Przekazy Duchowe

Zmiany – Melchizedek

Zmiany-Melchizedek

Zmiany - Melchizedek

”Wszystkie Wasze relacje, zdarzenia, wizje i działania zostają przemieszczane, przekierowywane na Wartości i Priorytety Ducha. To Duch Ojca kieruje Was ku tym Priorytetom. Wszystko co robicie, myślicie i wybieracie zaczyna nabierać duchowego podłoża. Pod kątem Przejawienia Waszych Dusz będziecie dokonywać wielu Nowych Wyborów; żegnać i zamykać świadomie stare przejawienia, nawyki, znajomości.”

Przekaz duchowy otrzymała Ewa A. Bednarczyk,

Mówi Melchizedek,

Witaj Ewo. Idą Zmiany. Kolejne Kwantowe Zmiany – Zmiany, które zachodzą w Was i w Matce Ziemi. Przyjmujecie coraz Wyższe Wibracje Światła Miłości, a wraz z Nimi Nową Boską Świadomość. Otwiera się Pamięć Waszych Duchowych Zadań. Te otwarcia będą miały zasadniczy wpływ na zmiany, które zajdą w życiu wielu z Was. Zmiany te będą dokonywały się zarówno w obrębie Waszych relacji, a także w obrębie Waszych dotychczasowych wartości. Do głosu coraz wyraźniej dochodzi głos Czystości, Krystaliczny Głos Waszych Dusz. Głos Utkany z Wibracji Miłości, On Was Popycha do Zmian – do Waszego ludzkiego Ukierunkowania się na właściwe Priorytety, nie te ludzkie, ale te duchowe. Są Nimi Boski Plan Waszego Ziemskiego Przeznaczenia i Obecności tu na Tej Ziemi. Wszystkie sprawy Waszego Ziemskiego Życia zaczynają przemieszczać się na trajektorii wyborów i kierować na właściwe sobie miejsce. Wszystkie Wasze relacje, zdarzenia, wizje i działania zostają przemieszczane, przekierowywane na Wartości i Priorytety Ducha. To Duch Ojca kieruje Was ku tym Priorytetom. Wszystko co robicie, myślicie i wybieracie zaczyna nabierać duchowego podłoża.

Pod kątem Przejawienia Waszych Dusz będziecie dokonywać wielu Nowych Wyborów; żegnać i zamykać świadomie stare przejawienia, nawyki, znajomości. Celem Waszego Istnienia Jest być Miłością. Wasze Dusze zostały Przygotowane do Działań w Objęciach Ducha Miłości. Wasza Świadomość jest gotowa przyjąć pełną odpowiedzialność za kroczenie i działanie dla szeroko pojętego dobra Miłości, która służy i wspiera. Z coraz większą Uważnością zaczniecie wybierać to co służy Miłości i pochodzi z Miłości. Zaczniecie rezygnować powoli, lecz systematycznie z łatwych wyborów i tzw. ziemskiej wygody by zaspokoić własne EGO. Zaczniecie coraz silniej i silniej karmić Swego Człowieka Mocą Duszy z Poziomu Czystego Prowadzenia Ducha w Was. Wybieracie głos BOGA w Was. Piękno i Czystość. Światło Nowej Świadomości wypełnia Was Swoją Obecnością i Zmienia Was. Następuje przesunięcie w tym co nazywacie Czaso-Przestrzenią. A to Modyfikuje i Zmienia Stare Zapisy w Was i Matce Ziemi na Nowe i je uaktywnia. Uaktywnia z Poziomu Ducha we wszystkich Ciałach Boski Plan Działania i Życia. Duch Święty budzi wyraźnie Wasze Ciała, Serca i Umysły.

Scala Niebo z Ziemią, Ducha z Materią, by to co jest Waszym Boskim Pierwowzorem powróciło Pełnią Swego Przejawienia, Ukazało Swoje Pełne Oblicze Pięknem w Życiu tu na Ziemi. Bądźcie Uważni i otwarci na te zmiany. Zasłuchujcie w Sobie Głosu BOGA, który mówi do każdego coraz wyraźniej i pewniej wiedząc, że ten Czas przemiany Was w Motyle, który Trwa jest Nieodwracalny. Wsłuchujcie się w Siebie. Rodzicie się każdego dnia, by stać się Piękni Wolnością i Lekkością BOGA jak Motyle. Rodzicie się każdego dnia do Nowych, Pięknych Przejawień, które Otwiera przed Wami OJCIEC. On Zwiastuje Wam Swój Plan, Boski Plan Waszego Życia w każdej Chwili, Bądźcie Uważni, Roztropni i Czujni. Nie pozwólcie się wciągnąć w wir starych toksycznych i destrukcyjnych programów lęku, bólu czy zazdrości, które są teraz z Was silnie wyprowadzane do Uzdrowienia. Pamiętajcie, że Jesteście Miłością. Od Niej Pochodzicie. To co z nią nie współgra ulega tzw. Boskiej Utylizacji. Ufajcie więc Sobie z Poziomu Swojej Boskości. Zawsze Pamiętajcie po co, skąd Przyszliście i dokąd Zmierzacie. Ufajcie Całkowicie Bogu, Jego Mocy i Obecności w Was, a wszystko się dokona, co On zaplanował, by się Dokonało. A to co się dokonuje i dokona jest Piękne. Uwierzcie Mi, Uwierzcie Niebu, które Was Wspiera i kieruje do Was Całą Swoją Miłość.

Z Błogosławieństwem,

Melchizedek”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *