Przekazy Duchowe

Jak otworzyć się na Światło – Stwórca

Jak otworzyć się na Światło - Stwórca

Przekaz odebrał Stanisław G., dn. 20.06.2006 r., godz. 5.25
„Z Kim rozmawiam?
Ze Stwórcą,
(-)

Pytanie: Co mam robić, aby do Ciebie zbliżyć się i lepiej Tobie służyć?

Napełniaj Twoje wnętrze Światłem i Miłością. Otwieraj się na te Energie i pozwól, aby One głęboko wniknęły w Ciebie. W Świetle i w Miłości jest Potężna Siła uzdrawiająca i oczyszczająca. Światło i Miłość zawierają również w sobie Kosmiczną Inteligencję i Moc przejawiania się Jej w ludzkim dziecku. Im szerzej otworzysz się na te Boskie Energie, tym więcej Jej do Ciebie napłynie i tym szybciej dostroisz się do rytmów wibracji całego Kosmosu.

Pytanie: Co robić, aby szerzej otworzyć się na Światło, Miłość, Boga? Przecież ja tego pragnę.

W Tobie jest jeszcze dużo lęków, także lęku przed Bogiem. Te lęki blokują przepływ Światła i Miłości. Te lęki należy rozpuszczać siłą Światła i Miłości. Afirmuj Obecność w Sobie Światła, Miłości i Boga. Dziękuj Mi za wszystko co dzieje się w Twoim życiu. W dziękczynieniu leży potężna Siła uzdrawiająca. Aktywujesz tym sposobem w Swoim wnętrzu Mnie Boga, który Jest Światłem i Miłością. Ujawnia się w Twoim wnętrzu Moja Boska Obecność. Rozpuszczam wówczas w Tobie wszelkie lęki i blokady, hamujące dopływ do Ciebie Boskich Uzdrawiających Energii. Pomocna też będzie Twoja spowiedź Mnie ze wszystkich Twoich grzechów. Taka spowiedź oczyszcza Twoje wnętrze.
Uświadom Sobie, że masz wolną wolę i Ja nie mogę wniknąć w Ciebie, jeżeli uprzednio nie uzyskam na to Twojej akceptacji. Ty zaś, to nie tylko Twoja świadomość, którą kontrolujesz świadomym umysłem. Ty, to również cała Twoja sfera podświadomości, z całym bagażem różnorodnych doświadczeń, tak harmonijnych, jak i nieharmonijnych, a więc także lęków i obaw, hamujących dopływ Światła i Miłości.
Pracuj z afirmacjami JAM JEST w kierunku zmiany w Twoim wnętrzu wizerunku Boga, na Boga Miłości, Dobroci, Łagodności, Piękna, Przebaczenia, Przygarniającego do Swego Serca ludzkie dziecko. Tym sposobem będą topniały kolejne lody hamujące do Ciebie dopływ Światła i Miłości. Nieustannie proś Mnie o uświadomienie Mojej Obecności w Tobie, o Moją aktywność w Twoim wnętrzu, o pomoc w oczyszczaniu i uzdrawianiu życia. Napisz odpowiednią modlitwę do Mnie. Wczuwaj się, jakie wibracje ona w Tobie wytwarza. Zapraszaj do tej modlitwy wszystkie aspekty Ciebie, aby zaakceptowały Mnie Boga w Twoim życiu, który jest Bogiem Miłości, Bogiem Przebaczenia, Całym przebaczeniem, Całym szczęściem, Mądrością, pokojem i harmonią.
To jest Twoja praca do wykonania. Ja będę Tobie pomagał ją wykonywać, jeżeli poprosisz Mnie o to. Chętnie włączę się w proces całościowego uzdrowienia Ciebie, ze wszystkiego co przeszkadza Tobie odczuwać i doświadczać pełni Swojej Boskości. Jesteś bowiem dzieckiem Boga, gdyż stworzyła Ciebie Boska Miłość.
Ufaj Mi, powierzaj się Mnie całkowicie, a cały Wszechświat włączy się w proces uzdrowienia Ciebie, w proces przygotowania Ciebie do zadań ukierunkowanych na służbę Bogu, Ziemi i Wszechświatowi.
Ciesz się, że podjąłeś służbę Ratownika Ziemi, ludzkości i Wszechświata. Wiele Istot Światła i Miłości pracuje z Tobą, aby przygotować Twoje ciało, także kosmiczne, do nowych czekających Ciebie zadań. Niech w większym niż dotychczas zakresie Twoja uwaga i percepcja będzie ukierunkowana na sferę duchową, na Mnie, na Światło i Miłość. Tym sposobem przyciągasz do Siebie Najwyższe Kosmiczne Energie, podnoszące Ciebie na wyższy etap rozwoju.

Stwórca”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.