Przekazy Duchowe

Postawa w życiu – Melchior, Anioł Pana

Postawa w życiu - Melchior, Anioł Pana

Postawa w życiu – Melchior, Anioł Pana

”Macie się kochać, a nie nienawidzić, czy rywalizować ze sobą na zasadzie zwycięzca bierze wszystko. Uświadom sobie jakże piękne mogłoby być życie na tej planecie, gdyby zamiast pieniądza oparte było na Miłości.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Melchior, Anioł Pana

Łaska Stwórcy towarzyszy tobie. Bądź pozdrowiony. Opiekuję się tobą. Jestem twoim Nauczycielem. Wspieram ciebie na drodze do Światła i Miłości. Cieszę się, że czynisz postępy.

W twoim życiu powinno być więcej skupienia i refleksji. Obserwuj wszystko dookoła jako manifestację Boga. Dopatruj się we wszystkim doskonałości, nawet wówczas, gdy zdarzenia, które obserwujesz zdają się temu przeczyć. Patrz na te zdarzenia jako z jednej strony przyczynę waszego postępowania, naruszającego uniwersalne Boskie prawa, a z drugiej zaś jako materiał poznawczy, mający was czegoś nauczyć, a w szczególności oczyścić wasze wnętrze. Obserwuj jak reagujesz na kontakty z napotykanymi ludźmi, na przyrodę, na otaczające ciebie zdarzenia. Jaki aspekt ciebie one pobudzają? Jakie masz w związku z tym odczucia? Czy są one pełne Miłości, czy też niechęci, braku życzliwości, czy nawet agresji? Spróbuj też na te wydarzenia, których jesteś świadkiem, spojrzeć z punktu widzenia lustra. Uświadom sobie, jaki nieharmonijny aspekt w tobie został tym sposobem ujawniony. Poproś Stwórcę o oczyszczenie i raduj się, że zrobiłeś krok naprzód na drodze rozwoju duchowego.

Ważne jest, abyś był konsekwentny w obserwowaniu siebie, abyś nie reagował spontanicznie, według zakodowanych wzorców, na określone sytuacje, które napotykasz w życiu, z co najmniej dwóch powodów. Reakcja spontaniczna jedynie utrwala w tobie określone negatywne wzorce. Po drugie, po to spotykasz na swojej drodze dane sytuacje, abyś zmienił sposób reagowania na nie. Odczekanie z reakcją i danie sobie chwili spokoju pozwoli tobie, być może inaczej ocenić to zdarzenie i wyciągnąć prawidłowe wnioski jakie z niego płyną. Odczekanie z reakcją pozwoli na zmianę nastawienia wobec sytuacji, względem której dotychczas reagowałeś emocjonalnie. Wpuszczenie Światła pozwoli ujrzeć wydarzenie w innej optyce i oczyścić wszystko to co leży u podłoża twojej emocjonalnej i negatywnej reakcji. Pamiętaj, po to spotykasz się z takimi samymi lub podobnymi sytuacjami, aby dać szansę na oczyszczenie wszystkiego na co ci wskazuje w tym momencie energia dnia. Wykorzystaj taką szansę, bo być może w przyszłości konsekwencje dla ciebie mogą być bardziej bolesne. Stwórca przesyła tobie same Anioły i jest to prawda, gdyż w ostatecznym rachunku wszystko co doświadczasz ma służyć rozwojowi twojej duszy, twemu duchowemu wzrastaniu.

Nieustannie módl się do Stwórcy z prośbą o kontakt z Nim i z Nauczycielami Wyższego Kosmicznego Rozumu. Pisz listy do Stwórcy. Takie listy są skuteczną formą modlitwy. Otwierasz się tym sposobem na Miłość i Światło. Niebiosa zawsze są otwarte na prośby i modlitwy ukierunkowane na duchowe wzrastanie. Zwracaj się o kontakt ze Stwórcą i Nauczycielami kilkakrotnie w ciągu dnia, nawet na kilka minut. Ukierunkowujesz tym samym swoje wnętrze na Boskie Światło. Udrażniasz kanały łączące ciebie z duchowym światem Światła i Miłości Wszechświata.

Powierzaj się Stwórcy całkowicie. Powierzaj nie tylko swoje ciało, ale i wolną wolę, aby w twoim ciele i przez twoje ciało wyrażała się Boska wola. Chodzi jeszcze o rzecz ważniejszą. Mianowicie, zważywszy na twoje Boskie pochodzenie i fakt bycia Boską manifestacją, powinieneś zawsze zachowywać się tak, jak by na twoim miejscu postępował Bóg, Światło i Miłość. Innymi słowy, myśl, mów i postępuj jak Bóg. Wówczas twoje życie będzie prawdziwą służbą poświęconą Bogu, Światłu i Miłości.

Bądź życzliwy dla bliźnich. Niech dostrzegają w tobie obecność Boga, a wówczas i oni uświadomią sobie swoje Boskie pochodzenie. Studiuj literaturę ezoteryczną.

Niech twoja percepcja w jak największym stopniu będzie poświęcona sprawom rozwoju duchowego. Otwierasz się wówczas na Światło, Miłość, Boga, przyjmując w ten sposób dary jakie Niebiosa mają ci do zaofiarowania.

Ja, Melchior jestem wysoką w hierarchii istotą Światła i Miłości. Możesz sobie poczytać w dostępnych materiałach. W miarę otwierania się ciebie na Światło i Miłość, a w ślad za tym jak będziesz lepszym kanałem, przekażę tobie więcej informacji.

Doświadczenia jakie przeżywacie są ważne dla waszego rozwoju. W pewnym stopniu stanowią one obciążenie karmiczne, które musi być oczyszczone. Ponadto ma wam to uświadomić jakie skutki niesie brak Miłości we wszystkich sferach życia na tej planecie, poczynając od rodziny a kończąc na życiu politycznym i społecznym. Po drugie wydarzenia te, jakże niekiedy dramatyczne, wyzwalają w was potrzebę zmian, a w szczególności oparcia waszych stosunków na innych zasadach niż pieniądz, czy wyniszczająca rywalizacja itp. To co obserwujecie wskazuje na bezsens obowiązującego modelu życia. Unaocznia to wam potrzebę spojrzenia na siebie zupełnie z innej optyki. Stanowicie przecież jedność w Bogu. Macie zatem rozwijać się i żyć ze sobą w jedności i w Miłości, gdyż w każdym z was jest cząstka tego samego Boga. Macie się więc kochać, a nie nienawidzić, czy rywalizować ze sobą na zasadzie zwycięzca bierze wszystko. Uświadom sobie jakże piękne mogłoby być życie na tej planecie, gdyby zamiast pieniądza oparte było na Miłości.

Ona uzdrowiłaby wszystko. Pozwoliłaby wam żyć w pokoju, harmonii, w dostatku i bezpiecznie. Dotychczasowy model życia niebawem przejdzie do przeszłości wraz z podnoszeniem się wibracji planety. Wszystko co nie służy Miłości nie ostanie się w nowym wymiarze planetarnym, tego bądźcie pewni. Przygotuj się na te zmiany. Niech twoje wnętrze będzie otwarte na Światło, Miłość, potrzeby innego człowieka, a także i przyrody.

Kocham ciebie,

Melchior”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *