Przekazy Duchowe

Wezwanie do miłosierdzia

Wezwanie-do-milosierdzia

Wezwanie do miłosierdzia

Wezwanie do miłosierdzia

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski, dn. 28.01.2010r. godz. 7.25

„Słucham Was, Nauczyciele Miłości!

Mówi Ahau, posłaniec Źródła, Kosmiczna Świadomość Miłości.

Nauka słuchania jest jednym z podstawowych platform, filarów wznoszenia się ku i w Świadomości Chrystusowej.

Jezus umiał słuchać i przemawiać. Nie mówił nic o duchu bez Ducha. Nie opowiadał o miłości bez Miłości. Nie działał i uzdrawiał bez Świadomości Miłości, Kosmicznej, Źródłowej. Zanim coś zrobił nasłuchiwał, pościł, aby oczyścić się z ziemskich wibracji dualności i rozbrzmieć czystym tonem, wibracją, energią Miłości. Po to słuchamy, uczymy się Bycia, aby być czystym kosmicznym Bytem Miłości, miłości cichej i pokornej, łagodnej i spokojnej, wybaczającej i miłosiernej. I to miłosierdzie jest tym nad czym trzeba się równie mocno skupić w rozwoju osobistym i zbiorowym jak i na innych Boskich Cechach Istnienia.

Miłosierdzie – czym jest, jak je pojąć, czy faktycznie Ziemia, ludzie, Kosmos potrzebuje miłosierdzia. Czy ty potrzebujesz miłosierdzia? Jeżeli jakaś część poczuła to, zdałeś sobie sprawę, że schodząc z drogi Miłości będziesz sam potrzebował miłosierdzia innych, nawet samego Boga, to wiedz, że Wszechświat też potrzebuje miłosierdzia, tak samo jak ty, bo ty jesteś jego żywą, ważną tkanką, częścią składową. Współtworzysz Wszechświat, Miłość a Ona ta pierwotna, źródlana, wieczna dając życie wielu, bardzo wielu wiedziała, że któreś z jej dzieci mogą nie zechcieć tworzyć w harmonii, w prawie i prawdzie Miłości.

Złożyła więc w każdym istnieniu, duszy ziarno, źdźbło miłosierdzia. Miłosierdzia względem siebie i innych. Miłosierdzia, które pozwoli wybaczać zawsze i wszędzie bez względu na przyczyny i skutki. Ogromne wyzwanie dla Niej samej, rodzicielki. Dlatego też pierwotny impuls zawiera w sobie MIŁOSIERDZIE. Każdy człowiek świadomy już swojej boskości, duchowego dziedzictwa Kosmosu, Ziemi i Nieba powinien zgłębiać aspekt miłosierdzia, umieć go odnaleźć w sobie i w otaczającym go świecie, i rozwijać nieustannie poprzez słuchanie, obserwowanie, przejawianie. Te trzy wektory, to żywe strumienie naszego współistnienia, współtworzenia i jedności. Gdy zabraknie w nas miłosierdzia to „nici” z jedności, z pokoju wewnętrznego, a więc i społecznego. Mówiąc o pokoju, harmonii, czystości trzeba mieć w sobie miłosierdzie. Gdy go zabraknie lub będzie ono za małe, to nie osiągniemy tych szczytnych stanów. Staną się one sloganami, pustymi, słowami i prędzej czy później życie skonfrontuje każdego z nas z koniecznością wykazania się miłosierdziem ponad wszystko.

Miłosierdzie zawiera w sobie bezwarunkową łaskę wybaczania i rozpuszczania wszelkich wzajemnych napięć i uwarunkowań wynikających z interakcji osobistych i społecznych, globalnych. Miłosierdzie emanuje Czystą Bezwarunkową Miłością, z Której pochodzi, bo Nią jest.

Gdy mówisz kocham, to znaczy, że jest w tobie miłosierdzie, bo nie można tak do końca kochać nie będąc miłosiernym.

Wzywam wszystkich ludzi - i tych świadomych i tych jeszcze śpiących,
czy nawet błądzących do MIŁOSIERDZIA!

Uwierzcie, że Stwórca, Bóg, Praźródło to źródło Miłosierdzia we Wszechświecie, w tobie i we mnie, i że tak naprawdę jesteśmy jednym ciałem, jednym duchem, jedną świadomością. Możemy i doświadczamy indywidualnych odczuć, jednak są one nasze, wspólne.

Życie ludzkie jest kosmicznie krótkie, ale jest. I tym bardziej trzeba je napełniać Miłością, która zawiera w sobie Miłosierdzie. Wtedy miłość staje się Miłością, a człowiek Bogiem. Człowiek pełen miłosierdzia jednoczy się z Absolutem, Źródłem, Wszechistnieniem, stając się w ten sposób nieśmiertelny, będąc równocześnie żywym ogniem Miłości, harmonicznym Bytem mogącym rozlewać Miłość i Światło po krańce światów, po kres czasów doświadczając radości, błogości i obfitości życia w każdym tchnieniu i spojrzeniu.

Poczuj w sobie miłosierdzie, bądź miłosierny, siej miłosierdzie, twórz tak, aby Miłosierdzie mogło spać.

Ahau, Moc w Tobie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *