Przekazy Duchowe

Myśl i słowo – Jezus

Myśl i słowo – Jezus

Myśl i słowo - Jezus

”Bądźcie odpowiedzialni za wszystkie wybory Swojego Życia. Zawsze bądźcie Czujni byście mogli rozpoznać, kiedy Oddychacie PRAWDĄ OJCA, a kiedy zbaczacie z Drogi. Powie Wam to Wasz Przewodnik, Wasz Wewnętrzny Nawigator – BóG, który Jest MIŁOŚCIĄ i POKOJEM w Was.”

Przekaz duchowy otrzymała Ewa A. Bednarczyk

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele! Z kim rozmawiam?

MÓWI JEZUS,

JAM JEST, KTÓRY JEST. JAM JEST ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE. JAM JEST SŁOWO, KTÓRE CIAŁEM SIĘ˜ STAŁO – AMEN. Wszystko co powstało w Niebiosach na Ziemi Objawi się. A MIŁOŚĆ POTĘGĄ się Stanie. AMEN. Słowa, Słowa Moje w OJCU. One z WOLI OJCA Żywego. One MOCĄ. One Ciałem się Stają dla Was Kochani. Wszystko bowiem w OJCU i z NIM jest do Urzeczywistnienia na Zawsze. Jest PRAWDĄ i PRAWEM tej PRAWDY. Dlatego pamiętajcie Kochani o Prawdziwej i Trwałej Obecności w ŻRÓDLE Waszego Życia. Waszego Tworzenia i Stwarzania. Tylko w Polach Odnawianej ciągle Obecności w BOGU. Tylko w Polach Jego Czystości, będziecie Podłączeni do Pól Pozytywnych, wysoko wibrujących Intencji i Myśli. I takie też będziecie przez Siebie Generować i Wysyłać do Życia. Wasza Uważność ma Ogromne znaczenie w pojawiających się Intencjach jak i Myślach, których następstwem są zawsze czyny Wasze. Wasze Przejawienia. Te Intencje i Myśli wpływają na Kreowanie Harmonii, Ładu i Pokoju lub Chaosu w Was i Waszym Życiu. Pamiętajcie o Świadomej pracy z Myślami, o przyglądaniu się Sobie i temu co w Was. Pamiętajcie o Czystości Swych narzędzi. Tak narzędzi. Bo Praca nad Sobą, praca nad Intencją i Myślą Waszą jest bardzo ważna. Ona jak już wiecie jest Wielkim Narzędziem Tworzenia Rzeczywistości Waszej. Czas jest już Kochani wziąć pełną odpowiedzialność za to co stwarzacie. A raczej pod jaki strumień podłączacie się. Warto wsłuchiwać się w Siebie, co się w Was pojawia i co z tym robicie. Czemu nadajecie Moc. Co uaktywniacie i powołujecie do Życia.

Kochani Moi posłuchajcie. Jeżeli Oddajecie WOLĘ  OJCU STWÓRCY. Jeżeli naprawdę Pragniecie kroczyć z NIM w Trwałej Zażyłości i Pięknie, to Pamiętajcie proszę również o Swojej wewnętrznej Dyscyplinie i Dojrzałej w OJCU Odpowiedzialności. Oddawajcie Cześć i Chwałę BOGU tą Wewnętrzną Dyscypliną. Nią Odnawiajcie Zażyłość w BOGU. Przyjmujcie Dobre, wysoko wibrujące Myśli. Takie – Czystą Intencją do Życia Powołujcie. Poddawajcie się nieustannie Świetlistemu Potokowi PANA, przez który spłynie Zawsze do Was Czysta, Piękna Inspiracja i Myśl do BOSKIEGO Przejawiania. Jak Krystaliczna Rzeka Użyźni Was i wszystko wokół Was. Już nie tylko wystarczy Kochani Wam wiedzieć, że Jesteście Stworzeni na Obraz i Podobieństwo Kochającego Was OJCA. Wam dane Obcować i Działać według Jego wskazówek i WOLI. Wy Jesteście z OJCEM JEDNO. A JEDNO – Myśli i Działa harmonijnie w Jedności. Patrzy w stronę Światła. Tworzy MIŁOŚĆ Pięknym Dźwiękiem każdej Myśli. Niesie Ją do każdego zdarzenia. Intencja już jest Myślą. Jest Jej Nasieniem. Jest Energetyczną Matrycą, z której powstaje Myśl. Ta następnie Manifestuje się Słowem i Przeistacza w Działanie, w Czyn Wasz. I tak Słowo Ciałem się Staje. Jeśli Wasza Świadomość jest Czujna, Osadzona w ŹRÓDLE; Wtedy Cała Droga od Intencji po Działanie będzie Spójna, Harmonijna i Piękna. Będzie Wywoływała w Was Spokój, Radość i Ufność. I to jest Znak, że jesteście Dostrojeni i Zjednoczeni z BOGIEM w Was, a ON Was Samych w Sobie Nasyca Sobą, Inspiruje, Przenika Piękną Intencją i Myślą. Czyni w Was Pokój i Ciszę. Pobudza do Działania Zgodnego z Jego PRAWEM i Obudzonym IMPULSEM Prawdy w Was. Dlatego Kochani Moi tak ważne jest patrzeć w głąb Siebie.

Odczuwać i Uczyć się Czuć Siebie i Prawdę w Sobie. Być w Polach Uważności i Wyczulać Swoje zmysły na wszystkie pojawiające się wewnętrzne stany w Was. Bo tylko Wy Sami możecie Swoją Uważną Obecnością i Doświadczaniem tej BOSKIEJ Obecności Poprosić by Wszystko Działało w Was Pięknem OJCA. A kiedy Jesteście Harmonią i Wewnętrznym Spokojem, zawsze ściągacie do Swojego Pola, Życia i Działania ŁASKĘ  i CUD bycia Kanałem BOSKIEGO ŚWIATŁA, MIŁOŚCI i DOBROSTANU. Otrzymujecie Piękne Inspiracje. Wasze Myśli są Czyste i Klarowne. I to Jest JEDNOŚĆ i OBECNOŚĆ w OJCU. Zażyłość w NIM i Z NIM. Tą Obecność w ŻRÓDLE zawsze poznacie po Swoim Wewnętrznym Stanie. Po Swoich Myślach, Emocjach i Działaniach. Po Wewnętrznej Ciszy, Harmonii i Radości w Was. Ona Tworzy i Podnosi Częstotliwość w Was, w Waszych wszystkich Polach i w Waszym otoczeniu. Tworzycie wtedy Intencją i Myślą z WOLI OJCA Niewidzialne dla wielu z Was Ogrody i Miasta Szczęśliwości, Miłości i Pokoju. Przyjdzie Czas, że one zaczną się Manifestować i będą Udziałem Waszego Życia. Będą realną Waszą Rzeczywistością. A w Chwilach dnia każdego Napełniać Was będzie Sensem i Pięknem Istnienia. Odpowiedzialnością Istot MIŁOŚCI i ŚWIATŁA jakimi Jesteście, jest bycie Osadzonym w Obecności Świętych Przestrzeni Miłującego ŻRÓDŁA oraz Działanie zgodne z Pięknem tych Przestrzeni. Pamiętajcie więc o Mocy Intencji, Myśli i wypowiadanego Słowa. One są Potęgą. Czyńcie więc tę Potęgę w Objęciach Mądrości OJCA. Poddajcie się Życiu w Jego Pięknie i Świetle. Doświadczajcie Życia z NIM.

Doświadczajcie Życia NIM. Nie dajcie przyzwolenia na powoływanie do Życia myśli, które czynią w Was dysharmonię, sieją lęk, podsycają EGO. Budują przekonanie, że Sami, bez BOGA i Jego Prowadzenia Stworzycie coś Trwałego i Prawdziwego. Bądźcie w POKOJU. Przywołujcie POKÓJ. Bądźcie w ŚWIETLE i MIŁOŚCI. Przywołujcie Ją. Ją Twórzcie. Ją Siejcie. Bądźcie odpowiedzialni za wszystkie wybory Swojego Życia. Zawsze bądźcie Czujni byście mogli rozpoznać, kiedy Oddychacie PRAWDĄ OJCA, a kiedy zbaczacie z Drogi. Powie Wam to Wasz Przewodnik, Wasz Wewnętrzny Nawigator – BÓG, który Jest MIŁOŚCIĄ i POKOJEM w Was. POKÓJ Objawia się PRAWDĄ. PRAWDA jest MIŁOŚCIĄ. A MIŁOŚĆ Tworzy Piękno i Lekkość. W Jej Polach każda MYŚL jest Jednią z Działaniem. Ona bowiem jest Jej Ukoronowaniem. Tworzą razem Początek i Koniec. ALFĘ˜ i OMEGĘ˜. I wtedy właśnie Słowo Ciałem się Staje, działaniem Uwieńczone. A po Owocach Swoich Poznacie Swoją Obecność w Doświadczaniu Życia z OJCEM i w OJCU. BŁOGOSŁAWIĘ˜ Was Świadomi, Kochani Bracia i Siostry. Bądźcie w OJCU. Ciągle Pielęgnujcie Obecność i Zażyłość z BOGIEM, a Wasze Intencje, Myśli i Czyny będą ich Manifestacją. OJCIEC i Wy JEDNO Stanowicie. Pamiętajcie o tym nieustannie. Nasłuchujcie Jego MĄDREJ, PIĘKNEJ WOLI i PROWADZENIA, a Wszystko co Pomyślicie i Uczynicie, będzie z MIŁOŚCI dla MIŁOŚCI Powołane i dla Niej Zaistnieje.

WSZYSTKICH WAS BŁOGOSŁAWIĘ, NIOSĘ˜ W SWOIM SERCU I INSPIRUJĘ  Z WOLI OJCA. JESTEM Z WAMI,

JEZUS”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.