Przekazy Duchowe

Wsłuchiwanie się w głos Boga

Wsłuchiwanie się w głos Boga

Wsłuchiwanie się w głos Boga

”Uświadamiaj sobie potrzebę bycia w telepatycznym kontakcie z Bogiem i czyń to. Otwieraj swoje wnętrze na Jego inspiracje. Zapraszaj Go do aktywnego uczestnictwa w twoim życiu. Zadawaj konkretne pytania. Wsłuchuj się w Jego głos. Uważnie obserwuj swoje otoczenie, gdyż On komunikuje się z tobą na wielu płaszczyznach i formach, także za pośrednictwem innych osób, w których także przebywa, a którzy mogą tobie coś istotnego zakomunikować.”

Przekaz duchowy odebrał Stanisław G.

”Słucham Was, Drodzy Nauczyciele!

Zgłasza się Nauczyciel Miłosści Saint Germain,

Pozdrawiam ciebie i cieszę się z naszego kontaktu. Dobrze, że od rana nawiązujesz z Nami kontakt, że pragniesz go i tym samym stajesz się czystym kanałem, nie tylko dla komunikowania się z Nami, ale także, co jest równie ważne, dla przesyłania za twoim pośrednictwem wysoko wibrujących energii, podnoszących świadomość Ziemi i wszystkich jej mieszkańców. Wszechświat potrzebuje wielu takich ofiarnych i czystych dzieci ludzkich dla transformowania planety. Czyń wszystko, co jest w twojej mocy, abyś doskonalił swoje umiejętności w byciu jak najczystszym kanałem dla komunikacji międzywymiarowej. Módl się do Stwórcy w tej intencji. Afirmuj tę sferę twego rozwoju duchowego.

Nie ustawaj w pracach nad podnoszeniem poziomu twego rozwoju. Może mieć to miejsce tylko wówczas, gdy stajesz się coraz pokorniejszym i posłuszniejszym narzędziem Miłości w rękach Boga. Staraj się być takim instrumentem. Czyń wszystko, aby Bóg, nasz Ojciec-Matka, czuł się dobrze w tobie i wzrastał w jedności z tobą, dla twojego i ludzkości dobra oraz Jego chwały. Cieszę się z twojego zaangażowania w kroczeniu na wewnętrznej drodze życia.

Wewnętrzne bogactwo duszy, o czym wiedz, promieniuje także na całą twoją zewnętrzną sferę przejawiania się w materialnej rzeczywistości. Zachowuj równowagę w obu tych płaszczyznach przejawiania się ciebie jako cząstki Boga. Osiągniesz taki doskonały stan będąc w nieustannej jedności z Bogiem w tobie obecnym, ze świętą obecnością JAM JEST. Afirmuj tę moc Boga w tobie i stań się nią. Bądź Bogiem w działaniu w pełnej jedności z Nim. To twoja stała praca. Doskonal twój kontakt z Bogiem, aby coraz pełniej przejawiał się On w tobie i przez ciebie. Jesteś na najlepszej drodze dla osiągnięcia Boskiej doskonałości w szacie ziemskiej człowieka. Nie ustawaj w podejmowaniu działań ukierunkowujących ciebie na realizację tego najwspanialszego celu twojej duszy.

Wszechświat wspiera ciebie na twojej drodze życia. Dotyczy to zarówno twego życia duchowego, jak i przejawiania się w materialnej rzeczywistości. Dziękuj za wszystko czego doświadczasz. Wyrażaj Bogu, Ojcu-Matce, wdzięczność za Jego przejawianie się w tobie. Tym sposobem otwierasz się na Jego wzrastanie w tobie, a jest to jedynym wyznacznikiem twojego rozwoju. Pamiętaj o tym. Na swój rozwój duchowy patrz z punktu widzenia rozwoju Boga w tobie, Którego cząstką jesteś. Bez Niego nie istniałbyś, podobnie jak każdy z Nas.

Módl się, tak jak to czynisz dotychczas, w intencji pogłębiania świadomej jedności z Bogiem dla urzeczywistniania Miłości w twoim życiu, dla twojego dobra i dobra całego Wszechświata.

Raduj się także z osiąganych sukcesów. Pamiętaj, że radość z sukcesu, choćby dotyczyło to niewielkiego aspektu twojego życia, przyciąga następny. W ten sposób pozytywnie programujesz się i stwarzasz lepsze możliwości dla przejawiania się i wzrastania w tobie Boga, a tym samym i ciebie samego.

Podobną drogę życiową przechodziłem i Ja zanim osiągnąłem Boską Doskonałość. Zawsze jestem w jedności z Bogiem, jak i Jego posłusznym narzędziem. Tego samego życzę również tobie.

I na zakończenie, apeluję do ciebie. Kontaktuj się jak najczęściej z duchowym Wszechświatem Światła i Miłości. Jeden pisemny kontakt dziennie z Nami to absolutne minimum. Dobrze byłoby, aby takich kontaktów w ciągu dnia było więcej. Nie muszą być one długie. Ważne jest, aby twoja świadomość ukierunkowywała się coraz bardziej na sferę duchową. Nie oznacza to, abyś zaniedbywał sprawy materialne. Nic takiego. Będąc w kontakcie z Nami będziesz otrzymywał wskazówki jak prowadzić swoje sprawy tutaj na Ziemi, co pozwoli tobie uniknąć wielu potencjalnych kłopotów, gdybyś był zdany wyłącznie na siebie. Ponadto, w ciągu dnia nieustannie uświadamiaj sobie potrzebę bycia w telepatycznym kontakcie z Bogiem i czyń to. Otwieraj swoje wnętrze na Jego inspiracje. Zapraszaj Go do aktywnego uczestnictwa w twoim życiu. Zadawaj konkretne pytania. Wsłuchuj się w Jego głos. Uważnie obserwuj swoje otoczenie, gdyż On komunikuje się z tobą na wielu płaszczyznach i formach, także za pośrednictwem innych osób, w których także przebywa, a którzy mogą tobie coś istotnego zakomunikować.

Apeluję też do twojej codziennej życzliwości wobec twoich współbraci, z którymi idziesz przez życie. Bądź dla nich dobrym przykładem życzliwości w codziennym życiu. Niech się od ciebie uczą jak żyć godnie, sprawiedliwie i z życzliwością dla drugiego człowieka, wszelkiego życia. Wiesz przecież, że wszystko jest jednością w Bogu, Który we wszystkim jest obecny.

Pozostawiam ciebie w Moim Świetle, pod Moją opieką i ochroną.

Twój przyjaciel,

Saint Germain”

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *