Przekazy Duchowe

Droga do Boskości – Jezus Chrystus

Droga do Boskości - Jezus Chrystus

Droga do Boskości - Jezus Chrystus

”Człowiek, który jest osadzony w paradygmacie dualności, jest zamknięty na Boga, którego uważa, błędnie zresztą, za Istotę oddzieloną od Niego. Tym samym taki człowiek nie jest gotowy dla otwarcia się na świadomość Chrystusową, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, co jest pragnieniem każdej rozbudzonej i świadomej swojej Boskości duszy.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus, Zbawiciel,

Uczestniczyliśmy, bo o to prosiłeś i czyń to nadal, w modlitwach i dekretach Fioletowego Płomienia w intencji wzrastania ludzkości do poziomu świadomości Chrystusowej (Chodzi tutaj o prace zalecane w publikacji Kim Michaels: „Chrystus rodzi się w tobie, odpowiedzi na pytania nie zadane”; Wydawnictwo Rzeka Życia, 2009). Jak to zapewne zauważyłeś energetyka tych duchowych prac była bardzo duża. Wiele Światła i Miłości za twoim pośrednictwem spłynęło na Ziemię oraz w serca i umysły tych twoich współbraci, którzy podobnie jak ty są gotowi kroczyć na ścieżce Światła i Miłości, dla zjednoczenia się ze świadomością Chrystusową. Byłoby bardzo dobrze, aby takich prac było znacznie więcej. Proś Nas Nauczycieli do udziału w modlitwach i w dekretach Fioletowego Płomienia w tej intencji. Ogólnie, każda twoja duchowa praca podejmowana w tej intencji zbliża ciebie do świadomości Chrystusowej. Wykonuj te prace z zaangażowaniem i wiarą w końcowy sukces. Oddaj się, całego siebie, w służbę Światłu i Miłości. Takim byłem Ja, kiedy przebywałem w szacie ziemskiej człowieka. Takim też jestem obecnie, przebywając w świetlistych obszarach Niebios.

Wspieram ciebie na twojej drodze do Boskości. Czynisz to zawsze, gdy nawiązujesz kontakt z Nauczycielami w trakcie modlitwy, czy innych duchowych prac. Odczuwaj Moją obecność w tobie, jak przykładowo teraz kiedy poruszam w tobie elementy twoich duchowych ciał, przez które przejawiam się w tobie. Jesteś w polu Mojego Światła, Mego promieniowania. Otwórz się na Moje Boskie Światło, darowane Mi przez Boga, aby rozprzestrzeniać Boskie energie, także i na ciebie, będącego promieniem Boga. Piękniej i stawaj się coraz dojrzalszym przejawem Boskości. Bóg, Ziemia, Wszechświat potrzebuje ofiarnych i pełnych Miłości ludzkich dzieci, za pośrednictwem których zaprowadzane jest Światło i Miłość na Ziemię, a także i inne obszary upadku w tej części Wszechświata. Nie ustawaj w doskonaleniu się jako narzędzie Światła i Miłości w rękach Miłości i w rękach Boga, Który Jest Miłością, a także i w Naszych rękach – twoich Nauczycieli. Możemy efektywnie działać na tej planecie tylko za pośrednictwem ludzi świadomych swojej Boskości.

Pogłębiaj w sobie jedność z Bogiem i z wszelkim stworzeniem. Czyń wszystko co w twojej mocy, aby jedność człowieka z Bogiem, z całym stworzeniem, stanowiła paradygmat współczesnego człowieka. Bez świadomej jedności droga do Boskości Ziemi i ludzkości będzie trudna, bolesna, wyboista. Módl się w intencji pogłębiania przez ludzkość świadomości jedności z Bogiem, z wszelkim stworzeniem. Byłoby dobrze, abyś po przekazie odmówił modlitwę w tej intencji.

Uświadom sobie, że paradygmat jedności, o którym tutaj mówimy, jest istotnym krokiem na drodze do uzyskania świadomości Chrystusowej przez człowieka. Człowiek, który jest osadzony w paradygmacie dualności, jest zamknięty na Boga, którego uważa, błędnie zresztą, za Istotę oddzieloną od Niego. Tym samym taki człowiek nie jest gotowy dla otwarcia się na świadomość Chrystusową, która prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, co jest pragnieniem każdej rozbudzonej i świadomej swojej Boskości duszy.

Twoja dusza jest rozbudzona. Ponagla ciebie do wzmożenia działań przybliżających do Boga. Ona wie dobrze, i wskazuje tobie na to, że nie tylko jesteś gotowy do uzyskania świadomości Chrystusowej, ale jest ona w twoim zasięgu. Czuj się jako jeden z tej symbolicznej liczby 10.000 ludzkich dzieci, o których napisano, gotowych już na uzyskanie tego wspaniałego charyzmatu Ducha, co jest, a co podkreślam, w twoim zasięgu. Wszechświat uważnie obserwuje ciebie, dodaje tobie otuchy, wskazuje na potrzebę wytrwałości w podążaniu drogą do oświecenia i wyzwolenia się z kręgu ponownych narodzin. Twoja nagroda jest wielka. To już rzeczywistość z Naszej duchowej perspektywy. Podążaj więc do Światła, do Boskości, bo tam jest twoje miejsce i masz wszystko co potrzeba, a nawet i więcej, aby ten szczytny stan osiągnąć.

Z Miłością,

Jezus Chrystus

Moje dziecko kochane. Pozwól wysłuchać kilka słów ode Mnie, od Boga, Który Jest Miłością. W pełni podzielam ocenę Jezusa o twojej gotowości w uzyskaniu duchowego wyzwolenia spod władzy materii. Jesteś istotą duchową, a więc nie materialną, aczkolwiek działającą w materii planety Ziemi, aby zwrócić Ją duchowemu światowi Światła i Miłości. Jesteś sługą Światła i Miłości, co zauważam i doceniam. Wywyższam ciebie na twojej drodze do Mnie. Podaję tobie pomocną dłoń, nawet gdy tego nie widzisz. Otaczam ciebie ochroną, Światłem Mojej Miłości, abyś mógł, na tyle na ile to jest w twojej mocy, powierzyć się wzniosłej służbie w zaprowadzaniu na Ziemi królestwa Miłości. W Moim zamierzeniu Ziemia ma być, i będzie, oazą Światła i Miłości w tej części Wszechświata. Jej duchowe bogactwo będzie promieniowało na wielkie obszary Wszechświata. Z tego powodu Ziemia i życie na Niej jest dla Mnie cenne, a wszyscy ci, którzy uczestniczą w procesie wznoszenia Jej z upadku do Boskości, są wielcy w Moich oczach. Misja, w której od eonów uczestniczysz, była niejednokrotnie trudna i bolesna, tak dla Ziemi, jak i dla Was Ratowników. W procesie tym uzyskaliście unikalną wiedzę i doświadczenie, które jest dla każdego z was wielkim kapitałem na przyszłość, która jest wieczna. Docenisz to już niebawem, bo proces wznoszenia Ziemi w wyższe oktawy Światła przebiega zgodnie z Moimi oczekiwaniami i niedługo będziesz doświadczał tego swoimi zmysłami, tak materialnymi, jak i duchowymi. To jest rzeczywistość z Mojej perspektywy.

Problemem jest tylko jakim kosztem nastąpi ten proces. Im więcej ludzi uzyska duchową świadomość, przebudzi się do Boskości i będzie uczestniczyło w procesie wznoszenia się Ziemi, jej przewymiarowywania, tym harmonijnie procesy te będą przebiegać. Bądź, tak jak to ma dotychczas miejsce, kanałem dla przepływu Światła i Miłości na Ziemię. W miarę wzrastania w tobie duchowej świadomości będziesz świadomy charakteru swego uczestnictwa w tych procesach. Twoja dusza, twój Duch, mają szeroki wgląd w duchowe prace jakie mają miejsce na Ziemi. Jako człowiek wiedz, że tak jest i akceptuj aktywnie swoje uczestnictwo w tym wzniosłym dziele.

Dodaję tobie otuchy i zachęcam do wzmożenia aktywności w procesach ukierunkowanych na podnoszenie Ziemi i życia na Niej do Boskości. Wiedz, że jesteś przeze Mnie chroniony. Dużo odjąłem tobie z tego co ciebie obciążało i jeszcze odejmę w miarę twojego wzrastania. Doceń te akty Mojej Miłości. Chronię i prowadzę ciebie, bo prosisz Mnie o to, i dajesz świadectwo twego oddania Ziemi, ludzkości i Mnie, jako Stwórcy wszystkiego, co jest.
Z Miłością,

Ojciec-Matka, Źródło”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *