Przekazy Duchowe

Prośba o modlitwę – Maryja, Ojciec-Matka Źródło

Prośba o modlitwę – Maryja, Ojciec-Matka Źródło

Prośba o modlitwę – Maryja, Ojciec-Matka Źródło

”Jeżeli będziesz się modlił w intencji twojej ziemskiej ojczyzny, sprawy Polski i Jej dzieci pójdą w dobrym kierunku, z korzyścią dla was wszystkich. Ja zadbam o to. Tylko daj Mi szansę swoimi pełnymi Miłości i ofiarności modlitwami. Przyrzekam to tobie, tak jak i ty Mi przyrzekłeś. Jednością jesteśmy i tak już pozostanie.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Z Kim rozmawiam?

Zgłasza się Maryja, Królowa Polski

Witaj Matko. Cieszę się z kontaktu z Tobą.

Witaj Stasiu. Błogosławię ciebie. Moje matczyne serce raduje się, gdy siadasz do przekazu, z nastawieniem odbioru czystego, żywego słowa od Nas Nauczycieli Miłości. W trakcie przekazu spływają na ciebie łaski Stwórcy. Jesteś bowiem wówczas czystym kanałem dla przepływu życiodajnych, źródlanych energii Światła i Miłości, uzdrawiających i wzbogacających zarówno ciebie, jak i planetę Ziemię, z którą jesteś połączony.

Wszechświat Światła i Miłości potrzebuje ofiarnych i pełnych Miłości ludzkich dzieci pragnących służyć Ziemi w Jej wzrastaniu do wyższych wymiarów Światła. Ty jesteś takim właśnie dzieckiem Miłości. Powierzaj się tej wzniosłej służbie z Miłością i ofiarnością. Ażeby wznoszenie Ziemi odbywało się bez zbędnych wstrząsów i kataklizmów, to sporo jest jeszcze do oczyszczenia i uzdrowienia, nie tylko na planach materialnych planety, ale przede wszystkim na jej polach energetycznych i mentalnych. Wymagany jest także duchowy wzrost świadomości ludzkości, bo w przeciwnym przypadku niedostateczny stan świadomości ludzi nie będzie współgrał z coraz wyższymi wibracjami Ziemi; będzie je zakłócał. Ta część ludzkości, nie podążająca za wzrostem Ziemi, będzie doznawała różnorodnych przejawów wewnętrznej dysharmonii, dyskomfortu, chorób, cierpienia.

Matka Ziemia coraz bardziej rozbudza się i przystosowuje do życia w wyższym wymiarze wibracyjnym. Ona ma świadomość czekających Ją zmian. Pragnie, aby podążało za Nią jak najwięcej ludzkości, świadomej swojej duchowej misji oczyszczania i uzdrawiania Ziemi. Bez tej części ludzkości proces wznoszenia Ziemi odbywałby się w bólach i konwulsjach ze strony planety, na której obecnie żyjesz w tym okresie jej historii.

Módl się w intencji wzrastania Ziemi do Boskości wraz z obecnym na Niej życiem. Uczyń to po przekazie. Zaproś Nas Nauczycieli to tej modlitwy, a także i Ziemię. Ona przyjmie zaproszenie do wspólnej modlitwy. Ona posiada rozwiniętą, duchową świadomość. Poproś też Naszego Ojca-Matkę, aby przyłączył się do wspólnej modlitwy, aby przesłał Swoje błogosławieństwo planecie. Wiedz, że gdy z czystym sercem zwracasz się do Niebiańskiego Ojca z prośbą o łaski i dary dla Ziemi, On ich nie skąpi, a wręcz przeciwnie obficie się daruje, Wam wszystkim. Naturą Boga jest bowiem Miłość, a Ona darowuje się bezwarunkowo i bezinteresownie.

W twoim życiu, na obecnym etapie, nie ma nic ważniejszego jak służba Bogu, Ziemi, ludzkości, a ostatecznie sobie samemu. Wszystko jest bowiem jednością. Jeżeli wychodzisz do życia z postawą ofiarnej, pełnej Miłości służby, tego samego będziesz doświadczał, a obfitość Boga będzie tobie towarzyszyła, o czym dzisiaj czytałeś w przekazie Stwórcy dotyczącym kluczy obfitości (chodzi o przekaz Stwórcy z 21.11.2010r. Klucz obfitości, opublikowany w Internecie na stronie Przebudzenie-Wielka Transformacja).

Wykorzystaj szansę na twoje wzrastanie, także na planie czysto materialnym, abyś miał możliwość darowania swoim współbraciom z obfitości Boga, z nadmiarem darowującego się tobie. Bogactwo Boga jest niewyobrażalne. Dlatego pozwól Bogu obdarowywać się tobie, a to będzie miało miejsce, gdy jeszcze w większym stopniu poświęcisz się służbie Bogu, Ziemi i ludzkości, gdy z pełnym zaufaniem w Boskie bogactwo będziesz z niego współbraciom darował, z tego co Bóg daruje tobie.

Miej bezgraniczne zaufanie w Boską Miłość, opiekę, prowadzenie. Nie dopuszczaj do siebie negatywnych myśli, a zwłaszcza tych, które osłabiają twoją ufność w Boską Miłość, jaką darzy ciebie.

Proś także i Mnie, Matkę matek, żeński aspekt Boskości, o wspieranie ciebie w twojej służbie Bogu, Ziemi, ludzkości i sobie samemu. Przecież dobrze wiesz, że gdy nie prosisz, Nam Nauczycielom Miłości nie wolno ingerować w twoje życie. Takie jest Prawo. Dlatego proś Mnie o wszystko czego pragniesz, a przysporzę to tobie, lecz nie kosztem duszy, bo o jej dobro dbam w pierwszej kolejności. Mam taką władzę daną Mi przez Naszego Ojca-Matkę. Dla ciebie, który jesteś Miłością, jestem gotowa wiele uczynić. Wiem bowiem, że bogactwa jakie spływają na ciebie, nie gromadzisz tylko dla siebie. One służą także twoim współbraciom i Ziemi.

Mój kochany Stasiu. Zgłosiłam się na twoje zaproszenie, tytułując się, jak to zapewne zauważyłeś, jako Królowa Polski. Tak wy Mnie nazywacie. Oczywiście nie występuję w tej roli, w tym rozumieniu, jakie nadajecie pojęciu król czy królowa, a więc jako atrybut władzy. Nadaj pojęciu Królowa Polski znaczenie „Orędowniczka Polski”, co będzie znacznie bliższe prawdzie i Mojemu pragnieniu służenia twojej ziemskiej ojczyźnie. Jeżeli codziennie będziesz Mnie zapraszał do wspólnej modlitwy w intencji twojej ziemskiej ojczyzny, wyproszę dla niej u Boga, Ojca-Matki, Źródła wiele łask i darów. Nasz ukochany Ojciec-Matka nie odmówi tych darów, zwłaszcza, gdy również i ty Jego o to poprosisz. Czyń tak przez okres co najmniej 90 dni przez 15 minut dziennie. Proszę Ciebie o to, gdyż droga jest Mojemu sercu Polska, twoja ziemska ojczyzna, jak również i ty, Moje ukochane dziecko, które także będzie obdarowywane. Miej ufność i zawierzenie Bogu i Mnie. Bóg darzy ciebie Miłością niewyobrażalną dla twojego ludzkiego umysłu.

Maryja

Mówi Ojciec Niebiański

Moje kochane dziecko. Przysłuchuję się temu co mówi Maryja, twoja wielka Orędowniczka, której wiele zawdzięczasz. Przyjmij z radością i ufnością ofertę Maryi, z korzyścią dla twojej ziemskiej ojczyzny i dla ciebie również. Zapraszaj Mnie do tych modlitw, a obdaruję twoją ziemską ojczyznę i ciebie darami i łaskami ze skarbca, którym jestem. Przyrzekam to tobie, a Ja zawsze dotrzymuję słowa.

Czy ty także składasz takie przyrzeczenie? Tak kochany Ojcze. To wielki zaszczyt dla mnie, że przyjmując propozycję Maryi i Twoją Niebiański Ojcze, mogę swoją postawą, zaangażowaniem i pracą, przysporzyć wiele dobra dla mojej ojczyzny Polski, a także i dla siebie.

Dobrze zrozumiałeś Moje dziecko. Ufam tobie. Moje Ojcowskie serce jest pełne Miłości do ciebie i twojej ojczyzny. Wiele dobrego z tego miejsca czynicie dla całej Ziemi. Jeżeli będziesz się modlił w intencji twojej ziemskiej ojczyzny, sprawy Polski i Jej dzieci pójdą w dobrym kierunku, z korzyścią dla was wszystkich*. Ja zadbam o to. Tylko daj Mi szansę swoimi pełnymi Miłości i ofiarności modlitwami. Przyrzekam to tobie, tak jak i ty Mi przyrzekłeś. Jednością jesteśmy i tak już pozostanie.

Z Miłością,

Ojciec-Matka, Źródło”

* W sformułowaniu dotyczącym „pójścia spraw Polski i Jej dzieci w dobrym kierunku”, jak rozumiem i odczuwam intencję słów Ojca-Matki, chodzi w pierwszej kolejności o stworzenie Polsce i Polakom dobrych możliwości dla transformacji, zwłaszcza duchowej, ukierunkowanej na przestrzeganie Uniwersalnych Praw Życia, a zwłaszcza Miłości, co niejako automatycznie pociągnie za sobą poprawę życia ludzkiego w Polsce we wszystkich jego aspektach, a zarazem oddali groźbę totalnej destrukcji, która zagraża, nie tylko zresztą Polsce. W każdym zaś razie nie można oczekiwać, że już tylko w następstwie modlitw duchowy Wszechświat Światła i Miłości zapewni Polsce i Polakom dobrobyt, nadal tolerując przejawy zła, zarówno w życiu w poszczególnych jednostek, jak i w wymiarze publicznym, gdyż kolidowało by to z Prawami Wszechświata, a w szczególności z prawem karmy.

Stanisław G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *