Przekazy Duchowe

Wzywamy Was do zmian

Wzywamy-Was-do-zmian

Wzywamy Was do zmian

Czas na zmiany. Wzywamy Was do zmian – dajcie się ponieść Nowym Czasom

Kochani! Ten przekaz otrzymałem w 2008 roku, ale jest on tak uniwersalny, że warto go od czasu do czasu sobie przypomnieć, aby lepiej trzymać życiowy kurs, wzmacniać w sobie wolę i konsekwencję w pracy nad udoskonalaniem samego siebie dla zmian na Ziemi i w Kosmosie.
Mariusz B. 22.02.2013

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski 25.02.2008r.

„Słucham Was, Nauczyciele Miłości!

Mówi Jezus,

Porozmawiamy teraz o akceptacji zmian, ich niezbędności w procesie wzrastania i stawania się Ratownikiem Ziemi, Rycerzem Miłości, czy też po prostu Obywatelem Miłości, Człowiekiem Nowej Ziemi.

Każdy ma swoją rolę i zadanie do wykonania tu na Ziemi i w Kosmosie. Łączy was Duch Miłości. On jest waszym Źródłem, spoiwem i pokarmem. Z niego możecie czerpać inspirację, moc i mądrość. Od Niego otrzymacie wszystko, co potrzebujecie do wykonania waszych zadań i celów, On was poprowadzi i wskaże kierunki, gdzie i kiedy należy się udać, czego doświadczyć, aby móc wykonać kolejne i bieżące zadanie. On wie najlepiej, bo jest z nas wszystkich najstarszy, najbardziej doświadczony, twórczy i kochający. Jest Miłością Wszechświatów, Wszechogarniającą i Wszechwiedzącą. Jako Duch jest aktywny i bierny, widzialny i niewidzialny, dostrzegalny i niewidoczny, energetyczny i nieuchwytny. Ma w sobie wiele cech, tych najwspanialszych, najświętszych, najdoskonalszych, bo jest Boską Miłością.

I tylko Cechy Miłości są Jego atrybutami, esencją, rzeczywistymi właściwościami. Cała reszta wyrosła i pojawiła się w Akcie Tworzenia, który dał życie, stworzył przestrzenie tworzenia dla swoich dzieci. To, że z czasem pojawiły się inne cechy i możliwości, które są przypisywane Bogu, to mija się to z prawdą.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
BÓG JEST JEDNOŚCIĄ
BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ

I tylko te podstawowe cechy są istotą pierwotnego stanu, który nazywamy Bogiem, Stwórcą, Źródłem. O tym trzeba nieustannie pamiętać, mieć całkowitą świadomość, ufność i przekonanie do istoty i sensu Miłości, bo inaczej łatwo jest się zaplątać i poddać się wizji dualności Boga, wizji Boga Eksperymentującego bez liczenia z konsekwencjami i uczestnikami eksperymentu.

Bóg nie jest szalonym naukowcem żądnym niesamowitych przeżyć i odkryć, akceptującym każdą drogę, każdą możliwość dla osiągnięcia swojego celu. Jedynym Pragnieniem Boga Stwórcy było danie możliwości przeżywania stanu Miłości innym Istotą (poza Nim samym). Dlatego Stworzył Świat, wiele światów, wiele form istnienia. I dał im wolność, wolność Miłości. Duszom dał również wieczność istnienia, wspaniałą możliwość rodzenia i umierania, aby móc się odradzać i doskonalić przejawienie Miłości, doświadczać nowe stany w Polu Miłości.

To jest ten prawdziwy, rzeczywisty zamiar Boga – dar życia, powołanie do życia w Miłości. Tego stanu mamy doświadczać, w nim się rozwijać i emanować, przez jego pryzmat postrzegać cały świat – do Ducha do Materii.

Kochani Bracia i Siostry!

Wiem jak trudno dostrzec wam Miłość tam, gdzie panuje zło; jak ciężko jest kierować się Miłością, gdzie rządzi chęć panowania i wywyższania się; jak niełatwo jest akceptować otaczający świat, gdy tak mało jest w nim Miłości. Dlatego też trzeba przygotować się do ZMIAN i włączyć się w ZMIANY MIŁOŚCI – zamianę wszystkiego, co nie jest Miłością w Was samych i w przestrzeniach, w których żyjecie.

Wzywamy Was wszystkich do ZMIAN –
zmian, które urzeczywistnią CUD MIŁOŚCI, CUD ŻYCIA.

Kochamy Was wszystkich – i tych dobrych i tych, co zboczyli z kursu Miłości. Każdy może włączyć się w proces zmian. Bez niego (procesu zmian) nie dokona się! I w Was, i we Wszechświecie.

W czym mogą objawiać się zmiany? Jaka jest nasza rola w procesie zmian? Czy coś mi grozi w wyniku tych zmian? Odpowiem wam – w efekcie końcowym, a więc również w procesie zmian nic wam nie grozi, bo jest to podróż na Łono Wszechświata, do stania się Miłością. Gdy to zrozumiesz, zaakceptujesz, to zrozumiesz, że nic nie możesz stracić, a tylko zyskać, że nic tak naprawdę ci nie grozi, bo jesteś wieczny i zmierzasz do nieśmiertelności, bo każdy, kto nakieruje swoje życie na Miłość zawsze zmartwychwstanie tak jak Jam Zmartwychwstał.

Miłość jest kluczem nieśmiertelności, a to, co nią nie jest w pełni, jest iluzją, jest śmiertelne i skończone.

Nawet najpiękniejsze filozofie, idee, umysły są śmiertelne, gdy nie są zbudowane na Miłość i nią się nie odżywiają, w niej nie znajdują swojej wizji i pokarmu.

Dlatego wzywamy was do zmian Miłości!

Nastał czas zmian!

My Was o tym informujemy, przekazujemy wam tę wieść, abyście mogli świadomie i dobrowolnie włączyć się w proces zmian – odważnie, otwarcie i z pasją tworzenia, tworzenia Miłości. I to jest ogromna zmiana, która ma się w Was dokonać.

Wszystko, co tworzycie, czy to mentalnie czy już fizycznie ma służyć Miłości, mieć w sobie pierwiastek Miłości. Jest to ogromne i wspaniałe wyzwanie – Tworzyć Miłość, żyć i kierować się już tylko Miłością.

My wiemy, tak jak i każdy z was ma świadomość, że nie dokona się tego w ciągu jednego dnia, czy nawet roku, że jest to proces, który potrzebuje trochę czasu i aktywności na wszystkich poziomach – od ducha do ciała. Bo to ciało ma stać się Miłością, a nie duch, który już jest Miłością.

To jest wasze wyzwanie, zadanie do wykonania – „I ciało duchem się stało!”. Oznacza to, że wszystko ma dopuścić do siebie Ducha Miłości, stając się w ten sposób Miłością.

ZAMIANA W MIŁOŚĆ to cud, którego macie dokonać w sobie, w całości, na wieki wieków amen! A my wam w tym pomożemy, tylko Nas o to poproście (Duchowych Nauczycieli Miłości, Boga).

Razem tego dokonamy! W jedności będziemy dla siebie i wsparciem i nową możliwością, bo będziemy wspólnie tworzyli nowe pola i przestrzenie, które napełniamy wieczną Boską Miłością, stając się tym samym Miłością, o jakiej marzył Bóg:

Miłością Jedności w Różnorodności!
Miłością Doskonałą, bo Przejawioną!
Miłością Wzniosłą, bo Uszczęśliwiających innych!
Miłością Kojącą, bo Leczącą zranionych i zagubionych!
Miłością Bezgraniczną, bo przenikającą i będącą wszędzie!

Dążcie do tego kochani już od dzisiaj, dajcie się ponieść Nowym Czasom, Czasom Miłości:

ZAMIEŃCIE SIEBIE W MIŁOŚCI,
A CAŁY ŚWIAT STANIE SIĘ MIŁOŚCIĄ!

Z radością i pulsującą miłością w sobie dla wszystkich,
Jezus Chrystus, Duch Miłości”

DROGA

ŚWIATŁO w Serca, NIEBO w Dusze –
PAN Radośnie wlewa Nam –
I w Twe dłonie Ciepło wsuwa –
Żebyś Bliźnich objąć chciał.

BóG Łagodnie i z Uśmiechem –
Ludzkiej Drodze Kłania się –
I unosi ponad Ziemię –
Swoją CHWAŁĄ tuli Cię.

W BRAMIE stoi, NIEBEM wita –
ON pamięta Misję DUSZ –
I otwiera Ją przed Nami –
Byś Ją w Swoje Życie wplótł.

Tam gdzie ŚWIATŁO ujrzysz w Drodze –
SERCEM poczuj, tam jest BóG –
I nie lękaj się niczego –
To Spełnienia idzie CUD.

Ewa A. Bednarczyk

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *