Przekazy Duchowe

Pozbawienie życia zwierzęcia – Chrystus

Pozbawienie życia zwierzęcia - Chrystus

Pozbawienie życia zwierzęcia – Chrystus

”Szanując życie, wszelkie życie, musisz też szanować swoje życie, życie twoich bliskich, domowników, gości. Możesz pozbawić życia ziemskiego inną istotę, ale „zabić” jej na stałe nie jesteś w stanie, gdyż dusza, duch, jest nieśmiertelny. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w sytuacjach, które wy nazywacie działaniem w stanie wyższej konieczności …”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele.

Zgłasza się Chrystus,

Z Niebios przychodzę i z Niebios darowuję się tobie jako Chrystus Zbawiciel. Napełniam ciebie Moim Światłem i Moją Miłością. Daruję tobie Moją moc i mądrość. Czerp z tych darów tyle, ile możesz pobrać i urzeczywistnić. Korzystaj z Moich darów z Miłością i roztropnością, ze świadomą jednością w Bogu, a będziesz wielkim w Jego oczach i prawdziwym dobrodziejem dla współbraci i tego przemijającego już świata.

Niechaj postawa pokory, zarówno wobec siebie samego, jak i twoich bliźnich, wszelkiego życia, zawsze tobie towarzyszy. Bądź pokornym, ofiarnym, pełnym skromności i uważności sługą Boga i ludzkości. Nie lękaj się niczego. Natomiast mocy swojej, a także i tej, którą dałem tobie, szukaj w postawie pokory i oddania się Bogu. Wówczas spłyną na ciebie Jego moc, mądrość i siła zmieniania wszystkiego w doskonałość. Bądź, o czym już ci mówiłem, doskonałym trybikiem wielkiej kosmicznej maszynerii, którą jest Bóg-Miłość, będący w jedności z całym stworzeniem.

Powierzaj się Miłości, wyrażaj Ją, urzeczywistniaj, doświadczaj, bądź Jej sługą, bądź cząstką Miłości w Jej najczystszej postaci wyrażającej się jako Boskie miłosierdzie. Nie czyń nikomu tego co nie chciałbyś, aby tobie czyniono. Bądź roztropny i uważny we wszystkim co czynisz, robiąc to w świadomej jedności z Bogiem. Wyrażaj Jego w swoim życiu, we wszystkich aspektach, najpełniej jak potrafisz to czynić, nie jako „ja”, lecz jako „My” – Bóg.

Kochaj Boga i dostrzegaj Jego wielkość, Miłość i mądrość we wszystkim czego doświadczasz, gdyż we wszystkim jest On obecny, jako sprawcza siła. On całkowicie powierza się tobie, pragnąc jednakże, abyś był z Nim w świadomej jedności. Jednakże doskonałość swego życia osiągniesz wówczas, gdy również i ty całkowicie powierzysz się Jemu, Bogu, Źródłu i będziesz z Nim w świadomej jedności. Bóg doświadcza razem z tobą każdego aspektu twojego życia, tym pełniej im pełniej ofiarujesz się Jemu. Stanowisz z Bogiem, a także z całym stworzeniem, jedność w bogactwie różnorodności, jakim jest życie, którym jest Bóg.

Uświadamiaj sobie nieustannie twój nierozerwalny związek z Bogiem i z całym stworzeniem, jako jedność w bogactwie różnorodności. Szanuj każdy przejaw życia, gdyż we wszystkim jest także i twoja esencja, gdyż spoiwem całego stworzenia jest Bóg-Miłość.

Wyrażaj Bogu nieustannie wdzięczność za dar życia, za możliwość doświadczania jego piękna i bogactwa w jedności z Nim, pod Jego ochroną, opieką i przewodnictwem, za możliwość czerpania radości z kontaktów z Nim i z bliźnimi, w których także Bóg jest obecny. Wyrażaj jedność Boga z całym Jego stworzeniem, także i z tobą, najpełniej jak to potrafisz. Nie żyjesz w oddzielności, w odrębności od Boga, która jest iluzją ludzkiego umysłu, lecz w jedności z Bogiem i z całym stworzeniem. Żyj z nastawieniem jedności, z potrzebą jej pogłębiania, z potrzebą Miłości do Boga, siebie, jako Jego cząstki i całego stworzenia, wszelkiego życia.

Amen

Chrystusie!

Mam do ciebie pytanie, które jest dla Mnie trudnym dylematem. Czy mogę pozbawić życia zwierzęta (np. jadowite owady), w sytuacji, gdy ich obecność stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, mojego i moich bliskich?

Możesz to uczynić i uczyń to. Przedtem pomódl się w intencji tych zwierząt. Przeproś ich ducha opiekuńczego. Poproś, aby zrozumiał twoje intencje, jako ochronę ciebie i twoich bliskich, nie zaś jako akt agresji wobec jego gatunku. Odmów 3 x modlitwę Wszechświata. Tytułem ofiary wnieś stosowny datek na rzecz świata zwierzęcego. Wszechświat rozumie twój dylemat. Jeżeli postąpisz tak, jak tobie powiedziałem, nie obciążysz się.

Chrystus

Moje dziecko kochane. To Ja Ojciec w tobie, święta obecność JAM JEST. Szanując życie, wszelkie życie, musisz też szanować swoje życie, życie twoich bliskich, domowników, gości. Możesz pozbawić życia ziemskiego inną istotę, ale „zabić” jej na stałe nie jesteś w stanie, gdyż dusza, duch, jest nie-śmiertelny. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w sytuacjach, które wy nazywacie działaniem w stanie wyższej konieczności, gdy wszelkie inne możliwości nie wchodzą w grę. Lecz wówczas powinieneś być wolny od poczucia nienawiści, czy innego niskiego uczucia. Przeproś wówczas istoty, które pozbawiasz życia i ich ducha opiekuńczego. Powierz ich wszystkich Mojej opiece, gdyż Ja jestem w nich także obecny, bowiem jestem życiem i ze Mnie wywodzi się wszelkie życie. Kocham ciebie Moje dziecko, troszczę się o ciebie i nie życzę sobie, abyś niepotrzebnie cierpiał, ty i twoi najbliżsi. Dostatecznie dużo wycierpiałeś i nie ma potrzeby dla nowych doświadczeń w tym względzie.

Z Miłością,

Ojciec”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *