Anioły

Anioł Uzdrowienia

Opis Archanioła

Archanioł Rafael “Uzdrowienie Boże”
Kolor zielony ( szmaragdowy )
Anielski dyżur Sroda
Rejon eterycznej siedziby Fatima, Portugalia.

 

Prośby

O Duchowe dary

Harmonię, widzenie, intuicję, natchnienie prawdą.

O praktyczną pomoc

O uzdrowienie ciała, umysłu, ducha i duszy, o natchnienie w nauce i pracy – matematyce, muzyce, nauce o tradycyjnej i nietradycyjnej medycynie, o zaspokojenie fizycznych potrzeb w utrzymaniu i życiu. O służbę dla pokoju, o polepszenie stosunków międzynarodowych.

O uzdrowienie rannych w bitwach, o natchnienie dla rozwoju nowych metod leczenia chorób.
Archanioł Rafael jest Aniołem nauki, wiedzy i uzdrawiania. On pracuje wraz z Aniołami Uzdrowicielami i Świętą Maryją – Królową Aniołów nad chorobami ciała, umysłu i duszy. Rozwiązując problemy zdrowotne swojego fizycznego ciała lub umysłu z początku zwracamy się do dobrego lekarza-specjalisty oraz podłączmy do pracy Anioły. Prosimy, by One wzięły całą negatywną energię, która spowodowała ten stan oraz by oświeciły swą obecnością wybranego specjalistę.

Przez ten czas codziennie modliły się do nich o uzdrowienie wyobrażając sobie jak zielono-szmaragdowa energia napełnia i otacza uszkodzony lub chory organ. Do wspólnej pracy z Aniołami Uzdrowicielami zawsze wzywamy Anioły Ochroniarzy, ponieważ często bywa tak, że proces uzdrawiania trzeba chronić od zewnętrznej inwazji ( od infekcji po negatywne siły). Jeśli modlimy się i nie widać natychmiastowych rezultatów, nie poddajemy się. Archanioł Rafael wyjaśnił, że fizyczne uzdrowienie nie zawsze jest możliwe. Nasza karma może potrzebować tego, abyśmy doznali bólu lub choroby. Jednakże nasze modlitwy mogą pracować dla zbawienia choroby duszy i ducha, które przywiodły nas do powstania tej pierwotnej karmy.Zawsze musimy być gotowi na cudowne rezultaty, nikt nie wie kiedy nasza modlitwa lub inny akt miłości pozwoli karmie zakończyć się i zobaczymy nadzwyczajną pracę Aniołów Uzdrowicieli odbudowujących złamane dusze i ciała.

Dekret

“JAM JEST zmartwychwstanie i życie mojego doskonałego zdrowia obecnie przejawianego.Utwierdzenie w jedności z Chrystusem”.

Reguła

Robimy dla uzdrowienia siebie lub kochanej osoby, potrzebujących uzdrowienia ciała, umysłu, duszy i ducha. Zaczynamy od modlitwy do Archanioła Rafaela i Aniołów Uzdrowicieli mówiąc Jego imię i przynależność.

Wizualizacja

po wyuczeniu się wezwania na pamięć mówimy je z zamkniętymi oczami wyobrażając sobie jak białe i zielone światło otula chorą osobę, kondensując się w rejonie uszkodzonego lub chorego organu. Widzimy jak Aniołowie kierują jeszcze więcej światła do tego rejonu ciała, które potrzebuje uzdrowienia napełniając ją maksymalnie światłem, które teraz rozlewa się po całym ciele wypełniając każdą komórkę. Wyobrażamy sobie jak organ, narząd, rejon ciała lub całe ciało jest uzdrowione od nieprawidłowego stanu. Mówimy: 1, 9 lub 36 razy

JAM JEST Boską Doskonałością ciała, rozumu i duszy
JAM JEST Boskim Kierunkiem zdrowia i uleczenia
O atomy, komórki, elektrony skład mego ciała
Niech niebiańska doskonałość uczyni mnie czystym teraz!
Spirale Jedności w Chrystusie otulajcie nas
JAM JEST obecnością Pana
Bądź Światłem – ich rozkaz.

ARCHANIOŁ RAFAŁ

Archanioł Rafał Zdrowie Nam niesie –
Na Szmaragdowej Palecie Barw –
Mgiełką kołysze DUSZE zbolałe –
Serca wypełnia tysiącem Barw.

Światłem tka PAŃSKIM, gdzie zapomnienie –
By DUSZA Światłem ogrzała się –
On Uzdrowieniem śle Przypomnienie –
O Jej Początkach i Misji Jej.

Z Maryją Matką tuli w ramionach –
Muśnięciem pieści Przejawień Moc –
I Błogosławi Ludzkie Istnienie –
By z Mocy OJCA tworzyła Moc.

 Ciało Świetliste Jasnością  błyśnie –
Bo Ciału DUSZA przypomni się –
Gdy powie głośno – Człowieku Drogi –
Od dzisiaj w Drodze Ja niosę Cię.

Wraz z Rafaelem Zdrowie odzyskasz –
Wszystkie Poziomy Uzdrowi ON –
A Matka Niebo otworzy Tobie –
Błękitnym Światłem zatańczysz z Nią.

Ty ujrzysz Zorzę w Sercu Człowieku –
Zrozumiesz, która Droga jest Twa –
Archaniołowi pięknie dziękując –
Sercem wypełnisz Przestrzenie Dnia.

Do Matki złożysz ręce w podzięce –
Że prowadzeniem przy Tobie trwa –
Że Życiem wchodzisz w Oktawy DUSZY –
Że Najważniejsza jest DUSZA Twa.

Wszystko się spełnia Nasz Archaniele –
Gdy Zdrowie wraca do Komnat Bram –
Już DUSZA tańczy Swe Przeznaczenie –
A w Jej Przestrzeniach już Anioł gra.

Na Szmaragdowej niesiesz Nas tafli –
By rozpoznaniem na Wieki Żyć –
Błękitem karmisz Nas doskonałym –
By Niebo tworzyć, by Niebem Żyć.

Za Uzdrowienie Przestrzeni Wszystkich –
Za Wyniesienie DUSZY do BRAM –
Pokłon składamy Sercem Swym Czystym –
Że Swą BOSKOŚCIĄ dotykasz Nas.

Ewa A. Bednarczyk
Warszawa dn.5.10.2006r.

Czy strona była dla Ciebie pomocna?

0 / 5 Ilość głosów: 0

Ocena strony:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *