Przekazy Duchowe

Świadomość Chrystusowa

Przekaz odebrał Stanisław G. 3.05.2010 r. godz. 7.39

Słucham Was, Drodzy Nauczyciele Miłości!

Zgłasza się Jezus Chrystus, Zbawiciel,

 

Gdy dzięki tobie wzrastają bliźni, ty także wzrastasz. Proszę ciebie, abyś na tyle na ile jest to możliwe, o czym zresztą tobie mówiłem, był Moim ramieniem Światła i Miłości, jako Chrystusa, niezbywalnego aspektu Miłości i Boga, Który Jest Miłością. Rozprzestrzeniaj Moje nauki duchowe. Swoją postawą rozgrzewaj serca swoich bliźnich. Stań się Miłością darowującą Miłość w pełnym zaufaniu do Miłości. Wszechświat roztacza nad tobą ochronę, dodaje sił i wiele przeszkód usuwa z twojej drogi, abyś mógł w pełni zaangażować się w dziele zaprowadzania królestwa Miłości na Ziemi. Misja, w której uczestniczysz, wyraża najgłębsze pragnienia twojej Duszy, świadomej swojej duchowej służby, w której jako człowiek uczestniczysz na Ziemi. Zamykają się kosmiczne cykle, otwierają się kanały dla przepływu na Ziemię nowych energii, podnoszących poziom wibracji planety i obecnego na niej życia.

Naglącą sprawą jest, aby w ślad za tym podnosił się poziom rozumienia zjawisk zachodzących na Ziemi, w całym Systemie Słonecznym, a nawet w galaktyce i we Wszechświecie, bo wszystko jest jednością. Także naglącą sprawą jest podniesienie się poziomu duchowej świadomości ludzkości, jako świadomych swojej Boskości dzieci Boga, wykonujących z zaangażowaniem zadania, które legły u podstaw ich inkarnacji na Ziemi, jak również na rzecz siebie samych, dla wzrastania do poziomu świadomości Chrystusowej. Ludzkość musi wyjść z duchowego marazmu, jeżeli mają być urzeczywistnione bez większych wstrząsów plany Boga w podniesieniu Ziemi i życia na Niej w wyższe oktawy Światła. To jest obecnie najważniejsza sprawa przed którą stoi Ziemia i ludzkość. Miej tego świadomość i czyń wszystko, aby każda chwila twojego życia była wykorzystywana zgodnie z tymi celami.

Stoisz obecnie przed wielką szansą uzyskania w tym obecnym życiu świadomości Chrystusowej, a więc zbawienia, przepustki do krystalicznie czystych obszarów Nieba. To jest wielki dar jaki sam sobie możesz sprawić, bo tylko ty jesteś władny to uczynić. Nikt inny za ciebie tego nie zrobi. Może pomóc, wskazać drogę, ale to ty nią kroczysz. Dodaję tobie sił i otuchy, abyś zmobilizował cały duchowy potencjał tkwiący w tobie i z determinacją, na jaką ciebie stać, a stać cię na wiele, wykonywał wszystkie duchowe prace jakie zostały dla ciebie przygotowane. Pogłębiaj w swoim życiu postawę pokornego i ofiarnego narzędzia Światła i Miłości w rękach Miłości, w rękach Boga, Który Jest Miłością, i Nas Nauczycieli.

Nie buntuj się przed uczestnictwem w zadaniach jakie niekiedy stoją na twojej drodze, a przygotowane właśnie dla ciebie. Postawa ofiarności i pokory jest ze wszech miar potrzebna. Masz być przejawem ofiarnej służby Światłu i Miłości, jeżeli zależy tobie na urzeczywistnieniu Boskości. Ja w Swoim ziemskim życiu byłem takim właśnie narzędziem Miłości, a wyzwania przed jakimi stawałem i wykonywałem je, były daleko większe od tych przed którymi ty obecnie stoisz. Bądź bohaterski, bo teraz są czasy dla bohaterów, w skromnej, ofiarnej i metodycznej służbie Światłu i Miłości, w służbie Ziemi i ludzkości. Trzeba rozpalić ogień Miłości w sercach ludzkości, aby podnieść poziom jej świadomości, aby wszyscy zrozumieli, że są dziećmi tego samego Boga, mieli świadomość jedności i współodpowiedzialności za utrzymanie tej jedności w harmonii, w pokoju, w zgodności z prawami życia.

Bóg nie nakłada na człowieka zadań niemożliwych dla wykonania. Twoja służba na rzecz podnoszenia świadomości Ziemi i ludzkości, a także i siebie samego, mieści się w granicach twoich możliwości, uwzględniając twoje codzienne obowiązki, które niech też będą płaszczyzną dla urzeczywistniania Światła i Miłości, gdyż nie mogą być one enklawą pozbawioną tych wartości.

Kochaj i bądź kochany. Miłość dodaje skrzydeł, wznosi do Boskości, wyzwala wiarę i optymizm w końcowy sukces. Ufaj Miłości, ufaj Bogu, Który Jest Miłością, ufaj Nam Nauczycielom. Miej świadomość, że kroczysz po drodze dobrze przygotowanej dla ciebie, dla wznoszenia, zarówno ciebie, jak i życia na Ziemi, w wyższe oktawy Światła.

Z Miłością,

Jezus Chrystus, twój Brat w duchu i Przyjaciel

Powrót do listy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *