Przekazy Duchowe

Myśl o Mnie z miłością, miej zaufanie do Chrystusa – Niebiański Ojciec i Jezus Chrystus

Myśl o Mnie z miłością, miej zaufanie do Chrystusa – Niebiański Ojciec i Jezus Chrystus

Myśl o Mnie z miłością, miej zaufanie do Chrystusa – Niebiański Ojciec i Jezus Chrystus

”Nigdy nie traktuj swego brata lub siostry w kategoriach guru, lecz co najwyżej jako osobę, być może będącą kilka kroków przed tobą na duchowej drodze do Boskości.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus,

Witaj. Błogosławię Ciebie Światłem i Miłością, namaszczam świętymi olejami. Przyjmij te dary z wdzięcznością i pokorą Bożego dziecka, dziecka Miłości, którą jesteś. Pozwól, aby dary te przejawiały w tobie Boskie przymioty Miłości, dla twojego najwyższego dobra, które zawsze ma na uwadze dobro ogółu, dobro całego Stworzenia.

Wyrażaj wdzięczność Bogu za dar życia, za postawienie na twojej duchowej drodze Nauczycieli Miłości, pomagających w imieniu Boga kroczyć tobie do Boskości, do czystych Niebios, na wewnętrznej drodze życia, gdyż tylko taka droga zaprowadza ciebie do Boga, do twojej prawdziwej Niebiańskiej Ojczyzny.

Bóg jest w Tobie. Nie szukaj więc Boga na zewnątrz, a więc poza sobą, bo tam Go nie znajdziesz, a w każdym razie nie urzeczywistnisz Go. Nie oznacza to oczywiście, że poza tobą, a więc w twoich braciach i siostrach, nie ma Boga. Bóg jest bowiem wszystkim we wszystkim, a każda istota jest Jego przejawieniem, także twoi bliźni.

Bóg, który przebywa na zewnętrz w twoim bracie lub siostrze przebywa również w tobie, a zatem w pierwszej kolejności twoim zadaniem jest poznanie i doświadczenie Boga wewnątrz siebie, za pośrednictwem Chrystusa, który jest kluczem do Boskości w tobie. To za pośrednictwem Chrystusa, w którym Bóg także zawiera się i przejawia, Bóg daruje się swoim dzieciom w powrotnej drodze do Źródła.

Ten klucz do bram czystego Nieba, jakim jest Chrystus, nie jest osiągalny na zewnątrz ciebie, a więc za pośrednictwem twojego bliźniego. Zatem, nigdy nie traktuj swego brata lub siostry w kategoriach guru, lecz co najwyżej jako osobę, być może będącą kilka kroków przed tobą na duchowej drodze do Boskości, jednak tak samo jak ty podlegającą prowadzeniu przez Chrystusa, który jest Mistrzem i Zbawicielem. Nie ma bowiem innego, o czym wiedz. W roli Mistrza i Zbawiciela nikt i nic nie może zastąpić Chrystusa. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Jan 14:6). Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (Jan 3:17). Oczywiście możesz i dobrze jest, gdy w twoim bliźnim dostrzegasz Boga, tego samego, który jest w tobie cały czas obecny. Jednakże, o czym zawsze pamiętaj, nie podnoś swego brata lub siostry do statusu mistrza, gdyż prawdziwym i jedynym mistrzem jest Chrystus, przebywający w tobie i w twoim bliźnim.

Aby odnaleźć drogę do Boskości powinieneś oczyszczać swoje wnętrze, zresztą całe twoje życie, i zawierzyć się w drodze powrotnej do Źródła Chrystusowi, za pośrednictwem którego Bóg również przejawia się w tobie.

Jako Jezus z Nazaretu nauczałem tej duchowej prawdy i dałem tego świadectwo całym swoim życiem. Tej duchowej drogi do Boskości nauczam także w okresie wielkiego przełomu czasu, jaki teraz ma miejsce. Kto zrozumie te nauki i pójdzie tą drogą, odzyska świadomość wiecznego życia, wolność od świadomości śmierci, która jest wprawdzie iluzją, jednakże jak mocno zakorzenioną wśród ludzkich dzieci poszukujących Boga na zewnątrz siebie.

Z miłością,

Jezus Chrystus

Moje dziecko kochane. Poznajesz Mój głos w tobie. Moje ojcowskie serce raduje się z tego, a zwłaszcza, że kontynuujesz odbieranie przekazu ode Mnie w formie pisemnej. Dostrzegasz więc Moją obecność i reagujesz na Mój głos. To dobry znak na twojej drodze ku Mnie. Zawsze o Mnie pamiętaj. Wsłuchuj się w swoje wnętrze, a tam Mnie usłyszysz. Wprawdzie komunikuję się z tobą na wielu poziomach, w tym także za pośrednictwem twoich braci i sióstr, którzy nie jedno mogą tobie dobrego przekazać, czyniąc to z Mojego natchnienia. Jednak w nich nie usłyszysz Mojego głosu. Usłyszysz go tylko w sobie, gdy jesteś ukierunkowany na Moją obecność. Wyostrzaj swoje wewnętrzne zmysły i kontaktuj się ze Mną z całym zaangażowaniem na jakie ciebie stać, a stać ciebie już na wiele, bo wzrastasz w Boskości. Wiedz również, że Ja nie stoję w miejscu. Jeden twój krok ku Mnie jest okazją dla poczynienia z Mojej strony kilka kroków do ciebie. Korzystaj obficie z takich darów, a nie będziesz błądził. To tylko od ciebie zależy.

Myśl o Mnie z miłością, z pragnieniem lepszego poznawania Mnie i pogłębiania jedności, zażyłości i związków miłości między Nami. Pragnij Mnie, który jestem Źródłem w tobie. Takimi przejawami zbliżasz się do Mnie, a Ja do ciebie.

Miej również zaufanie do Chrystusa, twojego Mistrza, którego posłałem każdej duszy funkcjonującej w obszarach oczyszczania, a do takich jeszcze należy Ziemia. Chrystus jest Moim ramieniem na powrotnej drodze do obszarów czystego Nieba. Bez Chrystusa niemożliwy byłby powrót duszy do jej duchowej Ojczyzny, do Mnie.

Po przekazie odmów modlitwę w intencji służby Chrystusa Bożego. Zaproś Mnie i Nauczycieli Miłości do tej modlitwy. Wielkie dary spłyną na ciebie, a za twoim pośrednictwem na Ziemię, na której jesteś mocno zakotwiczony, a także i na dusze potrzebujące Światła i Miłości.

Z miłością,

Twój Niebiański Ojciec,

inspirujący i pomagający zredagować przekaz”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *