Przekazy Duchowe

Napełniam Ciebie Światłem i uzdrawiam – Chrystus

Napełniam Ciebie Światłem i uzdrawiam - Chrystus

 Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.  31.07.2007r. godz. 7.08

„Słucham Was, Drodzy Nauczyciele! Z kim rozmawiam?

Nauczyciel Miłości-Chrystus,

Napełniam ciebie Moim Światłem i uzdrawiam w Tobie wszystko co tego wymaga. Otwórz się szeroko na Mój przepływający przez ciebie strumień Światła. Pozwól, aby przeniknął ciebie, głęboko wniknął we wszystkie struktury twojego ciała i duszy, rozświetlając je.

 Jam Jest Chrystusem Bożym w tobie. Doceniaj tę Moc i zawsze bądź Jej posłusznym, a nie pobłądzisz. Ta Moc wznosi ciebie ku Mnie, Chrystusowi, twemu zbawicielowi. Otwieraj się na tę Obecność w tobie, na Boga, w którym Jestem zawarty.

Kochaj wszystko i wszystkich, gdyż we wszystkim jest Boska Energia. Niczego nie oceniaj i nie potępiaj, lecz we wszystkim dostrzegaj Boską Doskonałość. Identyfikuj się i wszystko czyń w zgodności z Nią. Nieustannie ukierunkowuj się na Boga w tobie, na tę Boską Obecność JAM JEST, w której Ja Chrystus jestem także Obecny.

Pozwalaj, aby przez ciebie przejawiała się Boska Miłość i Mądrość, abyś był Miłością i Mądrością Boga w każdej chwili twojego życia. To wymaga od ciebie nieustannego obserwowania się, a więc bycie czujnym i uważnym na wszystko co dzieje się w tobie i wokół ciebie. Niech ćwiczenie w byciu uważnym i świadomym każdej przeżywanej chwili będzie trwałym elementem twojej pracy duchowej. Módl się do Boga, Naszego Ojca-Matki, w tej intencji. Dzięki uważności i świadomemu przeżywaniu każdej chwili wzrasta twoja dusza, a ty razem z nią. Świadome życie, to życie wolne od automatyzmu w reagowaniu na pojawiające się wydarzenia. Niekontrolowane reakcje bazują na twoich przeszłych doświadczeniach. Zatem, reagując nieświadomie nie rozwijasz się, lecz żyjesz w stagnacji, utrwalając stare wzorce postępowania. Dopiero świadome przeżywanie każdej chwili pozwala tobie, twojej duszy, żyć na nowo, według nowych kryteriów opartych na Miłości.

Świadome życie to pozwolenie sobie na spojrzenie z dystansu na to co dzieje się w tobie i wokół ciebie. Taka postawa jest twórcza. Pozwala, aby napływające Światło i Miłość pomogły dane wydarzenie, a nic nie dzieje się przypadkowo, ujrzeć w innej perspektywie, doświadczyć je i zareagować na nie zgodnie z Miłością. Natomiast nieuświadamianie sobie znaczenia każdej przeżywanej chwili nie pozwala dostrzec całego bogactwa, jakie życie ofiaruje dla rozpoznania wszystkiego co negatywne w tobie i odłożenia tego do oczyszczenia. Dlatego ćwicz się w byciu uważnym. 

Nie sposób przecenić znaczenia uważności dla duchowego wzrastania. Postawa uważności i dystansu wobec zachodzących wydarzeń, jeżeli w następstwie tego będziesz kierował się Miłością, a nie reagował według starych zakodowanych wzorców, ogranicza rolę ego w twoim życiu. To wówczas dusza przejmuje kontrolę nad twoim życiem, nie zaś ludzkie ego. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy twojej postawie uważności będzie towarzyszyło otwarcie serca i kierowanie się nim, nie zaś tylko umysłem. Umysł nie może być decydującym czynnikiem dla podejmowanych przez ciebie działań. Na umysł bowiem w znacznym stopniu oddziałuje ludzkie ego. Umysł zaś powinien być instrumentem duszy, Miłości, Światła.

Kocham ciebie i z Miłością prowadzę ku Światłu, ku naszemu ukochanemu Ojcu, który jest wszystko we wszystkim. 

Chrystus”

 

Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.