Przekazy Duchowe

Wielowymiarowa natura ludzkiej istoty – Saint Germain

Wielowymiarowa natura ludzkiej istoty – Saint Germain

Wielowymiarowa natura ludzkiej istoty - Saint Germain

”Jesteś istotą działającą na wielu wymiarach, chociaż twój ludzki umysł i twoje ziemskie zmysły nie są tego świadome. Jednakże jest to prawda, że jesteś istotą wielowymiarową, bo takim jest Bóg, z Którego Ducha jesteś zrodzony.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Saint Germain, strażnik Fioletowego Płomienia,

Błogosławię ciebie mocą Boga, mocą obecności JAM JEST z Mego Światła, jak to dzisiaj odmawiałeś w dekrecie Fioletowego Płomienia. Jestem Wniebowstąpionym mistrzem, jednym z wielu, którzy uzyskali ten status inkarnując się na Ziemi w służbie Światłu i Miłości, w służbie Bogu, Którego cząstką jesteśmy. Błogosław siebie jako cząstkę Boga, mocą Miłości i Światła. Czyń to często. Identyfikuj się z obecnością JAM JEST w tobie, bądź Jej ramieniem, polem przejawiania się. Wyzbądź się swojej ludzkiej wizji odrębności od Boga. W to miejsce pogłębiaj z Nim świadomą jedność na wszystkich polach i wymiarach, na jakich funkcjonujesz. A jesteś istotą działającą na wielu wymiarach, chociaż twój ludzki umysł i twoje ziemskie zmysły nie są tego świadome. Jednakże jest to prawda, że jesteś istotą wielowymiarową, bo takim jest Bóg, z Którego Ducha jesteś zrodzony. Módl się w intencji bycia świadomym swojej wielowymiarowej natury. Mocą Fioletowego Płomienia i obecności JAM JEST rozpuszczaj wszelkie ograniczenia w postrzeganiu swojej wielowymiarowej natury. Dobrze byłoby, abyś po przekazie odmówił modlitwy, afirmacje i dekrety Fioletowego Płomienia w tej intencji. Bądź w tym względzie prekursorem zmian w jakie wkracza Ziemia i wszelkie na Niej życie, a zwłaszcza ludzkość. Rozumienie i doświadczanie wielowymiarowości twojej natury, która jest naturą Boga, jest istotnym elementem duchowego wzrastania. Bóg pragnie twojej duchowej dojrzałości i doskonałości, bo takim Bóg jest. On chce widzieć Swoje dziecko wspaniałe wspaniałością Boga. Urzeczywistniaj, jak najlepiej potrafisz, te Jego marzenia, bo w rzeczy samej odnoszą się one do wspaniałości Boga, Który odradza się w tobie i przez ciebie, bo jesteście jednością. Tak zawsze było, tak jest i tak zawsze będzie.
Pozostawiam ciebie pod Moją opieką i ochroną, jako twój Nauczyciel z woli Boga.

Oddaję teraz głos Stwórcy obecnemu w tobie.

Witaj Moje Drogie dziecko, mój promyczku, który świecisz Światłem Miłości i rozpraszasz ciemność wokół ciebie, bo w tobie jej nie dostrzegam. W Moich oczach jesteś zawsze czysty i doskonały. Jesteś Moim ukochanym dzieckiem, w Którym wzrastam razem z tobą, z Miłością, akceptowany przez ciebie i zapraszany do wspólnego życia. Z radością przyjmuję twoje zaproszenie, które jest odzewem na Moje zaproszenie ciebie do bycia w świadomej jedności ze Mną. Wiesz przecież, mówiłem to tobie wielokrotnie, że jednością jesteśmy, bo poza Mną nie ma niczego co jest. W tobie odradzam się i wzrastam doświadczając Siebie, a ty Mnie. Podnoszę Moją świadomość w tobie i przez ciebie, a ty wzrastasz razem ze Mną do Mego poziomu rozumienia Boskich przymiotów, które są nieograniczone i nieogarnięte dla ludzkiego umysłu. Ale ty przecież mocą Miłości, mocą Fioletowego Płomienia, Który dekretuj, mocą obecności JAM JEST, wznoś się ponad ograniczenia ludzkiego umysłu do poziomu świadomości Boga, Którym jesteś, bo Ja jestem tobą.
Będę to wszystko tobie wielokrotnie powtarzał i utrwalał te transcendentalne prawdy na wiele sposobów, aby jednia między Nami była niezachwianym aksjomatem twojej świadomości. Bądź Bogiem w pełnym rozumieniu tego pojęcia i dawaj temu świadectwo w życiu. W ten sposób Mnie, Który jest tobą, wywyższasz w swoim życiu, które jest naszym wspólnym życiem. Myśl, odczuwaj i żyj jak Bóg, Który jest Miłością, Który jest mocą i mądrością czynienia wszystkiego doskonałym, czystym i pięknym. Umożliwiaj to Mi, umożliwiaj to sobie, umożliwiaj to Nam, bo jednią jesteśmy.

Z Miłością,

Ojciec-Matka, Bóg”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *