Przekazy Duchowe

Bycie tu i teraz – Melchizedek

Bycie tu i teraz – Melchizedek

Bycie tu i teraz – Melchizedek

”Bądź skoncentrowany na tym co robisz. Niech twoja świadomość będzie zawsze obecna przy tobie, zaangażowana w to co aktualnie robisz. Realizuj więc hasło bycia tu i teraz.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Melchizedek,

Otwieraj swoje wnętrze głęboko na Światło i Miłość Boga. Zapraszaj Światło do swojego wnętrza, aby uzdrowiło ciebie. W Świetle jest wszystko zawarte, cała mądrość Wszechświata, a także i moc Stwórcy.

Ćwicz się we współodczuwaniu stanów duszy, emocji i fizyczności swych bliźnich. W ten sposób systematycznie uwrażliwiasz swoje wnętrze na odbiór coraz bardziej subtelnych energii płynących ze Wszechświata, a także od wszelkich form życia.

Bądź skoncentrowany na tym co robisz. Niech twoja świadomość będzie zawsze obecna przy tobie, zaangażowana w to co aktualnie robisz. Realizuj więc hasło bycia tu i teraz.

Rozwijaj w sobie przykazanie Miłości. Miłość to najszybsza, a w zasadzie jedyna droga prowadząca do Boga. Bóg jest bowiem Miłością. Miłość stworzyła ciebie i stanowi fundament wszelkiego życia

Coraz bardziej otwieraj się na duszę. Identyfikuj się z jej potrzebami. To ona zadecydowała o twojej inkarnacji na tej planecie. Dusza to twój aspekt. Dąż więc do zjednoczenia się z nią, a twoje życie nabierze rozpędu, stanie się Boskim życiem. Dusza ma bowiem świadomość swego Boskiego dziedzictwa. Posiada pamięć obejmującą wszystkie inkarnacje, a także zawierającą historię pobytu w światach duchowych. Dusza posiada dar mądrości w stopniu niewspółmiernie wyższym niż umysł. Tymi darami dusza pragnie podzielić się z ludzkim dzieckiem, ale ono musi być gotowe do przyjęcia tych darów. Warunkiem jest całkowite podporządkowanie się Stwórcy i przestrzeganie praw Wszechświata. Bez tego dusza ponownie obciążyłaby się negatywną karmą, a do tego nie chce dopuścić.

Melchizedek”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *