Przekazy Duchowe

Boski rodowód – Maryja

Boski-rodowod-Maryja

Boski rodowód - Maryja

”Zawsze o tym pamiętaj, że jesteś dzieckiem Boga, że masz najlepszy rodowód, jaki tylko można mieć. ”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Maryja,

Kocham ciebie i pozdrawiam w ten piękny słoneczny poranek. Przysłuchiwałam się twoim modlitwom i afirmacjom we wzniosłych intencjach, a te które były kierowane do Mnie przekazywałam Ojcu Niebiańskiemu, Który jest najwyższym Uzdrowicielem wszystkiego co nie jest doskonałe w Jego oczach. Potęga twoich modlitw, kierowanych do Boga, wznosi ciebie i tych, w których intencji modlisz się i afirmujesz. Wytrwałość w modlitwie, jej żarliwość jest najlepszą drogą do uzdrowienia twojego życia oraz życia twoich współbraci, wszystkiego co jest intencją modlitwy. Ważne jest, aby modlitwa w danej intencji była systematyczna, aż do jej ziszczenia się, chyba że wcześniej otrzymasz informację od Ojca lub Nauczycieli, aby jej już zaniechać. Kontynuuj modlitwy w intencjach, w których się modlisz. Proś Nas Nauczycieli, Proś Mnie, abym wspomagała twoje modlitwy kierowane do Ojca-Matki. Nie ustawaj w modlitwach. Dzięki modlitwie jesteś połączony ze Źródłem i za twoim pośrednictwem spływają łaski i dary Ojca-Matki, Który jest Miłością. Wiedz, że Bóg jest Miłością darowującą się, gdyż taka jest natura Miłości. Modląc się we wzniosłych intencjach pozwalasz Bogu urzeczywistniać twoje intencje modlitewne, a tym samym wychodzisz naprzeciw pragnieniom Boga, aby darować się Swoim dzieciom. Pamiętaj o tym, że modlitwa jest zaproszeniem Boga do twojego życia, a także życia twoich braci, w których intencji się modlisz, aby przejawił On Swoje przymioty i właściwości z całego bogactwa, mocy i mądrości, jakim On jest. Jesteś silny, mądry i doskonały tylko z racji przejawiającego się Boga w tobie i przez ciebie i utracisz to wszystko, gdy stracisz kontakt z Bogiem.

Maryja

Moje dziecko, to Ja Ojciec w tobie. Błogosławię ciebie. Prowadzę do Mnie, do Źródła. Jestem w tobie zawsze obecny i świadomy każdego aspektu twojego życia. Błogosław swoje życie. Podkreśl to. Tym sposobem błogosławisz również i Mnie. Błogosławieństwami wznosisz swoje życie. Staje się ono piękniejsze i doskonalsze, razem z tobą, Moją cząstką, Który w tobie i przez ciebie przejawia się. Powtarzam: Światłem i Miłością błogosław swoje życie. Wyrażaj Mi wdzięczność za życie, którego doświadczasz. Akceptujesz wówczas obecność Mnie, Który jest życiem, a tym samym otwierasz się na życiodajne i uzdrawiające energie Miłości, Którą jestem. Poświęcaj tym błogosławieństwom i krótkim medytacjom kilka razy dziennie, przynajmniej dwa razy w porannych i wieczornych modlitwach. Pragnę znacznie szerzej przejawiać się w twoim życiu, a błogosławieństwa i medytowanie przez ciebie Mojej obecności w tobie wychodzi naprzeciw Moim pragnieniom wzrastania w tobie i przez ciebie. Jesteśmy jednością. Kocham ciebie wszechogarniającą Miłością i pragnę, abyś Mnie, Który jest Miłością, urzeczywistniał w każdym aspekcie twojego życia, które jest także i Moim życiem, gdyż z Ducha Mego zostałeś zrodzony.

Zawsze o tym pamiętaj, że jesteś dzieckiem Boga, że masz najlepszy rodowód, jaki tylko można mieć. Odwołuj się do Ducha Mego, do twego Ojca-Matki zawsze i wszędzie, gdy zachodzi taka potrzeba. Czyń to często. Mojej obecności uświadamianej przez ciebie w twoim życiu nigdy nie jest za wiele. Nie można Mnie zdewaluować przez częste przywoływanie do twojego życia. Wręcz przeciwnie. Wówczas wzrastam w tobie, a ty razem ze Mną.
Z Miłością,

Ojciec”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.