Przekazy Duchowe

Wniebowstąpieni o Nowej Ziemi

Wniebowstapieni-o-Nowej-Ziemi

Wniebowstąpieni o Nowej Ziemi

Wniebowstąpieni o potrzebie dostrojenia do Nowej Ziemi – Jezus, Kuthumi i Saint Germain.

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski, dn. 07.07.2009r. godz.8.09

„Słucham Was, Nauczyciele Miłości!

Dostrojenie – potrzeba synchronizacji
Mówi Jezus wraz z Kuthumi i Saint Germain w imieniu Mistrzów Wniebowstąpionych,

Każdy związek, współistnienie wymaga dostrojenia wibracji i synchronizacji potrzeb oraz oczekiwań. Tak też jest w relacjach duchowych, energetycznych.

Dostrojenie oznacza, że można wibrować na innych częstotliwościach, emanować innym światłem w taki sposób, że one się nie ścierają, zagłuszają, przyciemniają, a harmonijnie współistnieją, są wzajemnym uzupełnieniem i inspiracją dla siebie nawzajem.

Synchronizacja oznacza z kolei umiejętność łączenia się w odpowiednim miejscu i czasie, aby dokonać czegoś wspólnie, razem. W ten sposób tworzy się Jedność – harmonijne współistnienie, łączenie się do realizacji wspólnych celów, zadań, przesłań.

Jako Istoty Duchowe, Świadome Dzieci Boga powinniśmy na te elementy istnienia zwracać szczególną uwagę – dostrajać się i synchronizować swoje, nasze działania. Jednym z nich jest Nowa Ziemia. Ona potrzebuje pełnej synchronizacji świadomych istnień w Akcie Tworzenia Nowej Ziemi. Każdy człowiek powinien za swój osobisty priorytet ludzkiego życia postawić kilka celów, aby współuczestniczyć w tym procesie i współtworzyć ten Akt.

Są one następujące:
  1. Dostrojenie się do wibracji Miłości.
  2. Umiejętność kontaktu telepatycznego, energetycznego z wymiarem Ducha Miłości, Świadomością Miłości, pierwotnym Źródłem Istnienia.
  3. Oparcie swojego życia na Wszechświatowych wartościach współistnienia i współtworzenia wypływających z Pierwotnego Prawa Superwszechświatów – MIŁOŚCI.

Te trzy priorytety stanowiące też Jedno otwierają przed każdym z osobna, jak i przed wszystkimi Nami razem niebywałe możliwości tworzenia i harmonijnego współistnienia. Każdy dzień, moment życia otwiera przed Nami coś, co powinniśmy napełniać Miłością, uczyć się bycia Miłością w danej, konkretnej sytuacji, chwili, zdarzeniu, myśli, emocji, przestrzeni, świadomości. Skierowując swoje życie, energię, uwagę ku Pierwotnemu Prawu Miłości, ucząc się jego i rozpoznając na wielu płaszczyznach i wymiarach jednocześnie, zaczynamy dostrajać się do siebie, dostrzegać swoje współistnienie, współzależność, współodpowiedzialność za to, co stanowimy i kim jesteśmy.

Chcąc być kimś życiodajnym, pozytywnym, twórczym trzeba nauczyć się, że osiąga się to poprzez współpracę, solidarność, braterstwo, które wypływają z Miłości.

Miłość współpracuje, stwarza możliwości tworzenia, daje życie, które może istnieć i być.

Miłość jest solidarna ze wszystkim co żyje, co oddycha miłością, odżywia się energią Miłości.

Miłość jest bratem, wiecznym Źródłem Życia i to Ona tworzy rodzinę, bo gdzie jest braterstwo tam jest rodzina. Bez Miłości nie ma rodziny, dlatego tak ważne jest, aby w każdej ludzkiej rodzinie był niewidzialny brat – Bóg, Miłość, bo z Jej pomocą i prowadzeniem wszyscy będziemy sobie braćmi, tworząc jedną rodzinę Miłości. I nie chodzi tu o takie samo sobie bycie, a wyrażanie siebie w Miłości. Bratajmy się więc, twórzmy nową rodzinę dla Nowej Ziemi. Uczmy się bycia i wyrażania w Miłości, współistnienia dla dobra Nas wszystkich.

Gdy zaczniemy to realizować, zaczną się spełniać pragnienia nie tylko Naszej duszy ale i osobowości, indywidualności. Wtedy też odkryjemy swoje prawdziwe duchowe oblicze, które zmieni cały świat, doda jemu skrzydeł, czego i Wam życzymy, ba, możemy w tym pomóc. Potrzebujemy ziemskich Aniołów, ludzkich współpracowników, synchronizowania działań, aby stworzyć Nowy Świat – Nową Ziemię. Obudźcie się, otwórzcie na bicie serca w Was samych dla Nas wszystkich. Odważcie się na bycie Chrystusami i razem Twórzmy Boskie Ciało Doskonałej Miłości, będąc jego świadomymi, harmonijnymi, zdrowymi, twórczymi komórkami, tkankami, organami.

Twórzmy Nową Ziemię, Ziemię nowych możliwości, gdzie Bóg i człowiek to

Jedno Świadome Współistnienie Nas wszystkich.

Kochamy, działamy, wspieramy i czekamy na globalne przebudzenie ziemian i ludzkości. Jesteśmy Rodziną Miłości!
Jezus, Kuthumi, Saint Germain, Wniebowstąpieni”

P.S. Dołączcie do Nas, już teraz, gdziekolwiek jesteście!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *