Anioły

Anioł Oświecenia

Opis Archanioła

Archanioł Jofiel „Piękno Boga”
Kolor złocistożółty
Anielski dyżur Piątek
Rejon eterycznej siedziby okolica Lanz Hou, północ centrum Chin

Prośby

O Duchowe dary

O mądrość, oświecenie, zrozumienie, natchnienie, poznanie rzeczy, jasnowidzenie, więź ze swoim Wyższym Ja.

O praktyczną pomoc

W odczuwaniu i postrzeganiu informacji (przekazu), w przygotowaniu się i zdaniu egzaminów, w oswobodzeniu się od złych przyzwyczajeń i słabości, nałogów; w uwolnieniu od ciemnoty, pychy, ignorancji i ograniczenia umysłowego.

O służbę dla pokoju, o ujawnienie wszystkich fałszywych i błędnych działań rządów i społeczności; o pomoc w walce z niszczeniem i w oczyszczaniu planety .

Archanioł Jofiel oraz Anioły Oświecenia pozwalają nam zetknąć się z „Umysłem Boga ” – źródłem wszystkiego stworzenia. Anioły te darują nam największe natchnienia i odkrycia zmieniające życie .

Pomagają w nawiązywaniu kontaktu z naszym Wyższym Ja, właściwej percepcji (postrzegania) informacji i rozwinięciem wprawy w nowych dziedzinach. Ich głównym celem jest zbawić nas od ciemnoty, którą można określić brak zdolności widzenia swojej jedności z Bogiem. Kontaktując się z Aniołami Oświecenia oswobodzeni zostajemy od wszystkiego, co przeszkadza zjednoczeniu z Wyższym Ja.

One pomogą nam uwolnić od zwątpień w siebie i wszelkiego rodzaju słabości – od czekolady po nikotynę. Polepszają nasze umiejętności i zdolności umysłowe, by efektywniej wykorzystać nasze możliwości. Mówimy im o wszystkim, co niepokoi nasz umysł, prosząc o pomoc w jak najlepszym rozwiązaniu problemów. One wszystko śledzą, będą podtrzymywać naszą więź z Wyższym Ja, jeśli codziennie będziemy wzywać płomień Oświecenia.

Dekret

„Świetlane Anioły z gwiezdnych wysokości!
Napełnijcie Światłem moje istnienie i umysł!”

Medytacja dla oświecenia

Wizualizacja: naszą głowę okrąża i napełnia złocistożółte światło Boga. Anioły Oświecenia zalewają tym światłem całe nasze ciało oraz otoczenie w odległości 1 m. Odczuwamy jak z każdym wdechem wchłaniamy twórcze zdolności i oświecenie. Widzimy jak w tym świetle rozpuszczona zostaje ciemnota, rozpacz i smutek.

O Płomieniu Światła złocisty
O Płomieniu cudowny, piękny
JAM JEST światłość w każdej cząstce umysłu
JAM JEST mądrość, co wszystko pojmuje
Źródło Oświecenia nie wyczerpanie płynąc
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST OŚWIECENIE

mówimy : 3 x lub – krotność (np: 9,12)

 

ARCHANIOŁ JOFIEL

Złocistożółty, jak Słońce Czysty –
Jofielu Piękny MĄDROŚĆ Nam Daj –
Oświeć Nam Serca, Umysły, Dusze –
Byśmy JASNOŚCIĄ widzieli Dal.

Przywróć Nam Łączność z MĄDROŚCIĄ PANA –
W Świetlnych Przestworzach Umysły Tkaj –
Niech Nasza Jedność ze ŹRóDŁEM JAM –
Już w Naszym Życiu na WIECZNOŚĆ Trwa.

Oświeć Umysłem z BOGA ŻYWEGO –
Daruj Natchnienie, Wizją wejdź w Nas –
My chcemy OJCU Służyć Najpełniej –
Czas już Przywrócić MĄDROŚCI Blask.

Ty w ŹRóDLE OJCA Uzdrawiasz Wszystko –
W ŹRóDLE MĄDROŚCI z JAM Łączysz Nas –
Tyś Przenikaniem , Tyś Spostrzeganiem –
Które Powraca JASNOŚCIĄ w Nas.

Tyś OŚWIECENIEM Nam z MOCY PANA –
PRAWEM Tworzenia, Natchnieniem JAM –
Ty z MOCY ŹRóDŁA ŚWIATŁEM Przemieniasz –
Ty OŚWIECENIA Otwierasz CZAS.

Otaczasz MOCĄ BOSKIEGO TCHNIENIA –
By JASNOŚĆ Dusza Poznała Swą –
By w OŚWIECONYM do OŚWIECENIA –
JASNOŚCIĄ ŚWIATŁA WIELBIŁA GO.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.3.12. 2006 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *