Przekazy Duchowe

Rada Galaktyczna do ludzkości

Rada-Galaktyczna-do-ludzkosci

Rada Galaktyczna do ludzkości

Rada Galaktyczna do ludzkości.

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski 7.01.2008r. o godz. 22:00

„Drodzy Rodacy! Bracia i Siostry!

Zwraca się do Was Rada Galaktyczna reprezentowana przez wiele Istot Miłości. Jest wśród nas Jezus-Maintreja, Budda, Mahomet, Izaak, Dawid, Salomon, są Archaniołowie, Aniołowie, mniej lub bardziej znani na Ziemi, jednakże wszyscy jesteśmy skupieni i wsłuchani w Głos Boży, Głos Miłości, Głos Stworzenia. Z Nim się identyfikujemy, do Niego się dostrajamy i Jego Przejawiamy. 

I ten Głos, ten Strumień, tą faktyczną ideę Jedności i Miłości chcemy Wam przekazać na wszystkich planach i poziomach, wymiarach i częstotliwościach, wibracjach i pasmach. Nadchodzą duże zmiany (one już zaistniały w sferze Ducha i Energii), które zaczną się coraz wyraźniej manifestować w trzecim wymiarze, w waszej ludzkiej rzeczywistości. Najwyższy czas, aby usłyszeć i zrozumieć to, co przekazuje coraz więcej ludzi na całej Ziemi – jest tylko jedna droga ratowania Ziemi z jej równoczesnym wyniesieniem na wyższy poziom rozwoju i świadomości, a co za tym idzie możliwości człowieka. To Droga Miłości, zawierzenia Bogu Ojcu, oddania Mu steru historii i Tworzenia.
Tak długo, jak będziecie działali z poziomu ludzkiego umysłu, materializmu, to tak długo będziecie doświadczali wojen i chorób, bo Wy jesteście ich przyczyną. Nikt z Nas, a tym bardziej „palec boży” nie macza w tym rąk, nie tworzy takich wzorców, kodów i programów. Jeszcze raz podkreślamy – to Wy je tworzycie!

Dlatego zwracamy się do Was wszystkich: i tych, co stoją u steru władzy, i tych, co tylko wykonują ich rozkazy, jak i tych zapatrzonych w siebie, swoje odczucia, pragnienia i pożądania. Czasy ludzkiego ego dobiegają końca. Czy wam się to podoba czy nie, stanowicie istotny i ważny element większego systemu, jakim jest wasz Układ Słoneczny, wasza Galaktyka i wasz Wszechświat. Jak wasz, to i nasz. To, co wasze jest nasze, a to co nasze, jest też wasze. Przenikamy się. Uzupełniamy się. Oddziaływujemy na siebie. Tak jak jest już dla was oczywiste, że jest coś takiego jak efekt cieplarniany, że działalność człowieka ma potężny wpływ na ekosystem Ziemi, ogromnej Ziemi, tak też powinno być zrozumiałe i dopuszczone do waszego pojmowania istnienie kosmicznego biosystemu. Może jeszcze nie widzicie bezpośrednich zależności, oddziaływania, ale to właśnie chcemy Wam uświadomić. Ono istnieje i to w skali większej aniżeli Wam się zdaje.

Każdy człowiek ma wpływ nie tylko na swoje życie, ale i na planetę Ziemia, a nawet Kosmos. Nie doceniacie całego waszego potencjału, jaki jest w Was zawarty. Z jednej strony uważacie się za genialnych i rozumnych, ale z drugiej strony jesteście jeszcze bardzo związani ze swoim biologicznym, zwierzęcym pochodzeniem.

Wielcy waszego świata, mylnie zrozumiane przekazy mistyków i proroków, każą postrzegać się wam jako mało warte istoty, które nie mają większego wpływu nawet na swoje życie. Przyszedł czas zrozumieć i docenić potencjał ducha człowieka, jego możliwości i pochodzenie.

Nic nie stworzyło się same. Nic nie zaistniałoby, gdyby nie Miłość. I to Ona nas teraz wszystkich wzywa do siebie. Zwołuje nas wszystkich. Wysyła fale łaski i przypomnienia, abyśmy ocknęli się i zaczęli razem współdziałać dla przejawienia Miłości we wszystkim, co czynimy, robimy, myślimy i wyrażamy. Mamy zacząć razem współpracować, aby uniknąć katastrofy samounicestwienia, zepchnięcia się na margines kosmicznej ewolucji. Spoczywa na nas wszystkich ogromna odpowiedzialność za istnienie i dalszy rozwój innych gatunków, cywilizacji, wymiarów i przestrzeni. To wszystko jest ze sobą pośrednio i bezpośrednio powiązane. Człowiek rozumny, wykształcony to wie. Ale czy coś robi, aby zmienić to, co niszczy ten świat, a tym samym inne światy? Powiemy wam otwarcie – mało robi, można rzec, że jednostki coś robią, a zdecydowana większość ignoruje ten fakt, jest dziwnie głucha i ślepa na coś, co jest oczywiste i niezaprzeczalne.

Jesteśmy w takim czasie, że efekt motyla, którym jest teraz Ziemia, ma wpływ na cały Kosmos.

Z naszej strony oferujemy konkretną pomoc na wielu płaszczyznach, a to tylko drobna część możliwości pomocy, jaką możemy wam zaoferować. Ze zrozumiałych względów nie możemy wam przekazywać wysokich form kosmicznej technologii, bo mogłyby one na obecnym etapie zostać wykorzystane w celach dominacji, władzy i wykorzystania innych. Dopiero, gdy zostaną stworzone jasne i otwarte fundamenty pokojowych rozwiązań przez rządy wszystkich państw, będą przekazane technologie, które zrewolucjonizują świat człowieka. Na obecnym etapie wzywamy do Rewolucji Miłości. Te słowa kierujemy do wszystkich ludzi, bez wyjątku, do każdego z Was. Czas na rewolucję:

Rewolucję samego siebie!

Rewolucję swojego umysłu i ciała!

Rewolucję systemu wartości!

Rewolucję sposobu rządzenia i zarządzania ziemskim inwentarzem,
zasobami i możliwościami!

Rewolucję pojmowania jedności i współistnienia!

Rewolucję tworzenia dóbr materialnych!

Rewolucję rozwoju duchowego!

Rewolucję wszystkiego, co nie jest oparte na Miłości i nie stanowi Jej przejawienia!

Rewolucja to wiara w idee i wartości, które się wyznaje!

Rewolucja to zmiany! Rewolucja to wyzwanie!

Rewolucję pojmowania jedności i współistnienia!

Jeżeli wierzysz w Miłość, to Nią bądź! Jeżeli głosisz słowo Boże, to bądź Bogo-Człowiekiem, a niezahukanym, pozbawionym własnej woli człowiekiem, uwięzionym w ziemskiej hierarchii i instytucjach, które niewiele mają już wspólnego z Boskim Przesłaniem Miłości.

Nastał Czas Rewolucji, przed którą nikt i nic się nie uchroni. Ale ta Rewolucja będzie inna od tych wszystkich wam dotychczas znanych. Nadchodzi Rewolucja Miłości – łagodna, spokojna, przynosząca pokój, harmonię i szczęście. Aby taka właśnie była potrzebne jest wasze ludzkie zaangażowanie, zaakceptowanie jej konieczności istnienia. Bez waszego przyzwolenia ona nie odbędzie się, nie dokona się. Nadal będzie trwała epoka wojen, przemocy, dualizmu, wyzysku, chorób i wszelkiego zła, jakie stworzył ludzki umysł i ambicje. Nadchodzi czas zrozumienia i przyjęcia, że wasze ego bardzo mocno przeszkadza i zakłóca to, co mogłoby się wspaniałego wydarzyć na tej Ziemi, na tej planecie, a przy okazji w Was samych.

Dlatego po raz kolejny nawołujemy wszystkich ludzi, tych najzwyklejszych, prostych ludzi, aby wykazali się zdrowym rozsądkiem, odważyli kierować się głosem serca w imię wspólnego dobra, które dzięki temu może zaistnieć szybciej, aniżeli myślicie i spodziewacie się.

Chcecie wojen, czy pokoju?
Pragniecie pieniędzy, czy powszechnego dobrobytu?
Chcecie być znani, czy kochani?
Chcecie się bawić tylko dziś, czy całą wieczność?
Chcecie żyć krótko i ze strachem, czy długo i szczęśliwie?

Jeżeli chcecie pokoju, harmonii, szczęścia, zdrowia, długowieczności, sławy i bogactwa, to wszystko to możecie osiągnąć tylko wtedy, gdy przejawicie Miłość, Miłość ponad narodami, rasami i cywilizacjami. Tylko wtedy spełnicie swoje marzenia! A że jest to też marzenie Boga Ojca, to wszystko uda się łatwiej, aniżeliby się to wydawało.

Kochani!

Wystarczy oddać się w prowadzenie Nauczycieli Wyższego Kosmicznego Rozumu, poprosić Ojca-Matkę Źródło o wybaczenie za wszelkie zło, które człowiek i ludzkość uczyniła, czy to świadomie, czy też nieświadomie, aby spłynęła do was Łaska Boga, otworzyły się kanały Rozumienia, Obfitości i Szczęśliwości. Myśmy tak zrobili i teraz korzystamy z samej Mądrości i Doświadczenia Boga, który jest Miłością.

Czy jesteście z Nami?
Czy jesteście gotowi?
Czy tak naprawdę kochacie?
Czy Bóg – Miłość jest dla was autorytetem?
Niepodważalnym autorytetem?

Jeżeli tak, to już jesteście rewolucjonistami, awangardą Nowej Ery – Złotego Wieku Wszechświata.

Kochajcie się, siebie, rozlewajcie tą Miłość wszędzie gdzie się udacie, wszędzie gdzie jesteście, o każdej porze dnia i nocy, ku powszechnej wizji przejawienia się Boga w każdym z nas, w pełni. Pójdźmy wszyscy do wspólnego zwycięstwa – Zwycięstwa Miłości.
Z przesłaniem Miłości błogosławimy Was i mówimy Wam – jesteście ludźmi, którzy mają w sobie potencjał Boga!

Z miłością,
Rada Galaktyczna”

OJCZE NASZ

Błogosławiony Dzień każdy –
Który Niesiesz Sobą –
Błogosławione Oczy –
Które Patrzą Tobą.

Błogosławione Ręce –
Które Twoim Czynem –
Błogosławione Serce –
Które w Tobie Żyje.

Błogosławiony Dotyk –
Który Błogosławisz –
I Stopy Pełne Światła –
Które Nim Postawisz.

Błogosławiona Chwila –
Która Mądrość Niesie –
I każdy Moment Życia –
Co Wieczny w Tobie przecież.

Błogosławiona Przestrzeń –
Którą nam Otwierasz –
I każde Ludzkie Serce –
Co Tobą Życie Zmienia.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn. 28.01.2008 r.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *