Aktualności, Anioły

Kim są Anioły

Aniołowie – wysłannicy Boga, przyjaciele ludzi. Dziś o tym wiem, kiedyś w to tylko wierzyłem. W moim życiu wielokrotnie doświadczałem i doznawałem Ich miłości i pomocy. Kiedyś tylko się do nich modliłem i prosiłem o pomoc, przyzwalając na ich działanie w moim życiu. Czasami tylko je wyczuwałem, czasami mi się pokazywały, ale to, co najistotniejsze, to wiedziałem już, że są nieustannie przy mnie, że pomagają mi nawet tam, gdzie ich o to nie proszę, bo zacząłem zawierzać Bogu i Jego posłańcom – Aniołom, którzy czują, widzą i wiedzą to, czego nie widać i nie słychać, a serce „mówi”. Niezależnie zapraszałem ich nieustannie do mojego życia, prosiłem o działanie zarówno na rzecz Ziemi i ludzkości, jak i do pomocy w drobnych przyziemnych sprawach. Aż przyszedł dzień, w którym zacząłem z nimi telepatycznie rozmawiać. Nie tylko z Aniołami, ale i z innymi Nauczycielami Ducha Miłości. Bo Bóg ma wielu posłańców, wiele dzieci. Dzięki tym rozmowom i kontaktom zrozumiałem, że przychodzi do nas ten Nauczyciel, który ma przyjść w danym momencie, w danej chwili.

Dziś wiem, że Aniołowie spełnili i spełniają ważną rolę w moim życiu, że razem możemy bardzo dużo, a osobno niewiele. Razem działamy na rzecz Miłości, służymy Miłości i cieszymy się Miłością. Dzięki temu nasze światy bardzo się do siebie zbliżyły, przeniknęły siebie wzajemnie. W ten sposób uczę się rozumienia Jedności, doświadczam, co to Jedność Miłości. Aby ją przejawiać, trzeba zjednoczyć się w Duchu, w Sercu, w całym swoim jestestwie z Miłością. Aniołowie wspaniale w tym pomagają, skutecznie nawigują, pięknie wspierają i nie opuszczają nas nigdy, bo są prawdziwymi przyjaciółmi.

Dla tych, co czują, że Aniołowie są im bardzo bliscy, że są ich pomostem do Boga, przedstawiamy siedem Promieni Anielskich, ich Archanioły, Archaii i zastępy oraz przykładowe prośby, jakie możemy do nich zanosić.

Modląc się do Aniołów czy medytując z Nimi nie przesadzajmy z rytuałami, nie narzucajmy sobie zbędnych czynności i rekwizytów, nie koncentrujmy się na imionach i hierarchiach, a skupmy się na odczuwaniu sercem i oddaniu się Bogu i Aniołom bez ograniczeń.

ARCHANIOŁ METATRON

METATRONIE UKOCHANY –
Co Otwierasz Wszystkie BRAMY –
Co Zamysły DUSZY Znasz –
Ukaż Nam Prawości Twarz.

Tyś Największy z ARCHANIOŁóW –
METATRONIE SPRAWIEDLIWY –
Wielooki, Wieloskrzydły –
WIELKI OGNIU w OJCU ŻYWY.

Tyś Jedyny w OJCU WIELKIM –
Po Prawicy Jego Czuwasz –
Świętą Księgę Życia Niesiesz –
Nad Świętością Duszy Czuwasz.

Kronikarzem Tyś Największym –
Dla Żywota Człowieczego –
Świętą Księgę Zapisujesz –
Księgę – Żywota Ludzkiego.

Tyś Jest Kronikarzem Prawdy –
Co Zapisze każdy Czyn –
Z MOCY OJCA też Odpuścisz –
Kiedy Skrucha będzie w Nim.

Siedzisz po Prawicy OJCA –
Jak Ten Król w Koronie Światła –
Niesiesz MĄDROŚĆ wśród Lud Cały –
OJCA CNOTY, OJCA DARY.

Tyś Jest Rogiem Obfitości –
Który Sypie z OJCA WOLI –
Liczne Bramy Nam Otwierasz –
Dla Spełnienia Życia w NIM.

Tyś ARCHANIOŁ Mądrej Ciszy –
Który Prawdę DUSZY Słyszy –
Naprowadzasz Serce Każde –
Na MIŁOŚCI BOSKI TOR.

Rozpoznaniem Dajesz –
Łaskę Przebaczenia –
Wtedy Twa Świadomość –
Całe Życie Zmienia.

Jesteś METATRONIE –
PRAWDĄ Przypomnienia –
By Każdy Swe Życie –
W DOSKONAŁOŚĆ Zmieniał.

Byśmy Wciąż Umieli –
PRAWDĄ Patrzeć w Siebie –
I MIŁOŚĆ ŹRóDLANĄ –
Rozsiewać w Potrzebie.

Byśmy Znów Stanęli –
Przed OBLICZEM PANA –
W Jego ŚWIĘ˜TYM BLASKU –
Jak ŚWIETLISTA BRAMA.

Więc Nas Prowadź w PRAWDZIE –
KRóLU SPRAWIEDLIWY –
Byśmy z MOCY ŹRóDŁA –
MOC ŹRóDŁA Tworzyli.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dnia 6.01.2007r.

Praktyczne wskazówki do pracy duchowej z Aniołami:

Przygotowujemy miejsce w naszym życiu dla Aniołów

Anioły żyją na planie Ducha Świętego – w Niebie, a my w świecie materii. Naturalnym jest to, że Je ciągnie do siebie, do domu. Dlatego jeśli chcemy, żeby Aniołom było dobrze z nami, to  trzeba swój świat myśli i zmysłyów oraz nasze środowisko upodobnić do ich świata.

Możemy modlić sie na głos.

Anioły odpowiadają na dużo nie wypowiedzianych modlitw lub wytrwałe pragnienia serca. Nie jest konieczne by mówić aby zwrócić Ich uwagę, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest to niewygodne, np.: w pracy, w autobusie. Jednak otrzymamy dużo mocniejszą odpowiedź jeżeli rozmawiamy z Aniołami na głos. W głosie ludzkim jest siła – twórcza lub niszcząca. Bóg użył tej mocy, kiedy powiedział: „Niech będzie światło”. Wykorzystując dar mowy jesteśmy zdolni spowodować zmiany w swoim życiu.

Wykorzystujemy Imię Boga.

Bóg znajduje się w nas. Jeśli dla przywołania Aniołów wykorzystamy energie Boga, która żyje w nas, One starają się z całej mocy by odpowiadać jak najdokładniej. Bóg objawił swoje Imię „JAM JEST KTóRY JAM JEST” Mojżeszowi, gdy ukazał mu się w gorejącym krzewie – podobnie jak prawdziwą naturę ludzką – my jesteśmy krzewem, ogień – to nasza Iskra Boża, Ogień Boży, który daje nam jak swoim Synom i Córkom. Ten ogień, to siła stworzenia w Imię Boga i prawo rozkazywania Aniołom. Jezus wykorzystał Imię Boga, kiedy powiedział: „JAM JEST zmartwychwstanie i życie”. Mówiąc „JAM JEST …” naprawdę mówimy „Bóg jest we mnie …”

Wezwania zanosimy codziennie.

Anioły zawsze są za nami, nie zawsze jednak umiemy porozumieć się z nimi. Prostym sposobem aby uzyskać odpowiedź na wezwanie, to poprowadzić prostą drogę ze swojego serca do Ich serc, obcując z nimi każdego dnia. Najprostszym sposobem obcowania z nimi jest ustanowienie codziennego rytuału modlitwy i wezwań. Kiedy modlimy się, to pomagamy nie tylko sobie ale także innym ludziom, których nawet nie znamy. Anioły szukają tych, którzy regularnie wzywają Światło Boga, by zostać ich partnerami w ocaleniu planety. Kiedy znajdą, kierują poprzez nich Światło dla pomocy innym, tym którym zagrażają różne niebezpieczeństwa lub katastrofy natury. Tym sposobem nasza codzienna modlitwa naprawdę przyniesie zmiany w świecie.

Prosimy o pomoc.

Już po nawiązaniu kontaktu z Aniołami, nie należy zapominać by prosić Je o pomoc, kiedy jest nam potrzebna. Anioły szanują naszą wolną wolę. Bardzo rzadko mogą One się włączyć także bez naszego odniesienia się do Nich, jednakże często, z wiarą oczekują, żeby ich wezwać.

Powtarzamy wezwania i modlitwy.

Wezwania i modlitwy stają się bardziej mocne kiedy są powtarzane. Przyczyną tego jest to, że przy wielokrotnym przemawianiu posyłamy olbrzymią Świetlaną energię Bogu i Aniołom. Anioły mogą wykorzystać ją w obrębie rodziny dodając jeszcze więcej Świetlanej energii, kiedy zjawia się odpowiedź na nasze wezwania. Wybieramy rytuał codziennych modlitw i powtarzamy je codziennie, aż Aniołowie się odezwą.

Posyłamy modlitwy pod dobry adres.

Aniołowie wykonują przeróżne zadania i prace wykorzystując energie różnych rodzajów (odpowiadające różnym kolorom światła). Poznamy siedem Zastępów Aniołów, a także siedmiu Archaniołów, którzy nimi kierują. Poznamy jakie Anioły wzywać dla danych zadań. Możemy uzyskać bardzo bliską więź z nimi, jeśli wezwiemy tego Archanioła lub Anioła specjalizującego się w danej pracy którą chcemy wykonać.

Bądźmy dokładni.

Anioły dokładnie odpowiadają na nasze wezwania i chlubią się tym. Im dokładniejsze wezwanie, tym dokładniejsza odpowiedź. Żyjąc w harmonii ze Wszechświatem i oddając swoją energię pomagając innym, to Zastępy Anielskie będą pomagały nam we wszystkim do najdrobniejszych detali życia.

Wyobraźmy sobie to, co ma się stać.

Możemy zwiększyć siłę naszych wezwań i modlitw wspierając ją stale mentalnym obrazem tego, co według naszego życzenia (pragnienia) powinno się stać. Dodatkowo należy wyobrazić sobie promieniujące światło otaczające sytuacje lub problem. Kiedy indziej może pomóc koncentracja i wyobrażenie sobie celu, który chcemy osiągnąć.

Oczekujemy niespodzianek.

Dlaczego Anioły odpowiadają na jedna modlitwy a na drugie nie? Dlaczego jeden modli się 10 lat i nie otrzymuje tego, co inny bardzo szybko? Te pytania pojawiają się u każdego, kto w jakiś sposób myślał o Aniołach. Jedną z przyczyn jest fakt, że możliwość odpowiedzi Aniołów jest podyktowana naszymi poprzednimi działaniami zarówno dobrymi jak i złymi, a Anioły są zobowiązane przestrzegać ustaleń karmy. One słyszą wszystkie nasze modlitwy, jednakże żeby spełnić nasze prośby muszą przestrzegać reguł:

  • nie mogą mieszać się do planu Boga dla naszej duszy lub naszej karmy;
  • nie mogą swoją pracą szkodzić nam lub komukolwiek:
  • spełnianie prośby nastąpi w odpowiednim dla niej czasie.

Anioły udzielają najlepszej odpowiedzi jaką można dać znając potrzeby naszej duszy. Modlitwa zawsze przynosi rezultaty, należy tylko wiedzieć gdzie szukać. Zawsze należy podziękować Aniołom!

Można Aniołów poprosić o pomnożenie naszych próśb np. słowami:
„Ja proszę, by moje wołanie było pomnożone i wykorzystane dla pomocy wszystkim duszom obecnie cierpiącym na Ziemi. Ja dziękuję Wam i przyjmuję wszystko to, co spełniło się teraz w całkowitej pełni sił – zgodnie z wolą Boga”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *