Przekazy Duchowe

Moc modlitwy

Moc-modlitwy

Moc modlitwy

”Przysłuchuję się twoim modlitwom płynącym z głębi serca, z głębi duszy. Wielka jest moc takich modlitw. One podnoszą twoją świadomość ku Źródłu i wówczas wielkie dary Ojca spływają dla ciebie, a przez ciebie dla Ziemi i jej mieszkańców, zgodnie z intencją twojej modlitwy.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Nauczyciel Miłości Saint Germain,

Przysłuchuję się twoim modlitwom płynącym z głębi serca, z głębi duszy. Wielka jest moc takich modlitw. One podnoszą twoją świadomość ku Źródłu i wówczas wielkie dary Ojca spływają dla ciebie, a przez ciebie dla Ziemi i jej mieszkańców, zgodnie z intencją twojej modlitwy. Pogłębiaj w trakcie modlitwy jedność z Bogiem, Ojcem-Matką. Czuj więź łączącą Go z tobą. Pozwól, wręcz proś, aby w trakcie modlitwy duszy twojej, gdyż tak się módl, On darował się w całej pełni tobie i tym wszystkim, w których intencji się modlisz. Modlitwa płynąca z umysłu niewielką ma moc sprawczą w intencji, w której się modlisz. Umysł nie ma bowiem bezpośredniego kontaktu z twoją Jaźnią, gdzie zamieszkuje święta obecność JAM JEST, Źródło Boga w tobie. Umysł może natomiast, gdy jest sługą duszy twojej, sługą Miłości, a tak być powinno, pomagać w wyborze intencji modlitewnych, wspierać duszę i ducha w modlitwie, być ich narzędziem. Jednakże przy odmawianiu modlitwy, najlepiej modlitwy dziękczynnej, a jeszcze lepiej modlitwy wdzięczności, moc ma tylko modlitwa płynąca z duszy twojej. Modlitwa powinna być, jak to niekiedy mówicie, żarliwa, pochłaniająca was, którzy darowujecie się Bogu w tym akcie jedności z Nim. Bądź w kontakcie z duszą twoją, wspieraj ją, w jedności z Nią bądź, będąc jednocześnie w jedności z Bogiem, z Ojcem-Matką.

Proś Boga o pomoc w doskonaleniu twoich modlitw. Jest to bardzo ważne dla podnoszenia skuteczności modlitw. Nie sposób przecenić znaczenia modlitwy w życiu człowieka. Ona może wręcz uskrzydlić duszę twoją, co z kolei przekłada się na przejawiającego się i ofiarowującego się w tobie Boga, z korzyścią dla ciebie, z korzyścią dla twojej modlitewnej intencji. W trakcie modlitwy duszy, płynącej z czystego serca, jesteś Bogiem w działaniu, będącym z Nim w jedności.

Z uwagi na potężną moc modlitwy duszy, będącej w jedności z tobą i z Bogiem, zważaj na twoje modlitewne intencje, aby były zgodne z Miłością i z uniwersalnymi prawami życia. Źle byłoby, aby modlitwa twoja nie była zgodna z tymi fundamentalnymi prawami, gdyż wówczas na swoim ciele możesz odczuć przywołane do życia skutki takiej modlitwy. Toteż, modląc się w konkretnej intencji, niechaj twoja intencja będzie czysta, i zawsze dodawaj przykładowe słowa „jeżeli taka jest Twoja wola Boże, a jeżeli nie, to niech się stanie według Twojej woli”. Tym sposobem zapraszasz Boga, Który jest bezwarunkową Miłością i najwyższą Kosmiczną Inteligencją, do dokonania stosownej korekty w twojej intencji modlitewnej, aby końcowy efekt modlitwy był zgodny z Jego planami, a te odzwierciedlają tylko Miłość, bo taka jest natura Boga.

Módl się przykładowo w intencji bycia w jedności z Bogiem całego Jego stworzenia, w intencji bycia ofiarnym i posłusznym narzędziem Miłości w rękach Boga, w intencji transformacji i transmutacji ciebie, ludzkości, Ziemi, Wszechświata. Możesz także modlić się w intencji pokoju, czy w intencji urzeczywistniania radości życia na tej pięknej planecie, perle Boga. Takie modlitwy wspomagają procesy zachodzących obecnie zmian w duszach, w ciałach dzieci ludzkich, na planecie, na której żyjesz.

I ważne. Modlitwa powinna być zawsze w konkretnej intencji, choćby ogólnie sprecyzowanej. Należy unikać modlitwy bez intencji, bez konkretnego celu, a więc modlenia się tak sobie, gdyż takiej modlitwie trudno się zmaterializować, aby „słowo ciałem się stało”.

I rzecz równie ważna. Jeżeli modlisz się w danej intencji, to uwierz, że to o co się modlisz, staje się z woli Boga wszechmogącego, wszechmiłującego, wszechmądrego, którego cząstką jesteś. Bez twojej niezachwianej wiary w realizację intencji modlitwy, jej efekty mogą okazać się marne. Dlatego ufaj Bogu. Rozwijaj w sobie tę ufność. I bądź też cierpliwym. Twoja modlitwa została wysłuchana. Daj Wszechświatowi czas na jej urzeczywistnienie. Nie przeszkadzaj swoimi dylematami, czy wątpliwościami. Ufnie wszystko zostaw Bogu, gdyż On wie lepiej, a On jest Miłością.

Rozwijaj ufność do Boga, także w trudnych chwilach twego życia, choć może to być wtedy trudne, ale warte jest zachodu. Za wszystko dziękuj Bogu, także za zdarzenia niemiłe tobie. Wiedz wówczas, że po prostu doświadczasz tego co sam, jako cząstka Boga, a więc mikrostwórca, powołałeś do życia. Musisz w pierwszej kolejności ten stan rzeczy zaakceptować, jako jego stwórca, gdyż na nikogo innego winy zwalić nie możesz, a następnie prosić Boga z całego serca o uzdrowienie danej sytuacji zgodnie z Jego wolą. A najlepiej, będąc uważnym, przeciwdziałając w porę takim sytuacjom, obserwuj siebie i swoje otoczenie, aby dojrzewające w tobie wydarzenie, którego jesteś stwórcą, nie przejawiło się w twoim życiu jako cios losu. Wszechświat przedtem wysyła tobie odpowiednie sygnały i nie bądź na nie głuchy. Bądź na nie otwarty, gdyż wówczas jest najwyższy czas na oczyszczenie danej sytuacji, czy zadośćuczynienie temu coś spowodował, a co jeszcze nie ujawniło się na planie fizycznym twojego życia. Bycie uważnym i urzeczywistnianie sygnałów wzywających do uzdrowienia tego, co negatywne, a co nie ujawniło się jeszcze, jest przejawem mądrości duchowo dojrzałego człowieka. Bądź takim. Zawczasu, w jedności z Bogiem, uzdrawiaj twoje życie.

Pozdrawiam ciebie i pozostawiam w Moim Świetle i pod Moją ochroną.

Twój przyjaciel,

Saint Germain”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 1

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *