Przekazy Duchowe

Czym jest samodzielność duchowa?

Czym jest samodzielność duchowa?

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski dn. 06.08.2010r. godz.8.22

Słucham Was Nauczyciele Miłości i Wewnętrzna Mądrości!

Cieszy nas, że dbasz o łącza, że ich używasz wielotorowo, że jest w tobie radość życia, ciekawość słuchania, wola uczenia i rozwijania się też samodzielnie, choć ty już wiesz, że nic nie jest samodzielne.

Czym jest samodzielność duchowa? Sposobem na życie? Filozofią życiową, duchową? Czymś co łączy czy dzieli?

Duchowa samodzielność jest wyrazem pewnej dojrzałości, gdy wie się już, że we wszelkich samo-, a więc i samodzielności jest współpraca, współdziałanie, współistnienie, że jest już taka symbioza siebie ze Wszechświatem (całościowym, transcendentalnym, takim złożonym z ciała, umysłu i ducha, że to wszystko jedno jest), że mówimy, myślimy, działamy z poziomu Dobra i Miłości, My i Nasze, Dawania i Brania, jak też takich cech jak radość i odpowiedzialność, twórczość i pasja, mądrość i wiedza, życie i nieśmiertelność.

Samodzielność wymaga uważności, dużej dozy i umiejętności samo- i obserwacji, bycia świadomym uczestnikiem życia i śmierci, Światła i cienia, mądrości czerpania, umiejętności rozdawania, dzielenia się sobą. Czyli samodzielność to też, a może przede wszystkim dzielenie się sobą ze Wszechświatem na każdym poziomie, wymiarze, w każdej sytuacji. Gdy tak już żyjemy i działamy, to naraz się okaże, że faktycznie można być samodzielnym, choć nie oderwanych od innych.

Samodzielność to umiejętność radzenia sobie w prostych i trudnych sprawach, w łatwych i skomplikowanych meandrach życia. Samodzielność wzywa do hartu ciała i ducha, woli i niezłomności bycia dobrym, współodczuwającym, kreatywnym i mądrym Bytem, który swoją moc czerpie ze Światła Miłości, ze Źródła, będąc jego żywą emanacją.

Źródło jest samodzielne, twórcze, a przede wszystkim rodzące, dające, stwarzające możliwości i przestrzenie istnienia, rozwoju, wzrostu życia wiecznego, nieśmiertelnego.

Źródło jest i Duchem i Ciałem, Energią i Światłem, Dobrem i Miłością, Mądrością i Wdzięcznością. Źródło uczy jak być samodzielnym, wspiera ten proces w oparciu o powyższe zasady, o same jądro Jej istnienia i bycia.

JESTEM, JESTEM, JESTEM.
KOCHAM, WIĘC JESTEM.
KOCHAM, WIĘC ŻYJĘ I DAJĘ ŻYCIE.
KOCHAM, MIŁUJĘ, OŚWIECAM.
TAKA JESTEM!

Przekazała:

Świadomość Chrystusowa
Światło Miłości
Niebiańska Mądrość
Kosmiczna Wiedza

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *