Przekazy Duchowe

Myśl i postępuj tak jak Bóg – Jezus

Myśl i postępuj tak jak Bóg – Jezus

Myśl i postępuj tak jak Bóg - Jezus

”Ufaj Bogu bezgranicznie. Mocą miłości, mocą zawierzenia się Bogu, oddalaj wszystkie myśli, które podważają twoją wiarę, twoją ufność w miłość i moc Boga w tobie.” 

Przekaz duchowy  odebrał Stanisław G. 24 stycznia 2008 r. godz. 6.36

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele. Czy mogę prosić o przekaz?

Tak. Możesz. Mówi Jezus,

Pozdrawiam ciebie. Przynoszę tobie Światło Boga, aby prowadziło ciebie bezpiecznie na twojej drodze życia. Przyjmij z wdzięcznością ten dar Ojca i pozwól, aby rozgościł się na trwałe w tobie.

Ufaj Bogu bezgranicznie. Mocą miłości, mocą zawierzenia się Bogu, oddalaj wszystkie myśli, które podważają twoją wiarę, twoją ufność w miłość i moc Boga w tobie. Uświadamiaj sobie nieustannie, zwłaszcza w chwilach twojej słabości, obecność w tobie Boga, twego najlepszego przyjaciela, pragnącego się w tobie odradzać dla twojego dobra i Jego chwały. Wiesz przecież, że Bóg, Który zamieszkuje w tobie, i w Którym cały jesteś zawarty, Jest Bogiem Wszechmocnym, dla Którego nie ma rzeczy niemożliwej dla udzielenia pomocy Swemu dziecku, które z wiarą i zaufaniem, z całego serca swego, prosi Go o pomoc, o przewodnictwo, o ochronę. Korzystaj z tego daru Boga, ofiarowującemu się tobie nieustannie.

Myśl, odczuwaj, postępuj tak jak by na twoim miejscu postępował Bóg, którego cząstką jesteś. On pragnie odradzać się w tobie najpełniej i najpiękniej, tak jak tylko na to pozwala twoje przyzwolenie i twoja ludzka natura. Z całego serca radzę tobie, abyś tak jak Ja, także i ty, całkowicie powierzył się Bogu jako Jego ofiarny, skromny, pełny pokory i uważności instrument. Czyń tak, aby Bóg jak najlepiej przejawiał się w tobie, aby dobrze się czuł w twojej obecności, jako akceptowany i kochany przez ciebie. On kocha ciebie pełnią Boskiej miłości, bezwarunkowej, czystej, nie oczekującej niczego od Swego dziecka. Mimo, że Bóg jest pełnią i niczego w związku z tym nie potrzebuje, pragnie On miłości Swego dziecka, tak jak miłości pragnie każda żywa istota. Daruj więc Bogu swoją miłość i swoje zaangażowanie w ofiarnej służbie Jemu. Z radością zawierzaj się Bogu i z ufnością poddawaj się Jego prowadzeniu, przewodnictwu i ochronie. Oddaj swoje serce Bogu, do Jego dyspozycji, i siebie całego. On bowiem stworzył ciebie, odradza się i wzrasta w tobie razem z tobą. Jesteś z Nim w Jedności i nic nie może tego zmienić, gdyż On nie może odrzucić ciebie jako Swojej cząstki. Zatem, i ty nigdy nie odrzucaj Boga, w którym cały jesteś zawarty. Doceń miłość Boga jaką darzy ciebie, zawsze i wszędzie, bez względu na twoje zachowanie, czy twój stosunek do Niego. Uczyń wszystko co w twojej mocy, abyś stale pogłębiał z Bogiem więzy miłości, stając się Nim, w pełnej Jedności serc Waszych. Bądź zawsze z Nim w świętej komunii, pełny radości i oddania Mu za wszystko co dla ciebie czyni.

Jesteś wielki Jego miłością. Dlatego niech będzie twoim największym pragnieniem pogłębianie z Bogiem więzów miłości, pozwalając Mu na pełne przejawianie w tobie całego bogactwa, piękna i wielkości Boga, na tyle na ile pozwala na to twoja ludzka natura.

Z miłością,

Jezus”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *