi, wojnami, głodem, chorobami. Wręcz miliardy żyją w pośpiechu, pod wpływem stresu, we wrogości do współbraci. Ten stan rzeczy musi ulec radykalnej zmianie, gdyż dłużej z tym zwlekać nie sposób. Dotyczy to w szczególności obecnego okresu przełomu w jakim znajduje się ludzkość i Ziemia.
Wznosząc się w wyższe pola wibracyjne Ziemia oraz ludzkość, aby egzystować w nowych warunkach rzeczywistości, do których zmierza, musi otworzyć się na Miłość, na Boga, który jest Miłością, a Który zamieszkuje w sercu każdego człowieka. Miłość jest jedyną nadzieją ludzkości dla wyjścia z labiryntu zła, w jakim się znalazła. Wszechświat podaje ludzkości pomocną dłoń. Wzywa do zwrócenia się każdego człowieka do swego wnętrza, do Źródła, Które jest w nim, a Które jest Miłością, i poddania się Jego przewodnictwu. Kto tego nie uczyni i w pokorze nie podda się prowadzeniu Miłości, ten nie wkroczy wraz z Ziemią w wyższe wymiary, ku którym zmierza wasza planeta. Taki człowiek sam się wykluczy ze społeczności dzieci Światła i Miłości, jaką będzie ludzkość w nowej epoce, nazywanej przez was erą Wodnika.

Apeluję do ciebie. Uczyń wszystko co w twojej mocy, aby Miłość zwyciężyła w tobie, w twoim otoczeniu, na planecie, na której żyjecie. Nie ustawaj w modlitwach w intencji Miłości w ludzkich dzieciach i na Ziemi. Czas nagli. Postęp w urzeczywistnianiu Miłości winien być znacznie szybszy niż obecnie ma to miejsce. Muszą być usunięte wszelkie źródła konfliktów, które wręcz zżerają ludzkość, spychając ją na manowce Wszechświata. Odnajdźcie w sobie siłę, która jest Miłością, aby z pomocą duchowego Wszechświata Światła i Miłości uzdrowić wasze życie, poprzez stanie się Miłością.

Tego tobie życzę, jak i całej ludzkości.

Saint Germain”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *