Przekazy Duchowe

Telepatia Miłości metodą na Nowe Czasy

Telepatia Miłości metodą na Nowe Czasy

Telepatia Miłości metodą na Nowe Czasy

Przekaz duchowy otrzymał Mariusz Brzoskowski, dn. 16.03.2010r. godz. 5.20

”Czujesz zanikanie swoich myśli, próbujesz złapać wątek z „twoich” spraw (choć one przecież są naszymi), zadać pytanie a pojawiła się pustka, brak pytań, cisza. Po chwili spłynęły ciche myśli, inne aniżeli oczekiwałeś. Typowy przejaw strojenia do wyższych wymiarów, błyskawiczne przygotowanie do przekazu. Coś pięknego, umieć w ciągu kilku sekund dostroić się do mentalnych informacji z równoczesnym przekazem energetycznym, czuciowym. W ciągu krótkiego okresu czasu zbierasz mnóstwo informacji, napełniasz się Boskim Światłem, czerpiesz mądrość ze Źródła, ze wspólnego dobra jakim jest Ziemia i Wszechświat.

Telepatia Miłości jest nowoczesną metodą na Nowe Czasy.

Prosto, szybko, skutecznie, a co najważniejsze w Czystych Oktawach Miłości. Praktykując Telepatię Miłości odżywiasz się nektarem bogów/bogiń – Światłem Miłości. Dzień po dniu, kontakt po kontakcie zmieniasz się na lepsze, kreujesz swój rozwój w coraz to wyższe tony, wibracje Istnienia i Bycia. Stajesz się coraz bardziej zjednoczony z samym sobą i szerszą perspektywą, rzeczywistością – z całym Współistnieniem.

Telepatia Miłości rozwija to, co najpiękniejsze, najszlachetniejsze w każdej istocie/bycie. Miłość pomaga rozkwitnąć Miłości. Miłość pielęgnuje Miłość, która jest w Tobie. Miłość rozwija Światło, które wypływa z Ciebie. Miłość jednoczy Cię z Twoją duszą i Wszechświatem, którym Jam Jest. Dzięki Miłości osiągasz stan równowagi i szczęścia, bo Miłość jest radosna i zrównoważona. Jeżeli tego nie ma jeszcze w Twoim życiu, to znaczy, że jesteś jeszcze gdzieś nie napełniony Światłem, nie odżywiony Miłością, nie zintegrowany z Jednością. Trzeba wtedy nad tym popracować, jeszcze bardziej otworzyć się na Boskie Światło, Boskie Cechy i praktykować Czystą Bezinteresowną Miłość w nieustającej komunikacji ze Źródłem w Tobie i we Wszechświecie.

Dla większości ludzi może wydawać się to nierealne, niemożliwe, ale dzięki ludziom dążącym do stanu Miłości, do Bycia Jednością zakotwicza się to coraz bardziej na Ziemi, w jej strukturach, polach i przestrzeniach.

Bardzo pomaga w tym Świadomość Ziemi, kosmicznej planety, córki Układu Słonecznego, dziecka tej Galaktyki. Gdy człowiek zaczyna utożsamiać się z większą całością jaką jest Ziemia, to zaczyna rozwijać siebie samego, pozwalając przejawiać się duszy w sobie dla nas wszystkich. Zaczyna coraz bardziej odczuwać, staje się coraz bardziej wrażliwy, co może być mylnie odbierane jako przewrażliwienie. Ta poszerzona wrażliwość potrzebuje też ludzkiej uważności, obserwacji, umiejętności dostrojenia się, aby nie popaść w jakąś utopię, urojenia, które mogłyby człowieka skierować na błędne tory, fałszywe rozumienie. Dlatego też potrzebny jest równoległy, równoczesny rozwój komunikacji wewnętrznej, duchowej, połączony z pracą nad świadomością. Sama wrażliwość, sensoryczność i sensytywność energetyczna, zmysłowa, pozazmysłowa bez rozumienia jej istnienia, przesłania i możliwości jest jak człowiek bez rozumu. Staje się balastem, doprowadza do ignorancji i życiowej głupoty, a nawet choroby i upadku. Rozwój wrażliwości, zdolności paranaturalnych powinien być połączony z rozwojem mądrości, wewnętrznej świadomości, doskonaleniem, uszlachetnianiem całego siebie. Inaczej można doprowadzić do dysharmonii, a to prędzej czy później łączy się z fałszywymi tonami, a nawet trzęsieniem Ziemi.

W obecnych czasach wyzwaniem ludzkości, każdego człowieka jest dostrojenie się do swojej duszy, Wyższego Ja, do życia we wspólnym domu jakim jest Ziemia. To jest minimum, które można potem (lub równocześnie) rozwijać do poziomów planetarnych, galaktycznych, kosmicznych.

Na Ziemi żyje i przejawia się teraz wiele wspaniałych dusz. Rolę przewodników duchowych zaczynają spełniać coraz częściej osoby świeckie, uduchowione, połączone z Wyższą Świadomością Wszechistnienia. One są drogowskazami, przekaźnikami, siewcami, tymi co kształtują i budują Nową Ziemię, pokazują ludzkości wizję nowego domu, nowego życia.

Istotne jest, aby w zalewie informacji jakie towarzyszą obecnym czasom umieć wybrać i skoncentrować się na tych właściwych, dobrych i pożytecznych.

Świadomość planetarna wprowadza w życie szersze horyzonty istnienia. Kończą się czasy ziemskiej rodziny, zaczynają się czasy Kosmicznego Braterstwa. Oznacza to, że człowiek nowoczesny to człowiek otwarty całkowicie na braterstwo nie tylko ziemskie, ale i kosmiczne. To dusza, która wie, że ludzie to jedna rodzina, a ludzkość to część kosmicznej rodziny. Stawia to nowe wymogi i zadania przed każdym człowiekiem i całą ludzkością. Oznacza to zmianę priorytetów życia i rozwoju osobistego. Nie można już ograniczać się tylko do siebie, bo trzeba mieć w sobie świadomość NAS, NAS WSZYSTKICH, świadomość, że tylko Miłość łączy i daje nowe życie, tworzy nowe przestrzenie.

Dlatego wybierajcie drogi, kierunkowskazy Miłości. Nie szukajcie innych znaków, jak znaki Miłości. Nie fascynujcie się energiami, a Światłem Miłości. Nie rozwijajcie osobistych ambicji, a świadomość współistnienia. Współodczuwajcie, aby wzrastać w Miłości. Łączcie empatię z Boską Mądrością. To wszystko niesie wam życie w wibracjach Miłości, a pomaga w tym świadoma komunikacja holistyczna oparta na zasadzie Miłości. Łączcie się ze swoją duszą, Bogiem w Was samych, rozwijajcie i twórzcie z Miłością. Nadchodzą czasy Bogo-Człowieka. Czas dorosnąć, dojrzeć, przebudzić się i działać dla nas wszystkich. Czeka nas Rewolucja Miłości, bezkrwawa, choć pozory mogą mylić. To jest wewnętrzna rewolucja, która tak jak wszystko co jest w nas, prędzej czy później się urzeczywistni. Czyńcie Miłość, aby Miłość przejawiła się nie tylko w Was, ale i wokół nas.
Z Boską miłością,

Jezus Chrystus Sananda”

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *