Przekazy Duchowe

Czyste intencje – Jezus Chrystus

Czyste-intencje-Jezus-Chrystus

Czyste intencje - Jezus Chrystus

”Ważne jest, abyś zmienił nastawienie do swojej działalności i aktywności tutaj na Ziemi, aby nie była koncentrowana na prowadzenie twoich „własnych” spraw, lecz na urzeczywistnianie wspólnego dobra. Pracuj z takim nastawieniem.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Z Kim rozmawiam?

Zgłasza się Jezus Chrystus Zbawiciel,

Moją Moc przesyłam tobie. Przyjmij Ją z wdzięcznością. To jest dar Boga, Ojca-Matki, Źródła, z Którym Jestem w nierozerwalnej jedności, tak jak i ty jesteś. Przesyłam również Moje łaski, dary, błogosławieństwa, odwzajemniając twoje akty Miłości kierowane do Nas – Nauczycieli Miłości, za pośrednictwem Boga. Uczestnicz aktywnie w tych pięknych i miłych Bogu przejawach rozprzestrzeniania się Miłości, jaką Jest Bóg, z Którego Ducha wszyscy zostaliśmy stworzeni.

Wyrażaj wdzięczność Bogu za dar życia, za wszystko czego doświadczasz. Nie oceniaj rzeczywistości, w której uczestniczysz, według ludzkich kryteriów dobra i zła. We wszystkim jest obecny Bóg i wszystko co dzieje się w twoim życiu jest ostatecznie ukierunkowane na twój wzrost. Odrzuć więc ludzkie osądy na rzecz Miłości, Która niech będzie twoim jedynym drogowskazem w życiu. To w Miłości jest osadzone Boskie prawo, do którego ziemskiemu prawu jest jeszcze daleko.

Pogłębiaj jedność i związki Miłości z Bogiem, ze wszelkim stworzeniem, w którym Bóg się przejawia, tak jak przejawia się w tobie i przez ciebie. Afirmuj bycie przez ciebie doskonałym narzędziem Światła i Miłości w rękach Boga i doskonałym polem dla Jego przejawiania się w tobie i przez ciebie. Afirmuj to często. To jest potężna afirmacja, otwierająca ciebie na Miłość, mądrość i moc Boga, które to Boskie przymioty tym sposobem uaktywniasz w sobie. W twojej duszy zawarty jest darowany tobie potencjał Boga-Stwórcy, abyś ten prawdziwy skarb rozwijał z Miłością i dla Miłości, w jedności z Bogiem, dla dobra całego stworzenia oraz Boskiej chwały.

Patrz na swoje życie przez pryzmat jedności z Bogiem i całym Jego stworzeniem, a wówczas twoje życie będzie służbą Światłu i Miłości, a także udziałem w całym bogactwie jakie ma tobie do zaofiarowania duchowy Wszechświat Światła i Miłości. Dodawaj swoje „cegiełki” do tego niewyobrażalnie bogatego skarbca, abyś i ty czerpał z niego to co ci potrzeba do godziwego i pełnego Miłości życia, a nawet i więcej, abyś darował swoim braciom i siostrom to co masz w nadmiarze.

Ważne jest, abyś zmienił nastawienie do swojej działalności i aktywności tutaj na Ziemi, aby nie była koncentrowana na prowadzenie twoich „własnych” spraw, lecz na urzeczywistnianie wspólnego dobra. Pracuj z takim nastawieniem. Wypleniaj z całą stanowczością ze swego umysłu, z pomocą Fioletowego Płomienia, mocą obecności JAM JEST, wszelkie przejawy odrębności, czy pracy ukierunkowanej na własny rachunek, dla osiągnięcia swoich indywidualnych korzyści. Z takim nastawieniem do życia, do pracy, do twojej aktywności należy definitywnie skończyć. Praca z takim nastawieniem nie przynosi duchowych korzyści, a w dalszej perspektywie nie przyniesie też korzyści na twoim planie materialnym. Z braku Miłości będzie on wiądł i wysychał, tak jak rośliny nie podlewane odżywczą wodą. Dlatego zważaj na czystość intencji wszystkich twoich działań, czy są zgodne z Miłością, służbą Bogu, Ziemi, ludzkości, czy też są w nich jeszcze zawarte stare programy dla osiągania własnych tylko korzyści. To jest twoja praca duchowa. Jeżeli będziesz podnosił jakość swoich intencji, ukierunkowując je na służbę Światłu i Miłości, pozytywne efekty dostrzeżesz także na planie materialnym.

Istotne jest bycie uważnym na wszystko co dzieje się w twoim życiu, w twoich odczuciach, uczuciach i myślach, a także w twoim otoczeniu. Pracuj więc nad podnoszeniem poziomu twojej uważności i spostrzegawczości, aby żyć chwilą obecną, aby być „tu i teraz”. Módl się w tej intencji.

Pogłębiaj też ufność i poziom twojego zawierzenia się Bogu. Traktuj Boga jako swojego najlepszego przyjaciela, którego w tej roli nie zastąpi żadna istota. Nieustannie odnawiaj z Bogiem więzy Miłości, przyjaźni i wszelkie inne umacniające z Nim twoją jedność. Bóg jest otwarty na wszelkie propozycje jakie Mu z Miłością zaofiarujesz, które w razie potrzeby przekształci, dostosuje, wzbogaci dla Waszego wspólnego dobra, które zawsze ma na uwadze dobro całego stworzenia, gdyż wszystko jest jednością.

Miej świadomość, że Bóg, Który Jest Miłością, obecny jest we wszystkim, kochając z równą Miłością każdą istotę, w której przejawia się. Z taką Miłością Bóg kocha ciebie. Odwzajemniaj tę Miłość, tak często jak to jest możliwe. Twój akt Miłości jest zawsze przez Boga przyjęty i odwzajemniony dla twojego najwyższego dobra. Nie zapominaj też, że kochając i obdarowując bliźniego, kochasz i obdarowujesz Boga w nim obecnego. Tym samym doświadczasz odwzajemnionej Miłości Boga, jednakże nie koniecznie za pośrednictwem tej osoby, a za pośrednictwem innego dziecka Boga. Bądź więc uważny, abyś nie gubił darów Boga.

Wszystko jest jednością w Bogu. Żyj z taką świadomością. Oddzielność to iluzja umysłu, którą przejrzyj, aby nie była tobie przeszkodą na drodze Światła i Miłości, na drodze duchowego wzrastania.

Z miłością,

Jezus Chrystus”
Powrót do listy

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *