Uzdrawianie Duchowe

Medytacyjny Krąg Uzdrawiania

Medytacyjny Krąg Uzdrawiania

Medytacyjny Krąg Uzdrawiania

Od 2020 roku Medytacyjny Krąg Uzdrawiania odbywa się głównie ONLINE w ramach cośrodowych prac medytacyjnych o godz. 20:00.

LIVE na Facebook w grupie „Prace medytacyjne Fundacja Świadomość Ziemi” oraz w wersji webinarowej. Link do webinaru zjadziesz  TUTAJ.

Bardzo wskazane jest, aby osoby proszące przyłączały się do tych medytacji osobiście, online lub duchowo-mentalnie. W ten sposób wnosisz swój własny wkład w proces uzdrowienia dla wszystkich. Można to zrobić poprzez modlitwę, medytację, zawierzenie siebie Źródłu Wszechistnienia dla uzdrowienia wszystkich proszących. Nie musi to trwać godzinę.  Wystarczy kilkanaście minut (my też nie medytujemy cały czas – rozmawiamy, potem idzie medytacja, po niej dzielimy się wrażeniami i jeżeli jest czas to pojawia się kolejna medytacja). Jeżeli nie ma takiej możliwości (jest się w pracy, opiekuje się dziećmi itp.), to wyraźmy intencję duchowo-energetycznego uczestniczenia w tych medytacjach i niezależnie w innym czasie pomedytujmy z tym tematem.

MEDYTACYJNY KRĄG UZDRAWIANIA

POTRZEBUJESZ UZDROWIENIA? TWOI BLISCY? NAPISZ LIST, EMAIL – ZADZWOŃ – PRZYŚLIJ SMS.
DOŁĄCZYMY TWOJĄ PROŚBĘ DO NASZYCH MEDYTACJI.  PRZYŁĄCZ SIĘ MENTALNIE, DUCHOWO I WZMOCNIJ PROCES UZDROWIENIA

11 stycznia 2011 roku Fundacja „Świadomość Ziemi” uruchomiła stały cykl uzdrawiających medytacji – Medytacyjny Krąg Uzdrawiania. Medytacje odbywają się co tydzień. W 2022
Jeżeli czujesz potrzebę pomocy innych ludzi, duchowego wstawiennictwa dla twojego uzdrowienia (twoich bliskich), to możesz przysłać do nas list, email, sms-a z podaniem imienia osoby i rodzajem dolegliwości, choroby. Twoją prośbę położymy w środku kręgu medytacyjnego, do którego zasiadamy regularnie od pięciu lat w Warszawie. Wiemy jak wiele dobrego przyniosły medytacje, które do tej pory prowadziliśmy. Wierzymy, że poprzez Medytacyjny Krąg Uzdrawiania, który działa poza czasem i przestrzenią (nie ma znaczenia odległość i miejsce gdzie przebywa uzdrawiana osoba, rodzina, związek), będziemy mogli pomóc większej ilości ludzi.

Na pewno zwiększysz moc uzdrawiania samem modląc się, pisząc prośby do Stwórcy i przyłączając się do medytacji (nie musi być to dokładnie o tym samym czasie; opis, przykłady próśb do Stwórcy znajdują się na naszej stronie tutaj – „Prośby do Źródła – Zawierzenie Miłości – List do Boga”).

UZDROWIANIE ENRGIĄ

ZIEMIA I LUDZKOŚĆ POTRZEBUJE WIELOWYMIAROWEGO UZDROWIENIA! POMÓŻMY ZIEMI, POMÓŻMY INNYM, POMÓŻMY SOBIE! MEDYTUJMY I PAKTYKUJMY UZDROWIENIE!

Większość, a pewnie każdy z nas ma coś do uzdrowienia – czy to na planie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym czy duchowym. Z reguły nie wiemy, co nam dokładnie dolega, a tym bardziej co jest faktyczną przyczyną tego stanu. To jak się uzdrowić, nie znając przyczyny? Co i w jakiej kolejności uzdrawiać? Czy problem jest tylko we mnie, czy też zaraziłem się od kogoś innego. A może od czegoś innego – wody, powietrza, ziemi, obcych?

UZDRAWIANIE PRZEZ ŚWIADOMOŚĆ

Kto pojmuje życie holistycznie, ten wie, że powinniśmy uzdrawiać siebie całościowo, na wszystkich poziomach. Kto wierzy w Moc Stwórczą, Boga, ten wie, że pierwotny impuls życia wypłynął z Ducha, z Czystej Bezwarunkowej Miłości. Dlatego też uzdrawiając ducha, uzdrawiamy także umysł i ciało.

JESTEŚMY Z DUCHA – ŻYJEMY W MATERII

Wszechświat, Kosmos, Ziemia, doświadczenie, umysł i zmysły pokazują nam, że procesy tworzenia i materializacji zajmują jakiś określony czas, że są one mniej lub bardziej długotrwałe. Występują również zjawiska kwantowe, niespodziewane, natychmiastowe, gdzie czasokres od przyczyny do skutku jest prawie natychmiastowy. Wtedy słyszymy o niezwykłych zjawiskach, cudownych uzdrowieniach, wyjściu z nieuleczalnych chorób, gdzie nie było już żadnej nadziei, poza jedną – Siłą Wyższą, Duchem, Bogiem.

ŹRÓDŁO UZDRAWIA – JEMU ZAWIERZAMY PROCES UZDRAWIANIA

Poprzez pobudzenie wyższej, holistycznej i duchowej świadomość w nas samych, zwrócenie się do Pierwotnej Mocy, do samego Źródła, korzysta się z najwyższych poziomów duchowego uzdrawiania, w wyniku których uruchamiają się również naturalne procesy samouzdrowiania. Bóg zna nasze potrzeby, możliwości, dolegliwości, problemy, choroby. Zna ich przyczyny, więc wie o wiele lepiej od nas, jak je uzdrowić. Gdy prosimy Stwórcę o pomoc, to Najwyższe Siły Miłości i Dobra rozpuszczają wzorce energetyczne naszych dolegliwości, chorób, problemów. Robią to z wyższego poziomu wiedzy, świadomości, doświadczenia, mądrości, uwzględniając całą złożoność naszego istnienia. Proces ten jest tak szybki, na ile jest to możliwe. Gdy powierzamy Bogu uzdrowienie, to mamy pewność, że w zgodzie z wyższym planem, wielowymiarowym przejawieniem, wszystko to, co mogło w danym momencie zaistnieć, dokonało się. Zawierzenie to zaufanie, zaakceptowanie tego, czego się doświadcza i życie z uwzględnieniem Uniwersalnych Praw Duchowych (m.in. prawo jedności, prawo przyczyny i skutku, prawo miłości) i praw Natury (m.in. cykliczność, fizyka, chemia, grawitacja, elektryczność, bioenergomateria).

POMÓŻMY STWÓRCY NAS UZDROWIĆ!

Inteligenta istota, jaką niewątpliwe jest człowiek, powinna korzystać z tego wielkiego daru danego jej od Życia. Świadomość, umysł stwarza nam możliwość wyboru, korzystania z doświadczeń, wiedzy, umiejętności i możliwości innych ludzi, zgłębiania nierozpoznanego i niewidzialnego, penetrowania różnych światów i zaświatów. Jest już tak wiele wiedzy i faktów potwierdzających fizykę kwantową, życia po życiu, uzdrawiania duchowego, że najrozsądniejszym wnioskiem jest zaakceptowanie takiego stanu rzeczy i aktywne włączenie się w przebieg tych procesów. Gdy prosimy o cokolwiek, to róbmy też coś samemu w tym kierunku, wsłuchując się w wewnętrzny głos, głos duszy, wyższej jaźni i na tej podstawie podejmujmy określone działania.

W GRUPIE MOC – W JEDNOŚCI ZWYCIĘSTWO

Samemu trudno jest żyć. Ba! Nie byłby nas tu i teraz, gdyby nie nasi przodkowie na Ziemi i w Niebiosach. Jaka energia się wytwarza, gdy spotyka się kilka, kilkadziesiąt, kilkaset czy tysiące ludzi, to każdy czuje i wie. Tak też jest z subtelnymi energiami, Energią Duchową. Im więcej zjednoczonych dusz, tym większa moc, tym większe zwycięstwo. Im bardziej ludzie są zawierzeni i oddani Źródłu, Światłu, Miłości, tym więcej może się wydarzyć, tym głębsze i szybsze procesy mogą zajść.

MEDYTACYJNY KRĄG UZDRAWIANIA
INSPIRACJA Z NIEBA, INTENCJA Z SERCA, DZIAŁANIE W JEDNOŚCI

Spotkania osób świadomie praktykujących medytację zawierzenia, medytację z przekazu, oddających siebie jako kanał i instrumenty dla swojego Wyższego Ja, Sił Wyższych, dla Ducha i Energi Miłości, wytwarzają ogromną moc twórczą, transformującą, uzdrawiającą. Korzystajmy z tej mocy, z takiej możliwości, włączajmy w swoje życie i cieszmy się uczestnictwem i efektami. Pojawią się one na pewno także w fizycznym wymiarze. Doświadczajmy cudów medytacyjnego, duchowego uzdrowienia.

Jak działa Medytacjyny Krąg Uzdrawiania?”

1. Przez dany tydzień zbieramy prośby na wszelki możliwe sposoby – telefonicznie, emaliowo, z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej, sms-mi, bezpośrednio od zainteresowanych. Prośby mogą dotyczyć osób bliskich, rodziny, znajomych, chorób fizycznych, psychicznych i duchowych.

2. Wydrukowane, napisane na karteczkach prośby wykładamy w każdy wtorek na Znaku Miłości na stoliku stojącym w środku kręgu uzdrowienia w naszym pomieszczeniu w Warszawie, czasami też tam, gdzie podróżujemy. Zdarza się, że mamy spotkanie w Polsce czy zagranicą we wtorek. Nasza nieobecność (Heleny i Mariusza) nie wstrzymuje działania medytacyjnego kręgu uzdrawiania w Warszawie.

3. W środy między godziną 20:15 a 21:15 odbywają się prace medytacyjne z intencją uzdrowienia m.in. tematów poruszonych w prośbach. Są one skrótowo przedstawiane uczestnikom medytacji.

4. Do medytacji poza kręgiem warszawskim przyłącza się wiele osób w kraju i zagranicą, którzy pracują z nami na rzecz Ziemi i kosmosu.

5. Bardzo wskazane jest, aby osoby proszące przyłączały się do tych medytacji, co najmniej tyle razy ile poprosiły o ich wyłożenie np. przez trzy, pięć kolejnych wtorków. W ten sposób wnosimy swój własny wkład w proces uzdrowienia. Można to zrobić poprzez modlitwę, medytację, oddanie siebie Bogu dla uzdrowienia wszystkich proszących. Nie musi to trwać dwóch godzin, wystarczy kilkanaście minut (my też nie medytujemy cały czas – rozmawiamy, potem idzie medytacja, po niej dzielimy się wrażeniami i jeżeli jest czas to pojawia się kolejna medytacja). Jeżeli nie ma takiej możliwości (jest się w pracy, opiekuje się dziećmi itp.), to wyraźmy intencję duchowo-energetycznego uczestniczenia w tych medytacjach i niezależnie w innym czasie pomedytujmy z tym tematem.

6. Wyłożone prośby są co jakiś czas palone i zmywane wodą, aby je uwolnić i oczyścić również za pomocą fizycznych żywiołów (ognia, wody, powietrza i ziemi). Z reguły udaje nam się tego dokonać przy dźwiękach szamańskich bębnów, konchy, na łonie natury, przywołując duchy i moce kierunków, żywiołów, Matki Ziemi, Niebios i świętego środka – naszego serca. Jeżeli nie mamy takiej możliwości to palimy prośby sposobem miejskim – na balkonie, podwórku, parapecie okna, a popiół spłukujemy w zlewie lub toalecie.

7. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy w ten sposób komuś pomóc, nawet go nie wiedząc i nie słysząc. Robimy to bezinteresownie, nie oczekujemy słów wdzięczności, nie wymagamy zapłaty za wyłożenie próśb, choć każde słowo, każda kwota przysłana na rzecz działalności fundacji jest dla nas dużym wsparciem.

Kto chce, czuje taką potrzebę, niech śmiało przysyła prośby, które mogą dotyczyć wszystkiego, co leży nam na sercu, co jest dla nas ważne, co może służyć dobru pojedynczego człowieka, zwierzęcia, drzewa, rzeki, kraju, jak i całej ludzkości i Ziemi. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zadzwonicie, przyślecie nam krótką relację, świadectwo uzdrowienia, czy też wejścia w ten proces.
Błogosławimy i pozdrawiamy wszystkich proszących, uzdrawianych, medytujących, jak też cały świat duchowy, który de facto dokonuje tych duchowych uzdrowień.

Z miłością,
Fundacja „Świadomość Ziemi”

Masz prośbę/ intencję, którą chciałbyś przekazać do Medytacyjnego Kręgu Uzdrawiania? Wyślij ją w formularzu poniżej!

 

  Powrót do listy

  Powiązane posty

  Komentarz do “Medytacyjny Krąg Uzdrawiania

  1. Karolina pisze:

   Witam serdecznie
   Zwracam się z prośbą do Medytacyjnego Kręgu do włączenia do uzdrawiających medytacji mojej córki Karoliny Krawczyk która ma problemy z pęcherzem moczowym i zespołem policystycznych jajników (PCOS). Dziękuję.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *