Przekazy Duchowe

Świadomy swej Boskości

Spójrz na życie z dystansem

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G. 30.10.2006r. godz.10.21

„Słucham Was, Drodzy Nauczyciele. Czy możecie mi udzielić przekazu?

Tak.Nauczyciel Miłości Melchizedek,

 Spójrz na życie ziemskie z pewnego dystansu. Stwarza ono wielkie możliwości rozwojowe, jednakże niekiedy przynosi bolesne doświadczenia. Nie zapominaj jednak, że to ziemskie życie nie jest rzeczywiste. To jest wielka gra stworzona na potrzeby rozwoju Boskiego Ducha wcielonego w mieszkańców tej planety. Miej więc dystans do wszystkiego co dzieje się na Ziemi, jak również dystans do wszystkich wewnętrznych przejawów twojego umysłu. Ty nie jesteś swoim umysłem, lękami, depresjami czy innymi negatywnymi odczuciami czy uczuciami, które przeżywasz. Nie identyfikuj się z nimi, lecz obserwuj je, doświadczaj je, wiedząc że to wszystko nie jest rzeczywiste, lecz efektem wielkiej gry dzieci ludzkich uczestniczących w wielkim spektaklu jakim jest życie na Ziemi.

Ludzkość ma do dyspozycji wszystkie możliwości dla pisania scenariuszy ukazujących całe bogactwo tej planety, jakie ona ma do zaofiarowania, jak i bogactwo Miłości jakie ludzkość sama sobie może zaofiarować. Życie na Ziemi zawsze jednak będzie grą, aby dać duszy odpowiedź na pytanie, czy w tej grze osiągnęła duchowe mistrzostwo, wyżyny władztwa nad materią. Przejrzyj iluzję tej materialnej rzeczywistości a odpadną od ciebie troski, czy inne bolesne doświadczenia, które ciebie dotykają. Spójrz na życie ziemskie jak na efekt gry z twoim udziałem, efekt który zawsze możesz zmienić, z łatwością gdy zwrócisz się do Stwórcy o pomoc. On czeka na twój gest i udzieli ci pomocy w rozwiązaniu twoich problemów, a w szczególności wskaże drogę jaką należy podążać, aby twoja Dusza wzrastała, i to jak najmniejszym kosztem, bez zbędnego doświadczania niepotrzebnych cierpień, które są tylko efektem ludzkiej ignorancji i nieumiejętności korzystania z Kosmicznych Praw.

Otworzyłeś się na Światło i Miłość. Pozwalaj więc, aby one prowadziły ciebie, aby były dla ciebie inspiracją, aby jak najpełniej i najpiękniej doświadczać pełni duchowego dziedzictwa, które jest twoją prawdziwą naturą. 

Bóg Sam Siebie nieustannie stwarza na nowo, obdarzając swoje ludzkie dzieci, także i ciebie, Swym duchowym potencjałem. Zostałeś stworzony na Jego podobieństwo, aby w tobie i przez ciebie On Wielki Duch doświadczał Siebie w materialnej rzeczywistości planety Ziemi. On Wielki Duch pragnie, aby ludzkość wzrastała w swojej Boskiej Samoświadomości, a nie degenerowała się. Dlatego Bóg zawsze jest otwarty na służenie pomocą Swojemu dziecku, które jest cząstką Jego Samego, które Jego poznaje w procesie ziemskiego życia, a tym samym poznaje i siebie, swoją naturę Miłości.

Obserwuj siebie uważnie, wszystko co dzieje się wokoło, korzystając w pełni z bogactwa jakie daje życie. Ale nie daj się porwać przez wiry życia i zatracić swoją Boską świadomość. Życie jego pełnią, z zachowaniem swojej Boskiej Świadomości, to prawdziwa sztuka godna mistrza, do którego statusu zmierzasz wielkimi krokami. Bądź tego świadomy, że Wielki Duch, Bóg Obecny w tobie, pragnie ciebie rozbudzić, uwolnić w tobie cały potencjał Bogo-człowieka, aby jako świadome dziecko ludzkie ujawniać i doświadczać całą pełnię Boskości jaka jest w tobie. Dlatego nie utyskuj na los, który uważasz za uciążliwy, gdyż jest on twoim wytworem. W to miejsce zwróć się do Stwórcy, aby wskazał tobie drogę uzdrawiającą twoje życie, drogę powrotną. On jest bowiem Drogą, Prawdą i Życiem, a Jego Święta obecność JAM JEST stale jest przy tobie.

Pamiętaj także o Miłości, która jest spoiwem łączącym cały Wszechświat, wszystko co zostało stworzone, a którym jest Bóg. Pamiętaj też, że jako cząstka Wszechświata tak naprawdę nigdy nie jesteś opuszczony czy zapomniany. To niemożliwe, gdyż bez twego powrotu do Źródła Wszechświat byłby niedoskonały, a to nie jest możliwe z uwagi na naturę Boga, Którego jesteś cząstką.

Wszelkie doświadczenia, które zdobywasz w tym życiu, są ważne i zachowane w kronikach akaszy, z których każdy będzie mógł korzystać. Żadne doświadczenie ludzkie, nawet tzw. złe, nie jest bezwartościowe z punktu widzenia procesu duchowego wzrastania. Te ludzkie doświadczenia jakie przeżywacie na Ziemi unaoczniają wam, jakże z jednej strony wspaniałe może być życie oparte na Miłości, a jakże szpetne, gdy Jej zabraknie. Dlatego ćwicz się w otrzymywaniu i darowaniu Miłości. Żyj tym świętym procesem. Miłości nigdy ci nie zabraknie, jeżeli otworzysz się na Boga, na Źródło Wszechrzeczy.

Zawsze proś Boga o dary Miłości i nie zatrzymuj ich tylko dla siebie, lecz daruj innym. Cokolwiek czynisz drugiemu, wraca do ciebie pomnożone. Obficie daruj Miłość, a doświadczysz Miłości.

Kocham ciebie mój przyjacielu. Wzrastaj w Miłości i Mądrości. Dojrzewaj i ciesz się życiem, bo to wielki dar Stwórcy. 

Melchizedek”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.