Przekazy Duchowe

Zrezygnuj z wolnej woli – Chrystus

Zrezygnuj z wolnej woli – Chrystus

Zrezygnuj z wolnej woli - Chrystus

”Bądź zatem instrumentem przejawiającego się w Tobie Boga. Żyjąc i działając z takim nastawieniem nie będziesz błądził. Będziesz doświadczał Miłości i radości życia, i będzie ono spełnione”.

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G. 30.12.2007 r. godz. 8.08

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Mówi Chrystus

Zrezygnuj całkowicie z wolnej woli, która funkcjonuje w tej części Wszechświata. Bóg dał Ci wprawdzie wolną wolę czynienia wszystkiego co uważasz za stosowne, i ponoszenia wszelkich konsekwencji Twoich działań, jednakże wolna wola oznacza także możliwość rezygnacji z tego daru i zwrócenia go Bogu wraz z całym Sobą. Zachęcam Ciebie, abyś tak postąpił. Módl się o pomoc Boga w urzeczywistnieniu tego zamysłu. Wiedz bowiem, że niektóre aspekty Twojego Jestestwa, a w szczególności ludzkie ego, będą się buntowały Twojemu pełnemu oddaniu się Bogu. Dlatego potrzebna jest pomoc duchowego Świata w przezwyciężaniu tych wszystkich barier jakie jeszcze tkwią w Tobie, które hamują całkowite zawierzenie się Bogu. Uprzedzając obawy wiedz, że powierzając się całkowicie Bogu, i spełniając Jego Wolę, niczego nie stracisz. Nic co wartościowego Ciebie nie ominie.

Pomocne byłoby włączenie racjonalnego umysłu dla podpowiedzenia co uzyskasz powierzając się Bogu bez reszty. Poza Bogiem, co już przecież wiesz, nie ma niczego innego co jest, gdyż On jest wszystko we wszystkim. Wiesz także, iż Jest On Mocą i Najwyższą Inteligencją Kosmiczną. Bóg jest także Miłością, a ta jest bezosobową Świadomością i Mocą, bezwarunkowo darowującą się całemu Stworzeniu. I wreszcie, to Bóg w procesie życia nieustannie odradza się w Swoim Stworzeniu, w tym także i w Tobie, Który Jesteś Jego cząstką, Jego dzieckiem. Wszystko to powinno skłaniać Ciebie do wniosku, że Bóg wie najlepiej czego ma doświadczyć, aby w Tobie i przez Ciebie w Jedności z Nim ujawniła się cała Pełnia Jego Boskiej Chwały, całe piękno możliwe do osiągnięcia w szacie ziemskiej człowieka. Pozwól Bogu, aby w Tobie i przez Ciebie odczuwał On pełnię radości Swego Istnienia, odradzania się i tworzenia. To jest zgodne z Twoim najwyższym dobrem, które Bóg ma zawsze na względzie. Nie blokuj, nie ograniczaj Boga, gdyż na najgłębszym poziomie Jedności z Bogiem, Którym Jesteś, blokowałbyś i ograniczałbyś Siebie.

Miej do Boga bezgraniczne zaufanie. Proś Go o pomoc i kierownictwo we wszystkich Twoich sprawach, nawet tych najbardziej osobistych, intymnych. On wszystkim pokieruje najlepiej, gdyż wszystkie możliwości, jakie wchodzą w grę, są już w Nim zawarte. On zaś, Który się w Tobie odradza, nie będzie czynił tego, co szkodziłoby Tobie, Który Jesteś Nim. Natomiast tak może się stać, jeżeli weźmiesz sprawy we własne ręce i dopadną Ciebie skutki Twego postępowania niezgodnego z Miłością i z Uniwersalnymi Prawami Życia.

Bądź zatem instrumentem przejawiającego się w Tobie Boga. Żyjąc i działając z takim nastawieniem nie będziesz błądził. Będziesz doświadczał Miłości i radości życia, i będzie ono spełnione. Tylko w Jedności z Bogiem Twoje życie ma duchową wartość, wyda trwałe, pełne Miłości owoce, wzbogacając także i Ciebie. Żyj tak. Zachęcam Ciebie do tego.

Módl się także w intencji Ziemi, ludzkości i Wszechświata, aby postępująca transformacja i transmutacja przebiegała zgodnie z Wolą Boga, aby zostały złagodzone, a najlepiej wyeliminowane w całości, wszelkie nieharmonijne zachowania ludzkości, przynoszące ludziom i Ziemi tyle bólu.

Chrystus”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *