Anioły

Anioł Radości

Opis Archanioła

Archanioł Zadkiel „Sprawiedliwość Boża”
Kolor fioletowy (purpurowofioletowe)
Anielski dyżur Sobota
Rejon eterycznej siedziby wyspa Kuba

Prośby

O Duchowe dary

O zbawienie duszy, o szczęście, radość, o łaskę wybaczania, sprawiedliwość, miłosierdzie, o zbawienie od chorobliwych wspomnień i negatywnych cech.

O praktyczną pomoc

O cierpliwość, dyplomacje, o oświecenie dla naukowców, inżynierów, architektów, aktorów i wykonawców. O służbę dla pokoju, o otwarcie i wspomaganie międzynarodowej i etnicznej zgody, o oświecenie dla konstruktywnych różnic w stosunkach, twórczych ustaw, praw, polityki finansowej i ekonomicznej, handlowych i pokojowych stosunków i umów.

Oswobodzenie się od negatywnych wspomnień jest jedna z największych trudności, które musimy pokonać. Wywierają one duży wpływ na nasze odnoszenie się do innych ludzi oraz na myśli o samym sobie. Nie powinny one żyć w świadomym umyśle, żeby przeszkadzać naszemu rozwojowi. Te wspomnienia mogą nie wychodzić na zewnątrz, mimo to wpływają na nasze odnoszenie się do otoczenia, na podejście do rozwiązywania problemów i realizacji celów.

Archanioł Zadkiel i Anioły Radości mogą pomóc nam poradzić sobie z tymi wspomnieniami. W przekazach Archanioł Zadkiel ukazywany jest jako Anioł życzliwości, miłosierdzia i pamięci. On i Jego Aniołowie mogą nauczyć nas jak wykorzystać fioletowy płomień Boga, wibrujący na najwyższej częstotliwości tak, żeby pootwierać wspomnienia, które nie pozwalają nam ujawnić naszego potencjału. Fioletowy ogień przynosi oswobodzenie duszy, radość i doskonałość, wybawiając nas od własnego ograniczonego zachowania. Jest on zdolny pomóc nam w pokonaniu karmy i usunięcia przyzwyczajeń, które są przyczyną naszego bólu, cierpienia, nieszczęśliwych zdarzeń i wszystkiego, co zatrzymuje nas w zwróceniu się o pomoc do Aniołów.

W przeszłości błędnie wykorzystywaliśmy energie Boga wiążąc ją w negatywnych myślach i zmysłach – ciągnie ona nas w dół i utrzymuje bez jedności z Bogiem. Poprzez wzywanie fioletowego płomienia możemy przywrócić tą energię w pozytywną dokonując jej transformacji.

Archanioł Zadkiel podał :

„Cała ta zamknięta jak w areszcie energia powinna być uwolniona mocą fioletowego płomienia.”

Każdorazowo czytając wezwania fioletowego płomienia transformujemy negatywną energię oswabadzając się, by móc uzyskać dużo darów i błogosławieństw od Aniołów. Fioletowy płomień pomaga także w oczyszczeniu fizycznego ciała z osadów narkotyków, trucizn i wszelkich chemikaliów i brudów, które naruszają funkcjonowanie naszego organizmu.

Dekret

„JAM JEST żywym płomieniem Kosmicznej Wolności”

Reguła

Wizualizujemy fioletowy płomień, którego kolor zmienia się od blado-lilowego do jasno-ametystowego. Kiedy czytamy wezwanie do Archanioła Zadkiela i Aniołów Radości wyobrażamy sobie, że ten płomień jak gigantyczne ognisko obejmuje nas wokół. Obserwujemy jak Anioły oswabadzają nas od brzemienia niepokoju, trwogi i wszelkich ciężarów, wrzucając je do fioletowego płomienia, gdzie one przemieniają się w pozytywną energię. Mówimy ile razy potrzeba.

JAM JEST bezkresem Ducha Światłości
JAM JEST świadomością Chwały Bożej
JAM JEST świadomością Siły Bożej
JAM JEST świadomością fioletowego płomienia zdolnego Siłą Boga transformować wszelką ciemną substancję w czystość Wielkiego Kosmicznego Światła
JAM JEST błogosławione odczucie Boskiego Szczęścia wlewanego przez pory mojej skóry, umysłu i serca
JAM JEST wybawieniem od ograniczenia
JAM JEST wybawieniem od strachu
JAM JEST wybawieniem od niepokoju i zbędnych trosk
JAM JEST oddaniem mojej duszy i całego istnienia w ręce nieograniczonego Boga
JAM JEST przejawieniem wolności Boga
JAM JEST szczęściem objawienia Boga
Ja przyjmuję teraz swoją WOLNOŚĆ !

 

Kierujemy energię fioletowego płomienia na wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody stojące na drodze naszego szczęścia i wolności w Bogu.

 

Wizualizacja

Wyobrażamy sobie Archanioła Zadkiela i Anioły Radości kierujących fioletowy płomień do każdej komórki i atomu naszego jestestwa oraz na sytuację, w intencji której pracujemy. Można wyobrazić sobie, że fioletowy płomień jest jak gigantyczna gąbka ścierająca kredę z tablicy – tak spala wszelki ból, rozpacz, cierpienie i wszelkie ograniczenia. Mówimy 3,9 lub 36 razy.

 

JAM JEST fioletowym płomieniem działającym we mnie teraz
JAM JEST fioletowym płomieniem Światłu jedynie się kłaniam
JAM JEST fioletowym płomieniem w potężnej kosmicznej mocy
JAM JEST światłem Boga świecącym w każdej chwili
JAM JEST fioletowym płomieniem jaśniejącym jak słońce
JAM JEST Świętą Bożą Mocą uwalniającą każdego.

ARCHANIOŁ ZADKIEL

Archaniele RADOŚCI, Ty Cały w Purpurze –
Fioletem napełniasz łaknące Łask DUSZE –
Uwalniasz od troski i bólu każdego –
By Zbawić Nam DUSZE od zła wszelakiego.

Ty MOC w Nas przywracasz Fioletu Płomieniem –
Pomagasz rozpuścić w nim każde zwątpienie –
Swym Ogniem przeszywasz, oczyszczasz i tkasz –
By LEKKOŚĆ i RADOŚĆ gościła już w Nas.

Do SERCA, Umysłu do Ciała każdego –
Ty wlewasz Szczęśliwość POKOJU BOŻEGO –
Wybawiasz od smutku, wspomnienia co boli –
By Światłem Kosmicznym napełniać do Woli.

Przejawem Harmonii Ty w OJCU Nam Żywy –
RADOŚCIĄ przepełniasz i Myśli i Czyny –
Na straży Ty stoisz by RADOŚĆ dać Nam –
Ty BRAMY WOLNOŚCI otwierasz Nam Sam.

A w BRAMACH Twe ŚWIATŁO Pulsuje wciąż Żywe –
Rozpala Nam w DUSZACH Harmonii Cięciwę –
Radosną tka Wizję, Radosny tka Czas –
Bo W OJCU trwa DUSZA, powrotu Jej Blask.

Tę RADOŚĆ, ten POKóJ, to SZCZĘ˜ŚCIE Prawdziwe –
Płomień Twej MOCY przywraca Nam w Życie –
RADOŚNIE My Wdzięczność Dziś Tobie niesiemy –
RADOŚNIE Śpiewamy, RADOŚCI PRAGNIEMY.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.11.11.2006 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *