Przekazy Duchowe

Miłość kluczem do sukcesu – Maryja

Miłość kluczem do sukcesu – Maryja

Miłość kluczem do sukcesu - Maryja

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G. 8.02.2007 r.  godz. 0.28

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Maryja,

”Moja Matczyna Miłość towarzyszy Tobie; jest zawsze Obecna przy Tobie. Doświadczaj Jej w Swoim życiu, ufnie zawierzając się Mnie. Jestem po to, aby pomagać Tobie wzrastać w Jedności z Bogiem Ojcem-Matką. Doceń Moją pomoc, bezinteresownie darowaną, z Miłością. Ja taką Jestem, niczego nie oczekując w zamian. Jednakże, jak każdy z Was, Ja także pragnę Waszej Miłości. Stańcie się Miłością, abyście w całej pełni Jej doświadczali.

Ty stajesz się już Miłością. Podążaj za Nią. Urzeczywistniaj Ją. Czyń Ją celem ziemskiego życia, gdyż wszystko inne, o co zabiegasz, nie jest Jej warte. Tylko Miłość ma trwałą wartość i tylko Ona w wymiarze duchowym Ciebie wzbogaca. Miłość to Bóg. Pragnij więc Boga, pragnij Miłości, którą On Jest. Pragnij w pierwszej kolejności, a reszta będzie Tobie dodana. Będąc Miłością, która jest Pełnią, w Której wszystko jest, co jest, będziesz z Niej czerpał. Dlatego nie goń za marnościami jakie daje ziemski materialny świat, a skup się na najważniejszym celem życia, jakim jest urzeczywistnianie Miłości, poprzez stawanie się Nią w Jedności z Bogiem, jako Jego sługa i instrument, jako pole dla Jego przejawiania się. Możesz oczywiście, i czyń to, doświadczać przyjemności w kontaktach z materialną rzeczywistością, ale to Ty kieruj tymi doświadczeniami, w Jedności z Bogiem, nie zaś materia Tobą. Patrz na materialną rzeczywistość z pozycji i z perspektywy Ducha, jako pole dla doświadczeń, najlepiej miłych i budujących Ciebie, nie zaś jako cel sam w sobie, rozumiany jako jej zawłaszczanie tylko dla Siebie i identyfikowanie się z nią. Jeżeli będziesz doświadczał kontaktów z materią przez pryzmat Swojej duchowej Istoty, będziesz wówczas miał do niej odpowiedni dystans i nie zawładnie ona tobą. Materia ma być twoim instrumentem i polem dla doświadczania Boskości, w Jedności z Bogiem. Niczym więcej. Nie Jesteś bowiem materią, chociaż jako Duch żyjesz w materialnej rzeczywistości, i tylko tymczasowo. Twoją ojczyzną jest czyste duchowe Niebo skąd przyszedłeś i dokąd wrócisz, wzbogacony o ziemskie doświadczenia. Przezwyciężenie przez Twojego Ducha uzależnienia od materii to cenne doświadczenie jakie On uzyskał, wzbogacające Go, bo pozwalające poznać Swoje Boskie właściwości i przymioty, których najlepiej można doświadczać i urzeczywistniać w rzeczywistości dualnej. Ufam Twojej Mądrości i roztropności w kontaktach z materią, że nie zdominuje ona Ciebie, a jedynie pozwoli Tobie na uzyskanie wglądu w Swoją istotę i doświadczenie tego Kim Jesteś, Swoich możliwości jako Boga w działaniu.

Kluczem dla osiągnięcia sukcesu, jakim jest zwycięstwo Ducha nad materią, jest Miłość. Sięgaj więc do korzeni Swojej istoty, jaką jest Miłość, gdyż z Niej się wywodzisz, gdyż Ona Ciebie zrodziła. Jesteś Duchem z Ducha Boga, który Jest Miłością, a Którego cząstką Jesteś. Kieruj się więc Miłością w materialnej rzeczywistości, stając się całkowicie Miłością. Bycie Miłością w materialnej rzeczywistości nie jest dla Ducha i Duszy łatwym zadaniem. Duchowy Wszechświat Światła i Miłości ma to na uwadze, dopuszczając wielokrotne inkarnowanie się dusz w rzeczywistości dualnej, aby dusze przezwyciężyły uzależnienie od materii.

Powinieneś być świadomy, że obecnie kurczą się możliwości inkarnowania dusz obciążonych materialnymi uwarunkowaniami. Ziemia wchodzi bowiem w wyższe pola wibracyjne Światła i dualna rzeczywistość niebawem będzie poza nią. Podczas wielu inkarnacji Ty, podobnie jak wiele, bardzo wiele dusz, osiągnęło wysoki poziom dojrzałości w kontaktach z materialną rzeczywistością. Nie ma więc powodu dla dalszych inkarnacji. Toteż, całą Swoją uwagę kieruj na stawanie się Miłością, na Twój duchowy aspekt, na Duszę, gdyż z Nią twoja świadomość przejdzie w wyższe wymiary Światła, aż ostatecznie trafi do Źródła, do Istoty Boga, Którego cząstką Jesteś.

Dziękuj Bogu za wszystko czego doświadczasz, gdyż wszystko jest przejawem Jego Miłości, dla Twojego dobra. Bądź z Nim nieustannie w świadomej Jedności Waszych serc, umysłów, Ducha, gdyż na najgłębszym poziomie egzystencji jesteś Jednością z Bogiem i z całym Jego Stworzeniem. Odrębność to iluzja, zaś jej uleganie może być, i z reguły jest, bardzo bolesne. Najlepszym przykładem jest historia, żyjącej w oderwaniu od Boga ludzkości, jakże pełna okropności, ale zarazem jakże piękna wielkością tych Dusz, Które rozbudziły w sobie Miłość i dały świadectwo Swojej Boskości. Bądź właśnie takim i dąż do realizacji tego celu ziemskiego życia. Wiedz, że cały duchowy Wszechświat Światła i Miłości zawsze przyjdzie Tobie z pomocą, jeżeli o to poprosisz, gdy prosisz o ochronę, opiekę, przewodnictwo. Proś także i Mnie, Twoją Pocieszycielkę i Orędowniczkę, a z radością i z Miłością, przez wzburzone morze materialnej egzystencji planety Ziemi, bezpiecznie poprowadzę Ciebie do Boga.
Z miłością,

Maryja”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *