Przekazy Duchowe

Zmiana wizerunku Boga – Melchizedek i Stwórca

Zmiana wizerunku Boga – Melchizedek i Stwórca

Zmiana wizerunku Boga - Melchizedek i Stwórca

”Wobec oddalenia się człowieka od Stwórcy i zapomnienia swego duchowego Boskiego dziedzictwa, dla powrotu na łono Ojca konieczne jest ukierunkowanie się człowieka na Stwórcę, na Jego Miłość. Wymaga to pracy, a w szczególności zmiany w swoim wnętrzu nieprawidłowego wizerunku Boga, z Boga zazdrosnego, mściwego na Boga pełnego Miłości, wyrozumiałego na ułomności natury ludzkiej, zawsze przebaczającego, podającego Swoim dzieciom pomocną dłoń.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Melchizedek i Stwórca,

Miłość Stwórcy do Swoich dzieci jest podstawą kosmicznej egzystencji. Wobec oddalenia się człowieka od Stwórcy i zapomnienia swego duchowego Boskiego dziedzictwa, dla powrotu na łono Ojca konieczne jest ukierunkowanie się człowieka na Stwórcę, na Jego Miłość. Wymaga to pracy, a w szczególności zmiany w swoim wnętrzu nieprawidłowego wizerunku Boga, z Boga zazdrosnego, mściwego na Boga pełnego Miłości, wyrozumiałego na ułomności natury ludzkiej, zawsze przebaczającego, podającego Swoim dzieciom pomocną dłoń.

Praca, którą powinny podjąć dzieci ludzkie podyktowana jest wieloma względami i przyczynami. W przeszłości doświadczali oni różnych traumatycznych przeżyć, a także byli poddawani wpływom różnych kierunków religijnych, które fałszywie przedstawiali wyznawcom obraz Boga. Te wyobrażenia nadal głęboko tkwią w podświadomości istot ludzkich i nadal kodują oni swoje ziemskie życie według tego fałszywego schematu. To należy zmienić.

Jedną z dróg prowadzących do zmiany wizerunku Boga są afirmacje i medytacje, odwołujące się do przedstawiania Boga jako pełnego Miłości, otwartości na Swoje dzieci, zawsze przebaczającego i pomagającego kroczyć na ziemskiej ścieżce życia w harmonii, pokoju, obfitości i Miłości. Bez zmiany starego paradygmatu Boga, na paradygmat Boga wszechogarniającej Miłości, człowiek jest zamknięty na Jego dary, tak obficie spływające na niego i na planetę Ziemię. Ta praca duchowa, jaka jest do wykonania dla większości ludzkości, pozwoli jej na otwarcie się na Boskie źródło i przyjmowanie wielkiego bogactwa jakie Wszechświat ma do zaofiarowania.

Dlatego codziennie podejmuj afirmacje, medytacje i inne duchowe praktyki ukierunkowane na zestrojenie się wszystkich twoich ciał, duszy i jestestwa z Boskim źródłem. Te praktyki powinny być wykonywane systematycznie co najmniej 3 tygodnie, zaś potem ponawiane, gdy człowiek dostrzeże w sobie przejawy zamykania się na Światło i Miłość.

JAM JEST KTóRY JAM JEST. Dziecko Moje Kochane. Krocz śmiało ku Mnie, ku Światłu. Nie ustawaj. To jest najważniejsze w twoim życiu. Nigdy, od kiedy wcieliłeś się na tej planecie, nie byłeś tak blisko wyzwolenia się i pełnego oddania się Mnie – Źródłu wszelkiego Bytu.

Pracuj duchowo. Przyciągaj do Mnie zagubione ludzkie dusze, które pragną powrotu do Mnie. Całym swoim sercem angażuj się w pracę Ratownika.

Kocham ciebie. Cieszę się, że twoja dusza rozświetliła się, a ty wzrastasz w Miłości i dla Miłości. Nie bądź niecierpliwy. Wszystko wymaga czasu. Zdążysz osiągnąć w tym ziemskim życiu te wszystkie cele jakie Ja założyłem i twoja dusza.

Pozostaję w Miłości z tobą,

Stwórca”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.