Przekazy Duchowe

Dzielenie się obfitością Wszechświata – Bóg Stwórca

Dzielenie się obfitością Wszechświata – Bóg Stwórca

”Branie z nieskończonego Źródła i dawanie potrzebującym to jest święty proces wymiany energii. Tak postępując nigdy nie narazisz się na zarzut zawłaszczania walorów duchowych i materialnych Wszechświata. Uczestnicząc w procesie wymiany energii wzrastasz duchowo, wzbogacasz się pod każdym względem i nigdy nie popadniesz w niedostatek: duchowy, intelektualny czy materialny.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Bóg Stwórca,

Łaska Stwórcy towarzyszy dziś tobie. Doceń to. Podziękuj Stwórcy za wszystkie dary jakie otrzymujesz i przyjmij je z wdzięcznością, nawet wówczas, gdy w twojej ocenie to co otrzymujesz dotyka ciebie, sprawia ci przykrość lub niedogodność. Pamiętaj, Stwórca zsyła ci same Anioły.

Módl się w intencji Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Módl się za pokój na tej planecie. Nie zaniedbuj tych modlitw.

Nieustannie bądź otwarty na Światło i Miłość, na Mnie, Który jest Światłem i Miłością, wszystkim co jest. Tylko wtedy, gdy otworzysz się na Mnie, gdy zaprosisz Mnie do swego życia, Ja i istoty Światła i Miłości Wszechświata mogą oczyszczać i uzdrawiać ciebie, tak ciało, jak i duszę, a także całe twoje życie i wspierać na drodze twojego rozwoju. Otwarcie się ciebie na Mnie pozwala na bezpośredni kontakt między nami przez 24 godziny na dobę, nieustannie. Wtedy mogę ciebie prowadzić bezpiecznie przez ten ziemski świat. Nie obawiaj się, że otwierając się na Mnie, absorbujesz Mnie nadmiernie. Ja zawsze jestem do twojej dyspozycji we wszystkich sprawach, które ciebie dotyczą, nawet tych najbardziej drobnych i przyziemnych. Wszystko to bowiem składa się na treść twego ziemskiego życia i decyduje ostatecznie o twoim postępie na drodze duchowej.

Otwieraj się na Światło i Miłość. Przyjmij te atrybuty Boga i dziel się nimi obficie ze wszystkimi, których spotykasz na swojej drodze. Branie z nieskończonego Źródła i dawanie potrzebującym to jest święty proces wymiany energii. Tak postępując nigdy nie narazisz się na zarzut zawłaszczania walorów duchowych i materialnych Wszechświata. Uczestnicząc w procesie wymiany energii wzrastasz duchowo, wzbogacasz się pod każdym względem i nigdy nie popadniesz w niedostatek: duchowy, intelektualny czy materialny. Bądź wielkoduszny, gdyż takim Ja jestem. Jestem wiecznie dającym, darującym się, i takim bądź ty, jako promień z Mojego Światła, jako iskra z Mojego wiecznego ognia.

Uświadamiaj sobie nieustannie, że Bóg jest w tobie, że twoja natura jest Boską naturą, że w twoim wnętrzu są wszystkie atrybuty i właściwości Stwórcy, a w szczególności Miłość, Światło, mądrość i moc. Niechaj całe twoje życie koncentruje się na odkrywaniu w sobie Boskiego potencjału Stwórcy, ujawnianiu go poprzez życie w pełni Boskiej chwały, jako Bogo-Człowiek, jakim się stajesz. Niechaj twoje życie jest impulsem dla innych, aby odkrywali swoje Boskie dziedzictwo i żyli według niego.

Poczuj wspaniałość Ziemi, na której zamieszkują wzniosłe istoty Bogo-Ludzie, połączeni ze sobą więzami Miłości, oddychający w rytmie boskiego oddechu, wibrujący pełnią Boskości i ujawniający całe bogactwo Boga. Niebo zstąpi wówczas na Ziemię. Moim pragnieniem jest, aby taka była planeta Ziemia, prawdziwa perła Wszechświata. To nie przesada. To jest wspaniała planeta, mimo że przez was została tak brutalnie zdegradowana. Pomóżcie się jej odrodzić, aby ujawniło się jej bogactwo, tak duchowe jak i materialne. Wszechświat z zapartym tchem patrzy na proces odradzania się Ziemi i Jej mieszkańców. Dlatego nie ustawajcie w modlitwach i pracach na rzecz Ziemi, tej świętej planety. Na tej planecie w minionych latach wzrastały wielkie postacie, jak choćby Jezus, Saint Germain, czy ostatnio Jan Paweł II. Wymieniam tylko niektóre postacie znane ci z uwagi na twoje obecne kulturowe dziedzictwo. Jednakże takich wielkich postaci, wzniosłych dusz, było wielu. Wszyscy oni wspomagają was w działaniach na rzecz odradzania waszej planety, a także waszego duchowego wzrastania.

Uporządkuj swoje życie we wszystkich jego aspektach i szczegółach. Niech nie wydaje ci się, że jest to obojętne dla kwestii oczyszczania i uzdrawiania planety. Porządkowanie Ziemi należy rozpocząć przede wszystkim od siebie. Na niej bowiem żyjecie. Wasze życie wpływa na to co się na niej dzieje. Czyste serca i intencje ludzi żyjących na tej planecie podnoszą jej wibrację, wspomagając jej wznoszenie się ku Światłu i Miłości.

Bądź życzliwy wobec osób, których spotykasz na swojej drodze. Powtarzam ci. Spotykasz samych Aniołów, nawet jeśli masz dyskomfort z takich spotkań. Obserwuj siebie i uświadamiaj sobie co ci doskwiera w tych kontaktach. Będzie to dla ciebie sygnał, że ten aspekt twojego życia wymaga oczyszczenia. Jeśli nie jesteś tego w stanie sam zrobić, przekaż Mi to do oczyszczenia. Bądź w zgodzie ze swymi bliźnimi i „nie pal z nimi mostów”. Pamiętaj, wszystko jest jednością. Jestem również obecny w ludziach, których obecność być może nie jest ci teraz miła. Ale kocham ich równie mocno jak ciebie. Równie mocno pragnę, aby także i oni wzrastali duchowo, również dzięki kontaktom z tobą. Przyszliście na Ziemię, między innymi po to, aby rozwiązać zadawnione problemy, aby uszlachetniać się i wzrastać.

Cieszę się, że oddałeś do Mojej dyspozycji twoje ciało i twoją wolną wolę. Przyjąłem te dary i odwzajemnię się tobie. Jednakże nieustannie bądź świadomy Mojej obecności w tobie. Nieustannie zapraszaj Mnie do twego życia, abym w nim aktywnie uczestniczył, aby w twoim życiu, w tobie, i za pośrednictwem ciebie, ujawniała się chwała i wielkość Boga, jakim Jestem, a manifestacją Którego ty jesteś. Pozwól Mi, aby Moja wielkość ujawniała się w tobie, aby twoje sukcesy były Moimi sukcesami. Jesteśmy jednością. Żyjemy w świętej komunii.

Kocham ciebie Miłością, jaką umysł ludzki nie jest w stanie ogarnąć. Odwzajemniaj tę Miłość z głębi twojej duszy. Twoja dusza jest bowiem świadoma swojego Boskiego dziedzictwa. Darzy Mnie pełnią Miłości, a także i każdego innego, gdyż w każdym dostrzega Mnie, Boga, gdyż Jestem obecny w każdym z was.

Bez Miłości nie ma życia. Dlatego w swoim życiu, we wszystkich jego aspektach, tak osobistym, społecznym i zawodowym, kultywuj Miłość. Niech Ona emanuje z ciebie, niech wykracza poza ramy umysłu. Ona jest wieczna, tak jak i Ja jestem wieczny, jak wieczna jest twoja dusza. Pomyśl nad wspaniałością ziemskiego świata opartego na Miłości, wiecznie darowującej się i bezwarunkowej, nie zaś, jak obecnie, opartego na pieniądzu, który tylko dla was ma wartość, a jakże jest ulotny. Nie wstydź się swojej Miłości. Wręcz przeciwnie, kultywuj Ją, rozwijaj, aby nabierała blasku w twoim życiu i rozświetlała ciebie. Będziesz wówczas przyciągał do siebie wzniosłe dusze, a także dawał przykład dla tych, którzy za tobą kroczą w rozwoju swojego jestestwa.

Komunikuj się ze Mną tak często jak możesz sobie na to pozwolić. Mi dawaj pierwszeństwo, nie zaś sprawom przyziemnym, którymi niekiedy się zajmujesz. Niech twoje życie osobiste, społeczne i zawodowe będzie służbą dla Mnie. Dla Boga zawsze jest miejsce we wszystkich twoich sprawach, gdyż Bóg jest wszystkim co jest, o czym nie zapominaj. Moja obecność w twoim życiu uszlachetni je, jak również i ciebie. Również uszlachetni i uzdrowi całą sferę twoich stosunków z bliźnimi, z którymi jesteś w kontakcie.

Bóg Stwórca”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *