Przekazy Duchowe

Kontakt z Wyższym Ja – Wyższe Ja

Kontakt z Wyższym Ja – Wyższe Ja

Radość życia - Bóg Źródło

”Ważne jest, aby we wszystkim co czynisz, było więcej radości, bo radość to Miłość. Ja jestem Miłością, a będąc Nią, jestem radością.Radość z Miłością zazębiają się. Dlatego kontroluj siebie, abyś był radością.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Dążenie do Świadomości Chrystusowej to cel godny każdego dziecka inkarnującego się na Ziemi. Postępuj w tym dziele metodycznie, tak jak to czynisz. Jeżeli będzie ci towarzyszył taki zapał jaki przejawiasz dotychczas, to nie miej obaw o efekty. One przyjdą znacznie szybciej niż myślisz. Zaufaj Mnie, Który w tobie jest zawsze obecny, Który także pragnie twego wzrastania, bo to jest i Moje wywyższenie w tobie, bo jednią jesteśmy. Ojciec i ja, jedno jesteśmy. Znasz tę afirmację Jezusa?

Otaczam ciebie Światłem Mojej Miłości. Troskliwie troszczę się o ciebie, chronię, prowadzę przez życie, zresztą na wszystkich twoich polach i wymiarach. Twoje życie toczy się pomyślnie i nie ma żadnych powodów do zbędnych niepokojów z twojej strony. Doświadczaj całego bogactwa i piękna jakie daje życie na Ziemi, w jedności ze Mną, a Ja wszystko to wywyższę dla Naszego wspólnego dobra.

Ważne jest, aby we wszystkim co czynisz, było więcej radości, bo radość to Miłość. Ja jestem Miłością, a będąc Nią jestem radością. Radość z Miłością zazębiają się. Dlatego kontroluj siebie, abyś był radością.

Po przekazie odmów modlitwę w intencji radości. Może warto byłoby pomyśleć nad opracowaniem odpowiednich afirmacji w intencji podnoszenia poziomu radości w twoim życiu. Myślę, że warte to jest twojego zachodu.

Pozostawiam ciebie pod Moją ochroną i opieką.

Z Miłością,

Bóg, Ojciec-Matka, Źródło”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *