Przekazy Duchowe

Przyjmijcie pomocną rękę Chrystusa

Przyjmijcie-pomocna-reke-Chrystusa

Przyjmijcie pomocną rękę Chrystusa

Przyjmijcie moją pomocną rękę – Chrystus

Przekaz odebrał Stanisław G. dn.24.05.2011r. godz. 23.28

„Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus Zbawiciel,

Pozdrawiam Ciebie. Otaczam światłem Mojej Miłości. Odczuj ten dar i przyjmij go z wdzięcznością. W świetle Mojej Miłości jest wieczne życie, które jest darem Ojca dla Was wszystkich, którzy funkcjonujecie w obszarach oczyszczania, do których jeszcze zalicza się Ziemia.

Jestem Chrystusem Zbawicielem, z upoważnienia Boga powołanym dla bycia Bramą Niebios dla oczyszczających się światów i żyjących tam dusz, ludzkości, innych istot. Jednakże klucze znajdują się we wnętrzu każdej duszy, gdyż przekroczenie Bram Niebios jest procesem duchowym. Nikt nie jest władny zamknąć tej Bramy, którą jestem. Jako Chrystus Zbawiciel prowadzę dusze i ludzkie dzieci, aby zwrócić je Bogu. Wydawały się one być bezpowrotnie utracone, lecz mocą Miłosierdzia Boga, z pomocą duchowego Wszechświata Światła i Miłości, za Moim pośrednictwem, uzyskały możliwość powrotu do odwiecznej Ojczyzny, do czystego Nieba, gdy tylko wyrażą takie pragnienie i urzeczywistnią je w procesie duchowego wzrastania. To już tylko od nich zależy, nie zaś ode Mnie.

Dusze i ludzkie dzieci! Wy, które jesteście beneficjentami Boskiego Miłosierdzia, nawołuję Was wszystkie, w imieniu Boga, jako Chrystus Boży, o przyjęcie Mojej pomocnej ręki w prowadzeniu Was w powrotnej drodze do odwiecznej Ojczyzny, skąd przed eonami opuściliście Ją, i to bez względu na intencje jakie wówczas Wami kierowały. Bóg, który jest Miłością, a cząstkami Jego organizmu wszyscy jesteśmy, pragnie powrotu wszystkich Swych dzieci, aby stały się Jednością z Nim i w Nim, aby w nich i za ich pośrednictwem Bóg przejawiał Swoje przymioty, Swoją pełnię. Umożliwcie Bogu realizację tego wzniosłego, wspaniałego marzenia bycia w Świętej Komunii z całym Jego Stworzeniem, wzrastania z Nim w Świetle i w Miłości. Wszystko co Bóg, Ojciec-Matka, Źródło posiada, cała Jego pełnia, jest do dyspozycji Jego dzieci, całego Stworzenia. Boskie bogactwo, niewyobrażalne w swej wielkości, ma naturę Miłości. Zgodnie z wolą Boga ma być pomnażane dla dobra wszystkich, bo we wszystkim On jest obecny, i dla Jego chwały, jako Stwórcy Stworzenia.

Poczujcie ogrom Miłości jaką Bóg, Ojciec-Matka darzy Swoje dzieci. Poczujcie to całym sercem i duszą, bo ludzki umysł nie jest do tego zdolny, jak również nie potrafi pojąć czym jest Boska Miłość.

Z ufnością i wiarą zaakceptowania Was przez Boga takimi jakimi jesteście ukierunkujcie się na Jego obecność w każdym z Was, na Jego Miłość wobec Was. Niech to rozpuści wszelkie obawy, czy ludzkie ograniczenia, które jeszcze stoją na drodze do Boskości, w zawierzeniu się Bogu, w zgłębianiu i urzeczywistnianiu natury Miłości, którą jest Bóg. Ponawiajcie wielokrotnie takie akty zawierzenia i oddania się Bogu. Czyńcie to zwłaszcza w chwilach słabości lub gdy ogarniają Was negatywne myśli, czy uczucia. Zresztą, czyńcie to zawsze, gdy tylko macie taką potrzebę. Bóg odwzajemnia każdy akt Waszej Miłości. Wówczas, zawierzając się Bogu, otwieracie się na przepływ przez Wasze ciała i dusze krystalicznie czystych, źródlanych, świetlistych i uzdrawiających Boskich Energii, w jakich Bóg się przejawia. Tym samym pozwalacie Bogu oczyszczać i uzdrawiać Was całościowo, a więc zarówno ciało, duszę, jak i całe Wasze życie, co zbliża Was do Boga. Jeżeli zachowacie uważność na to co dzieje się w Was i wokół Was jesteście wtedy bezpiecznie prowadzeni świetlistymi drogami.

Otwierając się na obecność Boga, otwieracie się także i na Mnie, na Chrystusa, za pośrednictwem którego Bóg do Niebios prowadzi Swoje dzieci.

Z punktu widzenia najwyższego dobra każdej duszy i każdego człowieka nie ma alternatywy dla drogi do Boskości, którą Ja wytyczam. Każda inna droga wybierana przez dziecko Boga, do czego ma prawo w ramach wolnej woli, jest źródłem bólu i cierpienia, które dusza i człowiek sami niepotrzebnie na siebie nakładają. Szanuję wybory dokonywane przez dusze i ludzi, gdyż takie jest Prawo, które wszyscy obowiązani są przestrzegać. Niemniej, podobnie jak Bóg, także i Ja, będąc Miłością, zawsze nawołuję błądzące dziecko do zawrócenia i powierzenia się Mnie, jako Chrystusowi Zbawicielowi, w powrotnej drodze do Niebiańskiej Ojczyzny.

Z Miłością,
Jezus Chrystus”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *