Przekazy Duchowe

Wykorzystujcie wiedzę duchową – Bóg, Miłość i Światło w Jedni

Wykorzystujcie wiedzę duchową – Bóg, Miłość i Światło w Jedni

Wykorzystujcie wiedzę duchową - Bóg, Miłość i Światło w Jedni

”Gdy masz dostatecznie rozwinięty zmysł duchowej komunikacji, świadomość ważności nieustannego dostrajania się do Źródła, potrzebę konsultacji duchowych, rzeczywistą umiejętność korzystania z wiedzy spirytualnej, to można śmielej pogłębiać kontakt z ciało-umysłem, duchami natury, ze świadomością zwierząt i roślin.”

Przekaz duchowy otrzymał Mariusz Brzoskowski

”Cieszy Mnie niezmiernie (Ojciec, Matka, Bóg w Jedni), że wykorzystujesz wiedzę duchową, że jest ona dla Ciebie wskazówką, drogowskazem, podpowiedzią. To jest bardzo duża umiejętność świadcząca o wyższej świadomości, rozwinięciu zaufania do rozwiązań w Duchu Miłości, w wiedzy i Energii Uniwersalnej, ponadczasowej, transcendentalnej.

To, że otrzymujesz teraz mniej przekazów pisemno-mentalnych nie oznacza w żaden sposób pozostawienia, opuszczenia Ciebie przeze Mnie i moich posłańców, Twoich kosmicznych i duchowych braci i sióstr.

Wręcz odwrotnie, świadczy o Twoim rozwoju, o tym, że przyszedł czas jeszcze pełniej wykorzystywać zdobyte umiejętności i wiedzę w codzienności, z jednoczesnym poszerzaniem odbioru niewidzialnego, a dostrzeganego tylko bardzo czułymi parazmysłami. Uczysz się języka Światła, komunikacji bez myśli, gdzie nie ma słów, zdań, a są tylko stany czucia, wiedzenia, zaufania wewnętrznej mądrości.

Zastanawiałeś się nad tym, czy to, co mówi ciało jest ważniejsze od tego, co przekazuje nadświadomość, świat Ducha Miłości. Już zeszło olśnienie, przypomnienie sytuacji ze światem Natury, przyrody. Gdy masz dostatecznie rozwinięty zmysł duchowej komunikacji, świadomość ważności nieustannego dostrajania się do Źródła, potrzebę konsultacji duchowych, rzeczywistą umiejętność korzystania z wiedzy spirytualnej, to można śmielej pogłębiać kontakt z ciało-umysłem, duchami natury, ze świadomością zwierząt i roślin. Nie ulegniesz wtedy ich dużej sile i wrodzonej potędze istnienia, a pomożesz im wzrosnąć, wybrać rozwiązania wyższej jaźni, wskazać drogę rozwoju w Świetle i Miłości. I one: ciało, umysł, Natura chętnie skorzystają z takiego rozwiązania, z Boskiego prowadzenia.

Uczycie się teraz być na jeszcze wyższym poziomie harmonii, dostrojenia, wysubtelnienia. Stąd bardzo szybkie reakcje w ciele. Wszelkie dysharmonie znajdują prawie natychmiastowe odzwierciedlenie w życiu, w codzienności. Tworzenie, materializacja z reguły zajmuje trochę więcej czasu, ale taka jest natura tego Wszechświata, tej rzeczywistości, gęstości istnienia. Aby tworzyć uźródlone, doskonalsze kombinacje, trzeba być w jeszcze większej harmonii, stabilności, równowadze duchowo-umysłowo-cielesnej. Inaczej nowe będzie budowane na niestabilnym podłożu, nietrwałych fundamentach, którym brak amortyzacji wstrząsów życiowych, tego czegoś jak przy budowlach z zabezpieczeniem antysejsmicznym.

Trzeba mieć TO w sobie, we krwi, w umyśle, w ciele, prawdziwie i rzeczywiście (stabilność, harmonię, równowagę, wiarę). Sama wiedza nie wystarcza, trzeba ją jeszcze świadomie użytkować i przejawiać w codzienności, zarówno w najprostszych, jak i ekstremalnych warunkach.

To tyle, bo twoje dzieci czekają, bawcie się dobrze, ukochaj Je ode Mnie.

Miłość i Światło w Jednym”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *