Przekazy Duchowe

Odnawianie jedności ze Stwórcą

Odnawianie-jednosci-ze-Stworca

Odnawianie jedności ze Stwórcą

Konieczność odnawiania i utrzymania pola jedności ze Stwórcą – Jezus Chrystus

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski dnia 09.01.2012 godz. 9:00

„Poprzez Stwórcę, Miłość Wszechświata proszę o przekaz dla duszy, umysłu i ciała! W jedności z wewnętrzną boskością słucham Ciebie Ojcze-Matko Stwórco, słucham Boski Głos.

Mówi Jesus Chrystus,

Twój brat i przyjaciel, przewodnik i pomocnik, nauczyciel i uczeń, mistrz i odbicie w Tobie. Mówię w jedności z Ojcem, bo ja i On to jedno, jedno stanowimy.

Istnieje nieustanna konieczność i potrzeba dla bytów podążających i rozwijających się w duchu Miłości, odnawiania i utrzymywania pola jedności ze Stwórcą, z Energią Miłości, tym, czym jest Boskość w każdym z nas i wokół nas.

Nie ma Boga tylko na zewnątrz, jak i tylko wewnątrz. BÓG JEST! Tak jak jest dobro na tym świecie, tak i jest Bóg.

Wierząc w to, trzeba ten stan świadomości nieustannie utrzymywać i manifestować, aby nie ulec iluzji oddzielenia, oderwania, bycia porzuconym, pozostawionym na pastwę losu „żarłocznych” energii, złych duchów, okrutnych ludzi, bezwzględnej natury żywiołów i cyklów życia.

Umiejętność utrzymania, a raczej bycia w Jedności z Bogiem, który Jest, świadczy o oświeceniu, byciu mistrzem życia, który żyje dając i biorąc wszystko, w tym siebie samego.

Im wyższy poziom integracji przejawiasz, tym bardziej odczuwasz to, czego nie dostrzegają i nie odbierają inni. Masz jednak się wtedy nie wywyższać, a potrafić być w boskiej jedności, czyli mieć serce pełne miłości, umysł czysty, klarowny, będąc samemu aktywnością na wielu poziomach. Jest to nieustająca nauka, przeżycie, doświadczenie, eksperyment. Wszystko naraz dla wspólnego dobra. Scala to duch współodczuwania, współtworzenia, współbycia, współkochania i tego wszystkiego, co nazywa się Uniwersalną Miłością, a w istocie jest pełnią Boga w życiu.

Każdy moment życia może być taką pełnią, choć jego trywializm może wprowadzać zamieszanie i niedowierzanie w człowieku, że tak to jest, że Bóg jest tak prosty, codzienny, a jednocześnie taki wielki, nieskończony, wieczny, doskonały, ponad wszystkim i wszystkim.

Stare paradygmaty i koncepcje oddzielenia człowieka od Boga, Boga gniewnego, trzeba zmienić, transformować, przeistoczyć w prawdę Jedności poprzez miłość, poprzez codzienne, sekundowe przejawienie świadomości Jedności.

Wiem, że to duże wyzwanie dla człowieka i każdego innego bytu, w tym także i Ziemi. Pomyślcie, poczujcie, jaką Ona – Ziemia ma wytrzymałość, wytrwałość, wolę bycia w jedności ze Stwórcą. Jak dużo cierpi, jak wiele ran zadaje jej ludzkość w każdej chwili, a mimo to pozostaje w byciu boginią, czym wyraża Boga poprzez siebie.

Poczułeś skojarzenie mojego ukrzyżowania, biczowania z tym, co doświadcza Ziemia obecnie od ludzkości. Są jednak ludzie na Ziemi (i to niemało, coś o tym wiesz … śmiech), którzy ją kochają, wspomagają, pocieszają, wspierają całym sobą, aby udźwignęła ten krzyż i zmartwychwstała, wzniosła się bez konieczności umierania.

Ziemia jest w takim momencie swojego istnienia, i uwierzcie, że gdy osiągnie stan Jedności pomimo wszystkich doświadczeń, przeżyć, to będzie to coś wspaniałego, ogromnego, niezwykłego.

Podnieść się z kolan, będąc całym poranionym, poobijanym, wyśmianym i wykorzystanym można tylko z poziomu czystej woli życia, mocy ducha, bezinteresownej miłości, jedności z Bogiem.

Wspierajcie kochani Ziemię całym sobą, Ona tego potrzebuje, tak jak i każdy z nas. Siłę, moc, mądrość znajdziecie w jedności z samym sobą, Bogiem, bliźnimi, naturą. Przejawcie mistrzostwo już teraz, macie ku temu wszelkie możliwości i nieustające wsparcie Boskiego Istnienia.

Bóg jest w każdym z Was!

Przejawiajcie Go z głębi duszy w jedności z Miłością Wszechświatów!

Błogosławię, pozdrawiam, kocham,
Jezus Chrystus”

P.S. Jedziecie tam, gdzie żyłem, spędziłem część swego życia (chodzi o wyjazd fundacji do Egiptu w marcu br.). Cieszcie się tymi miejscami, tą krainą, tą częścią Ziemi. Bierzcie i dawajcie, uwalniajcie i poddawajcie się uwalnianiu, otwierajcie siebie na Miłość. Sami też otwieracie duchowe i kosmiczne bramy, przez które przepłynie coś pięknego, mądrego, Boskiego. Błogosławię, Bóg z Wami i w Was!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *